U bent nu hier:

  De kunst van medisch leiderschap

   |  De zorg gaat in het komend decennium ingrijpend veranderen. Meer zelfstandige chronisch zieken en ouderen, lastigere keuzes tussen kwantiteit en kwaliteit van leven. Rutger Jan van der Gaag, voorzitter van artsenfederatie KNMG: "Sterk medisch leiderschap is nodig om samen met de patiënt de zorg veilig te stellen. De zorg moet in dienst staan van de patiënt. Er is een Deltaplan nodig om al die eilandjes te verbinden. Die transitie is nodig en medisch leiderschap is daarin essentieel." Interviews over medisch leiderschap met vijf gepassioneerde voorvechters. »»


  Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden: wat mag een arts delen?

   |  In (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden ervaren zorgverleners druk om medische gegevens te delen. Een nieuwe Wegwijzer helpt zorgverleners bij de afweging welke medische informatie zij mogen of moeten delen. En het geeft alle betrokkenen inzicht in het belang van het medisch beroepsgeheim: komen tot de beste hulp aan mensen die dat nodig hebben. »»


Datum   Titel
12-12-2014   Transparantieregister en Gedragscode geneesmiddelenreclame: makkelijker dan u denkt!
12-12-2014   Besluiten ALV: veranderingen KNMG-organisatie en governance
12-12-2014   Verslag CPME-najaarsvergadering 2014
09-12-2014   In herinnering aan Robert Levi
09-12-2014   KNMG-districten: Versterking van de positie binnen de KNMG

GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.KNMG Artseninfolijn

Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.


Geneeskundestudent
De KNMG biedt ruim 17.000 geneeskundestudenten een gratis lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap biedt verschillende voordelen en ondersteunt aankomende artsen in het maken van de juiste beroepskeuze.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

KNMG Congresbureau  |  Arts in Spe  |  Artsennet  |  Modern opleiden | Beroepskeuze voor artsen   

Column

  Meer geluk dan wijsheid

  Meer geluk dan wijsheid "De feestmaand is begonnen en de goede voornemens liggen op de loer. Mijn handen jeuken alweer. Zo ook mijn drang om u te bestoken met goedbedoelde en ongevraagde adviezen over uw eigen gezondheid en welzijn als arts. Gelukkig ben ik niet de enige." Column van Hans Rode. »»


Artsenfederatie KNMG bevordert de kwaliteit, veiligheid, transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen en ondersteunt artsen daarin. Dit werk voeren we uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners van de KNMG. Lees meer

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd