U bent nu hier:

    KNMG: Benoeming Leonard Witkamp tot bijzonder hoogleraar Telemedicine

    KNMG: Benoeming Leonard Witkamp tot bijzonder hoogleraar Telemedicine  |  Leonard Witkamp is benoemd tot bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door artsenfederatie KNMG. De benoeming gaat in op 1 december 2014 voor de duur van vijf jaar. »»


    Ontwerpbesluit radiologie vastgesteld

     |  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in zijn vergadering van 8 oktober 2014 het Ontwerpbesluit radiologie vastgesteld. Het Ontwerpbesluit radiologie vervangt de vigerende besluiten radiologie en nucleaire geneeskunde en bevat de op het Kaderbesluit CCMS aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medische specialisme radiologie. »»


Datum   Titel
19-11-2014   Implementatieagenda eHealth vastgesteld
19-11-2014   Pilots visiteren CGS en RGS van start
04-11-2014   KNMG Carrièrebeurs: elk 25ste kaartje gratis
03-11-2014   ALV december: veranderingen KNMG-organisatie en governance
23-10-2014   World Medical Association richt aandacht op meest kwetsbaren

GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.KNMG Artseninfolijn

Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.


Geneeskundestudent
De KNMG biedt ruim 17.000 geneeskundestudenten een gratis lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap biedt verschillende voordelen en ondersteunt aankomende artsen in het maken van de juiste beroepskeuze.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

KNMG Congresbureau  |  Arts in Spe  |  Artsennet  |  Modern opleiden | Beroepskeuze voor artsen   

Praktijkdilemma

De arts als getuige in een civiele zaak

U wordt opgeroepen als getuige in een rechtszaak. Bent u verplicht om aan deze oproep gehoor te geven?

Artsenfederatie KNMG bevordert de kwaliteit, veiligheid, transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen en ondersteunt artsen daarin. Dit werk voeren we uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners van de KNMG. Lees meer

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd