Symposium: Juridische aspecten rond het EPD

datum 11 mei 2009
tijd 15:00u - 20:00u
locatie Domus Medica, Utrecht
onderwerp Symposium: Juridische aspecten ronde het EPD

Omschrijving

In toenemende mate worden patiëntendossiers gedigitaliseerd. In voorbereiding is bovendien een landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Er zijn raakvlakken met andere ontwikkelingen, zoals het Elektronisch Kind Dossier en de Verwijsindex Risicojongeren. Maar ook meer principiële onderwerpen staan ter discussie: wat zijn eigenlijk de consequenties van het zelfbeschikkingsrecht van patiënten met betrekking tot digitale dossiers en hoe staat het met de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en zorginstellingen in relatie tot EPD en daaraan gerelateerde ontwikkelingen? Over deze en andere juridische aspecten rond het EPD organiseert de KNMG op maandag 11 mei a.s. een symposium.


Presentaties

Klik hier voor de presentatie van Sjaak Nouwt (KNMG)

Klik hier voor de presentatie van Theo Hooghiemstra (Het expertisecentrum)

Klik hier voor de presentatie van Robinetta de Roode (KNMG)

Klik hier voor de presentatie van Charlotte Zegveld (Universiteit van Tilburg)

Klik hier voor de presentatie van Jan Vesseur (IGZ)


PROGRAMMA 

Voorzitter:                   
Prof. mr Johan Legemaate (KNMG en Vrije Universiteit)

15.00 - 15.30 Ontvangst
15.30 - 15.45 Introductie door Prof. mr Johan Legemaate (KNMG en Vrije Universiteit)
15.45 - 16.30 De nieuwe Wet op het EPD: gevolgen voor arts en patiënt door Mr dr Sjaak Nouwt (KNMG)
16.30 - 17.00 Medlook, Google Health e.d: alternatieven voor het EPD? door Mr Theo Hooghiemstra, Het Expertise Centrum
17.00 - 17.30 Vragen en discussie
17.30 - 18.30 Dinerbuffet
18.30 - 18.50 Het elektronisch kinddossier en de verwijsindex risicojongeren en Mr mw Robinetta de Roode (KNMG)
18.50 - 19.10 EPD en de aansprakelijkheid van zorgaanbieders door Mw mr Charlotte Zegveld (Universiteit van Tilburg)
19.10 - 19.30 EPD, ICT en de gevolgen voor het toezicht door Drs Jan Vesseur (IGZ)
19.30 - 20.00 Vragen en discussie
20.00 Afsluiting

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd