‘Geef Oost-Europese artsenorganisaties rol in beleid’

     |  De CPME, die vanuit Brussel 34 artsenorganisaties representeert, spreekt haar zorgen uit over het feit dat van de Oost-Europese organisaties een laag percentage artsen lid is en dat deze clubs een gebrek aan zeggenschap hebben. »»


    Artsen steeds positiever over eHealth

     |  eHealth-monitor 2015: Artsen spelen steeds beter op in op wensen patiënten. Binnen diverse ziekenhuizen en praktijken is het afgelopen jaar volop én met succes geëxperimenteerd. »»


Datum   Titel
07-10-2015   Eerste Kamer stemt in met Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
07-10-2015   Steunpunt zet zich in voor artsen met een verslaving
01-10-2015   Verpleeghuis verlaten voor Levenseindekliniek?
23-09-2015   Heeft u ervaring met tolken in de zorg?
23-09-2015   Kindermishandeling? Stel adequate en snelle hulp aan kind centraal


GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

KNMG Congresbureau  |  Arts in Spe  |  Modern opleiden  |  Beroepskeuze voor artsen   

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd