U bent nu hier:

  Transparantieregister Zorg publiceert jaarlijkse financiële gegevens

   |  De Stichting Transparantieregister Zorg heeft de financiële gegevens van zorgaanbieders met farmaceutische bedrijven over het jaar 2014 bekend gemaakt via www.transparantieregister.nl. Het totale transactiebedrag is dit jaar wat hoger dan in het voorgaande jaar. Dat komt hoofdzakelijk door een toename in het aantal relaties tussen zorginstellingen en bedrijven. »»


  Artsennet stopt, discussieplatform blijft

   |  Een jaar geleden werd de afbouw van de medische portal Artsennet aangekondigd. Op 31 mei zal dit proces zijn voltooid. Voor nieuws en discussie bieden KNMG en Medisch Contact volop ruimte. »»


Datum   Titel
13-04-2015   Laat wetsvoorstel elektronische patiëntenrechten aansluiten op praktijk
09-04-2015   Telemedicine maakt de zorg sneller, beter en goedkoper
02-04-2015   Op de hoogte met de KNMG-nieuwsbrief
02-04-2015   Erelidmaatschap NVvP voor prof. dr. Rutger Jan van der Gaag
01-04-2015   Achtergrond SCEN-arts van invloed op oordeel over euthanasie?

GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

KNMG Congresbureau  |  Arts in Spe  |  Modern opleiden  |  Beroepskeuze voor artsen   

Column

  Contouren nieuwe zorg: utopie of realisme?

  Contouren nieuwe zorg: utopie of realisme? De Commissie Kaljouw stelt een radicale omkering in de zorg voor, met een hoofdrol voor de zelfzorgende patiënt. Dit biedt een revolutionair vertrekpunt voor discussie. Een discussie die we als medici nu moeten voeren om proactief betrokken te zijn bij het toekomstbestendig maken van de zorg. »»


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd