U bent nu hier:

Registratie medisch specialisten

De arts die met goed gevolg in Nederland de opleiding heeft voltooid kan doormiddel van het originele C-formulier (3 pagina’s) een verzoek tot registratie in het betreffende register van medisch specialisten bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) indienen.

Het verzoek bestaat alleen uit het originele C-formulier bestaande uit drie pagina’s ingevuld door de opleider (verantwoordelijk voor het langste gedeelte van de opleiding). Overige stukken, zoals certificaten en andere bewijsstukken, dient u niet meer in te sturen naar de RGS.

Na ontvangst van het originele C-formulier stuurt de RGS u per omgaande een formeel registratieformulier en een acceptgiro voor de betaling van het registratietarief.

Als uw verzoek compleet is - d.w.z. na ontvangst van een correct ingevuld formulier en het verschuldigde tarief - zal de RGS uw verzoek in behandeling nemen. De RGS schrijft de aios die aan alle eisen voldoet binnen acht weken in het betreffende register van medisch specialisten in.
U ontvangt de beslissing een dag na uw laatste opleidingsdag of zoveel later als uw verzoek compleet is.

Indien de aanvraag meer dan drie maanden na voltooiing van de opleiding bij de RGS wordt ingediend moet de arts aantonen dat hij voldoet aan de eisen voor herregistratie. De RGS kan vervolgens besluiten tot inschrijving voor een periode korter dan vijf jaar.

Uw registratieverzoek kunt u drie maanden voor het einde van de opleiding indienen en uiterlijk drie maanden na het einde van de opleiding.

Registratie met terugwerkende kracht is niet mogelijk!

Het adressenbestand van de RGS is gekoppeld aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Dat betekent dat de RGS de stukken naar het adres stuurt waarop u blijkens de GBA woonachtig bent. De RGS adviseert u derhalve om uw adreswijziging bij de gemeente bekend te maken, of om persoonlijk voorzieningen te treffen dat onze stukken aan u worden doorgezonden.

Buitenslands gediplomeerden

Voor buitenslands gediplomeerden geldt een aparte procedure. Meer informatie »»

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd