U bent nu hier:

    KNMG kritisch over Landelijk Meldpunt Zorg

     |  De werkwijze van het nieuwe Landelijke Meldpunt Zorg baart artsenfederatie KNMG zorgen. Het meldpunt geeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg dagelijks een klachtenoverzicht inclusief de namen van zorgverleners. Dit gebeurt zonder schriftelijke machtiging van de klager en zonder voorafgaande verificatie van de klacht. Ook is geen correctieregeling getroffen. »»


    KNMG: niet-reanimeerpenning geldt, tenzij gegronde reden om af te wijken

     |  Door recente berichtgeving over de niet-reanimeerpenning is mogelijk onduidelijkheid gerezen over de juridische status van deze penning. Met dit bericht wil de KNMG deze onduidelijkheid wegnemen. »»


Datum   Titel
12-09-2014   Zorgen over medisch beroepsgeheim in Wlz
12-09-2014   Toolkit voor huisartsen: aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld
10-09-2014   Congres Anders denken over psychische aandoeningen
09-09-2014   De Carrièrebeurs helpt!
07-09-2014   KNMG en NPCF: instanties moeten beroepsgeheim niet omzeilen

GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)

Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA.
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


KNMG Loopbaanbureau
Artsen (in spé) die advies en ondersteuning nodig hebben bij de beantwoording van loopbaanvragen vinden een antwoord bij het KNMG Loopbaanbureau. Ook: Beroepskeuze voor artsen.


Geneeskundestudent
De KNMG biedt ruim 17.000 geneeskundestudenten een gratis lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap biedt verschillende voordelen en ondersteunt aankomende artsen in het maken van de juiste beroepskeuze.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

Medisch Contact  |  Arts in Spe  |  Artsennet  |  Modern opleiden

Beroepskeuze voor artsen  |  KNMG Congresbureau

KNMG Carrièrebeurs

"Welke medische vervolgopleiding past bij mij?"
Kom naar de KNMG Carrièrebeurs en laat je inspireren!

Artsenfederatie KNMG bevordert de kwaliteit, veiligheid, transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen en ondersteunt artsen daarin. Dit werk voeren we uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners van de KNMG. Lees meer

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd