U bent nu hier:

  KNMG solidair met Turkse artsen

  KNMG solidair met Turkse artsen  |  Artsenfederatie KNMG stuurde onlangs een brief aan de officier van justitie in Istanbul om haar Turkse collega’s te steunen. In dat land staat momenteel een coalitie van meer dan honderd maatschappelijke organisaties terecht voor het initiëren van vreedzame protesten tegen een stadsvernieuwingsproject in Istanbul, waarbij het Gezipark zou moeten sneuvelen. »»


  RGS legt met nieuwe Governance code verantwoording af

   |  Een nieuwe Governance Code maakt duidelijk hoe de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) aankijkt tegen goed bestuur, kwaliteit, toezicht en verantwoording. Met deze code maakt de RGS transparant waar artsen en anderen de RGS op kunnen aanspreken. »»


Datum   Titel
06-10-2014   Wet langdurige zorg: medisch beroepsgeheim beschermd
01-10-2014   Vrije artsenkeuze: ook Eerste Kamer heeft zorgen
18-09-2014   Wendela Hingst treedt aan als algemeen directeur KNMG
18-09-2014   KNMG vraagt aandacht voor medisch beroepsgeheim aan minister
16-09-2014   KNMG kritisch over Landelijk Meldpunt Zorg

GAIA - Accreditatie

Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA.
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.

Geneeskundestudent
De KNMG biedt ruim 17.000 geneeskundestudenten een gratis lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap biedt verschillende voordelen en ondersteunt aankomende artsen in het maken van de juiste beroepskeuze.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

Medisch Contact  |  Arts in Spe  |  Artsennet  |  Modern opleiden

Beroepskeuze voor artsen  |  KNMG Congresbureau

Factsheet Kindermishandeling

Artsen kunnen het verschil maken om kindermishandeling te stoppen. De belangrijkste uitgangspunten op een rij:

 • zo nodig melden, altijd handelen
 • beroepsgeheim: spreken, tenzij
 • hoe maak je als arts de goede afweging?

Artsenfederatie KNMG bevordert de kwaliteit, veiligheid, transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen en ondersteunt artsen daarin. Dit werk voeren we uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners van de KNMG. Lees meer

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd