U bent nu hier:

    World Medical Association richt aandacht op meest kwetsbaren

    World Medical Association richt aandacht op meest kwetsbaren  |  In oktober kwam de World Medical Association (WMA) bijeen in Durban, Zuid-Afrika. Tijdens deze conferentie stond dit keer onder andere het werken aan een betere en gezondere wereld voor de meest kwetsbaren centraal. De KNMG werd in Zuid-Afrika vertegenwoordigd door haar voorzitter, Rutger Jan van der Gaag. »»


    KNMG solidair met Turkse artsen

    KNMG solidair met Turkse artsen  |  Artsenfederatie KNMG stuurde onlangs een brief aan de officier van justitie in Istanbul om haar Turkse collega’s te steunen. In dat land staat momenteel een coalitie van meer dan honderd maatschappelijke organisaties terecht voor het initiëren van vreedzame protesten tegen een stadsvernieuwingsproject in Istanbul, waarbij het Gezipark zou moeten sneuvelen. »»


Datum   Titel
20-10-2014   RGS legt met nieuwe Governance code verantwoording af
06-10-2014   Wet langdurige zorg: medisch beroepsgeheim beschermd
01-10-2014   Vrije artsenkeuze: ook Eerste Kamer heeft zorgen
18-09-2014   Wendela Hingst treedt aan als algemeen directeur KNMG
18-09-2014   KNMG vraagt aandacht voor medisch beroepsgeheim aan minister

GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA.
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.

Geneeskundestudent
De KNMG biedt ruim 17.000 geneeskundestudenten een gratis lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap biedt verschillende voordelen en ondersteunt aankomende artsen in het maken van de juiste beroepskeuze.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

Medisch Contact  |  Arts in Spe  |  Artsennet  |  Modern opleiden

Beroepskeuze voor artsen  |  KNMG Congresbureau

KNMG Carrièrebeurs

"Welke medische vervolgopleiding past bij mij?"
Kom naar de KNMG Carrièrebeurs en laat je inspireren!

Artsenfederatie KNMG bevordert de kwaliteit, veiligheid, transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen en ondersteunt artsen daarin. Dit werk voeren we uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners van de KNMG. Lees meer

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd