Kaders voor persoonlijk gezondheidsdossier bekend

     |  Een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) is in trek bij patiënten. Ook artsen doen er goede ervaringen mee op. De KNMG werkte mee aan het PGD Kader 2020, dat de NPCF vandaag presenteert, met randvoorwaarden om het PGD landelijk te laten slagen. »»


    Giliam Kuijpers nieuwe directeur Beleid bij KNMG

    Giliam Kuijpers nieuwe directeur Beleid bij KNMG  |  Giliam Kuijpers (44) is vanaf 1 juli aanstaande de nieuwe directeur Beleid van artsenfederatie KNMG. In deze functie zal zij haar medische achtergrond combineren met haar ervaring in het ondersteunen van artsen bij het leveren van verantwoorde medische zorg. »»


Datum   Titel
24-06-2015   KNMG maakt richtlijn voor omgaan met medische apps
19-06-2015   KNMG steunt roep om onderzoek naar lijden bij kinderen van 1 tot 12 jaar
18-06-2015   IGZ: Overdracht patiëntgegevens moet beter
18-06-2015   Europese artsenorganisatie: overeenstemming over standpunt niet-reguliere behandelwijzen
16-06-2015   Onderzoeksresultaten VWS bruikbaar voor verbetering aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

KNMG Congresbureau  |  Arts in Spe  |  Modern opleiden  |  Beroepskeuze voor artsen   

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd