Met verticaal en horizontaal visiteren valt winst te behalen

     |  Zowel verticaal als horizontaal visiteren van medische vervolgopleidingen levert voordelen op. Deze vormen kunnen te zijner tijd mogelijk leiden tot toezicht op afstand door de RGS. Belangrijke voorwaarde: een goed werkende lokale of regionale verbetercyclus die de visitatoren in staat stelt de kwaliteit te beoordelen. »»


    KNMG: verbied roken in auto in bijzijn van kinderen

     |  Landelijke artsenfederatie KNMG is voorstander van een rookverbod in de auto in het bijzijn van kinderen. Het is een zinvolle maatregel om kinderen tegen de schadelijke effecten van tabak te beschermen. »»


Datum   Titel
21-08-2015   KNMG onverminderd bezorgd over positie artsen in straf- en tuchtrecht
06-08-2015   Tijdelijke Regeling Jeugdwet: KNMG vindt zorgen over privacy terecht
22-07-2015   Verplicht doorbreken beroepsgeheim bij vermoedens fraude geen optie
16-07-2015   Basis- en profielartsen opgelet! Per 1 januari 2017 herregistratie BIG-register
13-07-2015   Hantering artseneed en "eed of belofte financiële sector"


GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

KNMG Congresbureau  |  Arts in Spe  |  Modern opleiden  |  Beroepskeuze voor artsen   

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd