U bent nu hier:

    Patiëntgegevens slachtoffers vlucht MH17: rechtstreeks aan politie

     |  Artsen die een verzoek krijgen van nabestaanden van passagiers van vlucht MH17 om gegevens van de overledene, kunnen een kopie van deze gegevens afgeven aan de politie. Dit adviseert de KNMG na overleg met het Openbaar Ministerie en het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO). Ook als de politie rechtstreeks om gegevens vraagt, adviseert de KNMG dit te verstrekken. »»


    Goed voornemen kabinet om regeling pasgeborenen te herzien

     |  Het kabinet wil de regeling inzake late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen herzien met als belangrijke pijler het KNMG-NVK standpunt uit 2013. Zowel KNMG als NVK hebben hiervoor grote waardering. »»


Datum   Titel
08-07-2014   Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie: juridische analyse gereed
04-07-2014   Veel vragen over herregistratie basisartsen
19-06-2014   Stappenplan individualisering opleidingsduur
17-06-2014   RGS gaat digitaal: opleiding, (her)registratie en erkenning online regelen
06-06-2014   Akkoord vrije artsenkeuze: nu nog de waarborgen

GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)

Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA.
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


KNMG Loopbaanbureau
Artsen (in spé) die advies en ondersteuning nodig hebben bij de beantwoording van loopbaanvragen vinden een antwoord bij het KNMG Loopbaanbureau. Ook: Beroepskeuze voor artsen.


Geneeskundestudent
De KNMG biedt ruim 17.000 geneeskundestudenten een gratis lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap biedt verschillende voordelen en ondersteunt aankomende artsen in het maken van de juiste beroepskeuze.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

Medisch Contact  |  Arts in Spe  |  Artsennet  |  Modern opleiden

Beroepskeuze voor artsen  |  KNMG Congresbureau

Column

Artsenfederatie KNMG bevordert de kwaliteit, veiligheid, transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen en ondersteunt artsen daarin. Dit werk voeren we uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners van de KNMG. Lees meer

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd