U bent nu hier:

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2012)

Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe u actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig. U ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? En rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf? Hoe kunt u de band met het gezin zoveel mogelijk in stand houden, hulp organiseren en als dat nodig is toch ook tijdig melden? 

De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de bijbehorende stappenplannen kindermishandeling en volwassenengeweld helpen u bij het maken van deze afwegingen. Zodat u weet wat u met uw vermoedens aanmoet, met wie u deze kunt bespreken en op welk moment. De code helpt u ook om af te wegen wanneer een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld is aangewezen.

Publicaties (PDF)

De stappenplannen zijn - zolang de voorraad strekt en tegen verzend- en administratiekosten - ook te bestellen bij de Artseninfolijn van de KNMG tel. 030-2823322 of artseninfolijn@fed.knmg.nl

Online stappenplannen

Met doorklik naar relevante passages in de meldcode.

Zie ook: 

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd