U bent nu hier:

  Implementatieagenda eHealth vastgesteld

   |  Artsenfederatie KNMG, patiëntenorganisatie NPCF, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nictiz, de Vereniging van Zorgverleners voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en Zorginstituut Nederland hebben de Implementatieagenda eHealth vastgesteld. Zij maken zich hiermee samen sterk om knelpunten te signaleren en waar nodig obstakels op te ruimen op het terrein van financiering, regie, bekendheid en standaardisering van eHealth. Primair zal dit gelden voor zes uit het veld afkomstige projecten. »»


  Pilots visiteren CGS en RGS van start

   |  Op 27 november start de eerste Pilot Visiteren van CGS en RGS. Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam zal op die dag als eerste instelling voor medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland ‘verticaal’ worden gevisiteerd. De visitatiecommissie toetst die dag de medisch specialisme overstijgende opleidingsonderdelen van het ziekenhuis. »»


Datum   Titel
04-11-2014   KNMG Carrièrebeurs: elk 25ste kaartje gratis
03-11-2014   ALV december: veranderingen KNMG-organisatie en governance
23-10-2014   World Medical Association richt aandacht op meest kwetsbaren
22-10-2014   KNMG solidair met Turkse artsen
20-10-2014   RGS legt met nieuwe Governance code verantwoording af

GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.KNMG Artseninfolijn

Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.


Geneeskundestudent
De KNMG biedt ruim 17.000 geneeskundestudenten een gratis lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap biedt verschillende voordelen en ondersteunt aankomende artsen in het maken van de juiste beroepskeuze.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

KNMG Congresbureau  |  Arts in Spe  |  Artsennet  |  Modern opleiden | Beroepskeuze voor artsen   

Column

  Herregistratie basisarts: brede werknorm

  Herregistratie basisarts: brede werknorm "Herregistratie is een kwaliteitsinstrument. Daarom ben ik op zich ook voor de nieuw in te voeren herregistratie voor basisartsen. Maar ik twijfel er ernstig aan of de herregistratie-eisen wel het juiste toetsen." Column van KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag. »»


Artsenfederatie KNMG bevordert de kwaliteit, veiligheid, transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen en ondersteunt artsen daarin. Dit werk voeren we uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners van de KNMG. Lees meer

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd