U bent nu hier:

Registratie

Hier vindt u informatie over inschrijving als specialist na afronding van de opleiding en over inschrijving voor artsen met een niet-Nederlands diploma.

Kies een beroepsgroep:

Geneeskundig specialist  
Arts voor verstandelijk gehandicapten Bedrijfsgeneeskunde
Huisarts Maatschappij en gezondheid
Medisch specialist (27 specialismen) Specialist ouderengeneeskunde
Verzekeringsgeneeskunde  
   
Profielarts  
Arts beleid en advies KNMG Arts indicatie en advies KNMG
Arts infectiebestrijding KNMG Arts medische milieukunde KNMG
Arts tuberculosebestrijding KNMG Forensisch arts KNMG
Jeugdarts KNMG SEH-arts KNMG
Verslavingarts Donorgeneeskunde
   
Buitenland  
Buitenslands gediplomeerden  

Algemene informatie

Registratie als geneeskundig specialist of profielarts KNMG
Nadat u de Nederlandse opleiding succesvol hebt afgerond, kunt u zich laten inschrijven in het register van specialisten of profielartsen van de registratiecommissie. De inschrijving is verplicht wanneer u in Nederland de wettelijk beschermde specialistentitel of de profielartsentitel van de KNMG voert. De aanvraag dient u in bij de registratiecommissie die uw inschrijving in het opleidingsregister verzorgde. Let u daarbij op het volgende: 

  • Uw opleiding voldoet aan de opleidingseisen van het college;
  • U beschikt over een positieve eindverklaring;
  • De inschrijvingsduur is maximaal vijf jaar; daarna vervalt de inschrijving automatisch;
  • Voor niet in Nederland opgeleide specialisten of profielartsen gelden afwijkende regels;
  • Aan de inschrijving in het specialistenregister zijn kosten verbonden.

Bevoegdheidsbeperkingen

Op grond van artikel 32 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst worden schorsingen of doorhalingen van een inschrijving in een specialistenregister of profielregister, die het gevolg zijn van een rechterlijke uitspraak, door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) gepubliceerd.

  • Overzicht van bevoegdheidsbeperkingen opgelegd door een tuchtcollege voor de gezondheidszorg of door het College van Medisch Toezicht

Veelgestelde vragen registratie

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd