U bent nu hier:

  Vrije artsenkeuze: ook Eerste Kamer heeft zorgen

   |  De vrije artsenkeuze in de Zorgverzekeringswet blijft een belangrijk zorgpunt, vinden LHV en KNMG. Ook de Eerste Kamer heeft hier oog voor en heeft deze week unaniem besloten eerst advies te vragen aan de Raad van State. »»


  Wendela Hingst treedt aan als algemeen directeur KNMG

  Wendela Hingst treedt aan als algemeen directeur KNMG  |  Wendela Hingst (49) is door het federatiebestuur van de KNMG benoemd en treedt met ingang van 15 november a.s. aan als nieuwe algemeen directeur bij de artsenfederatie KNMG. Hingst krijgt een belangrijke rol in de herpositionering van de KNMG in een veranderende zorgsector. »»


Datum   Titel
18-09-2014   KNMG vraagt aandacht voor medisch beroepsgeheim aan minister
16-09-2014   KNMG kritisch over Landelijk Meldpunt Zorg
12-09-2014   KNMG: niet-reanimeerpenning geldt, tenzij gegronde reden om af te wijken
12-09-2014   Zorgen over medisch beroepsgeheim in Wlz
12-09-2014   Toolkit voor huisartsen: aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA.
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


KNMG Loopbaanbureau
Artsen (in spé) die advies en ondersteuning nodig hebben bij de beantwoording van loopbaanvragen vinden een antwoord bij het KNMG Loopbaanbureau. Ook: Beroepskeuze voor artsen.


Geneeskundestudent
De KNMG biedt ruim 17.000 geneeskundestudenten een gratis lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap biedt verschillende voordelen en ondersteunt aankomende artsen in het maken van de juiste beroepskeuze.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

Medisch Contact  |  Arts in Spe  |  Artsennet  |  Modern opleiden

Beroepskeuze voor artsen  |  KNMG Congresbureau

Column

  Kanker: minder screenen, meer voorkomen

  Kanker: minder screenen, meer voorkomen Onderzoekers van het LUMC trokken onlangs een bijzondere - en omstreden - conclusie: borstkankerscreening bij vrouwen boven de 70 doet meer kwaad dan goed. Zij sloten daarmee aan bij recent Canadees onderzoek dat meer algemeen twijfel zaaide over het nut van borstkankerscreening. Column van Gert van Dijk. »»


Artsenfederatie KNMG bevordert de kwaliteit, veiligheid, transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen en ondersteunt artsen daarin. Dit werk voeren we uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners van de KNMG. Lees meer

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd