Verpleeghuis verlaten voor Levenseindekliniek?

     |  Dit voorjaar gaf de rechter een verpleeghuispatiënt gelijk die, tegen de wil van de instelling in, naar huis wilde om met behulp van de Levenseindekliniek euthanasie te verkrijgen. Deze zaak roept veel vragen op. Gezondheidsjurist Aart Hendriks loopt daarom de regels en valkuilen nog eens door. »»


    Heeft u ervaring met tolken in de zorg?

     |  Wanneer is een professionele tolk noodzakelijk in de gezondheidszorg? Kan een partner of familielid ook als tolk optreden? De KNMG zoekt zorgverleners die een korte enquête willen invullen over hun ervaring met tolken in de zorg. »»


Datum   Titel
23-09-2015   Kindermishandeling? Stel adequate en snelle hulp aan kind centraal
22-09-2015   Artsencoalitie tegen kindermishandeling: investeer in samenwerking Veilig Thuis
09-09-2015   KNMG roept patiënten en artsen op mee te doen aan Stoptober!
07-09-2015   Competentieprofiel geeft landelijke impuls aan leiderschapsontwikkeling onder artsen
03-09-2015   Medisch Leiderschap voor artsen van de toekomst


GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

KNMG Congresbureau  |  Arts in Spe  |  Modern opleiden  |  Beroepskeuze voor artsen   

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd