Verplicht doorbreken beroepsgeheim bij vermoedens fraude geen optie

     |  In diverse media is de afgelopen dagen aandacht geweest voor een conceptwetsvoorstel waarin zou staan dat artsen hun beroepsgeheim moeten doorbreken bij vermoedens van bijvoorbeeld uitkeringsfraude. De KNMG vindt, net als de minister, dat dergelijke vormen van fraude met zorggeld moeten worden tegengegaan. De verplichting voor artsen om hun medisch beroepsgeheim te doorbreken voor de opsporing van fraude, vindt de landelijke artsenfederatie echter veel te ver gaan. Het belang van het medisch beroepsgeheim, als waarborg voor vrije toegang tot gezondheidszorg, is te groot. »»


    Basis- en profielartsen opgelet! Per 1 januari 2017 herregistratie BIG-register

     |  Op 1 januari 2017 moeten veel basis- en profielartsen zich voor de eerste keer herregistreren in het BIG-register van het CBIG. Veel artsen realiseren zich nog niet dat deze datum snel nadert. Medisch Contact besteedt samen met de KNMG aandacht aan dit onderwerp om artsen hierop te attenderen. »»


Datum   Titel
13-07-2015   Hantering artseneed en "eed of belofte financiële sector"
09-07-2015   Wat mag de dokter met WhatsApp?
08-07-2015   Medisch leiderschap in 12 competentiedomeinen
30-06-2015   Kaders voor persoonlijk gezondheidsdossier bekend
29-06-2015   Giliam Kuijpers nieuwe directeur Beleid bij KNMG

GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

KNMG Congresbureau  |  Arts in Spe  |  Modern opleiden  |  Beroepskeuze voor artsen   

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd