U bent nu hier:

Nieuwsberichten

  Assessments moeten uitval aiossen beperken (MC)

   |  Medisch Contact: Maar liefst één op de tien aiossen breekt de opleiding af. Dat is duur en frustrerend voor alle betrokkenen. Meestal is er sprake van een ‘mismatch’ tussen de opleiding en de aios. Valt dat te voorspellen? En hoe doe je dat dan? »»


  Moeilijke-patiënten-spreekuur

  Moeilijke-patiënten-spreekuur  |  De opleiding Orthopedie in Isala Zwolle werkt sinds enkele jaren met het ‘Moeilijke-patiënten-spreekuur’. Patiënten met complexe problematiek worden eerst voorbesproken door de hele vakgroep (supervisoren en aios). Daarna wordt de patiënt tijdens het speciale spreekuur gezien door alle aios, onder begeleiding van een opleider of supervisor. Eén aios voert het woord. »»


  Praktijkvoorbeeld opleiden in algemene competenties: Time-out Ouderen

  Praktijkvoorbeeld opleiden in algemene competenties: Time-out Ouderen  |  Op de Spoedeisende Hulp in MC Haaglanden gebruiken artsen sinds enige tijd een jaszakkaartje. Het kaartje biedt hulp bij het vaststellen van kwetsbaarheid bij oudere patiënten en dient als handvat om met kwetsbare patiënten in gesprek te gaan over reanimatievraagstukken. Geertje de Rijck van der Gracht, tweedejaars aios Spoedeisende Geneeskunde, licht toe. »»


  De kunst van medisch leiderschap

   |  ‘Medisch leiderschap? Dat is iets voor liefhebbers van het Haagse pluche.’ Een wijdverbreide misvatting, volgens de pleitbezorgers van medisch leiderschap. Zij vinden dat elke arts deze vaardigheid moet beheersen én moet tonen. Maar wat is het precies en wat moet je als arts dan doen? Vijf gepassioneerde voorvechters aan het woord over de kunst van medisch leiderschap. »»


  Foto's MMV-congres Voortdurend Bewegen

   |  Op woensdag 10 december jl. was het MMV-congres Voortdurend Bewegen. De komende dagen plaatsen we de presentaties en een kort verslag op de website. Voor nu vast een korte sfeerimpressie met de tweets over het congres. »»


  Twitterimpressie MMV-congres Voortdurend Bewegen

   |  Op woensdag 10 december jl. was het MMV-congres Voortdurend Bewegen. De komende dagen plaatsen we de presentaties en een kort verslag op de website. Voor nu vast een korte sfeerimpressie met de tweets over het congres. »»


  Aios Loes van den Borne - "Opleiden wordt veel serieuzer genomen" (Nieuwsbrief OOR Utrecht)

   |  Voor aios is de laatste jaren veel ten goede veranderd, vindt bijna-oogarts Loes van den Borne: de opleidingsprofessionalisering geeft aios structuur en meer inspraak in hun eigen leerproces. Ze zou graag zien dat meer aios van die ruimte gebruik maken. “Trek je mond open!” »»


  Leren praten over levenseinde

   |  Artsen moeten met hun patiënten leren praten over zorg rondom het levenseinde. En dat houdt meer in dan het invullen van een wilsverklaring of een niet-reanimerengesprek. Goede ‘advance care planning’ verbetert namelijk daadwerkelijk de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase. Dat is de conclusie van Carmen Houben en haar collega’s in hun literatuuronderzoek dat verscheen in JAMDA. »»


  Het nieuwe veiligheidsdenken in de zorg (MC)

   |  De gezondheidszorg is gebaat bij een nieuwe manier om naar patiëntveiligheid te kijken. In plaats van reageren op ongewenste gebeurtenissen moeten zorgprofessionals vooral bedenken waarom dingen meestal goed gaan. De mens is in het nieuwe veiligheidsdenken niet het probleem maar de oplossing. »»


  MMV-congresworkshop in de schijnwerpers: D-rect aan de slag

  MMV-congresworkshop in de schijnwerpers: D-rect aan de slag  |  “Hoe kun je uitkomsten van kwaliteitsinstrumenten als de D-rect vertalen naar concrete verbeteracties? Veel opleiders hikken daar enorm tegenaan. Wij gaan hen helpen. Onder meer door te oefenen met een heel praktisch format voor een verbeterplan.” Vertelt dr. Anneke Zanting over de workshop die zij verzorgt op het MMV-congres op 10 december 2014. »»


  Slagvaardig verbeteren na kwaliteitsmeting: vier tips

   |  Kwaliteitsmetingen in opleiding krijgen steeds meer aandacht. Zo wordt steeds duidelijker wat beter kan. Maar een kwaliteitscyclus heeft nog een heel belangrijk aspect. Wat gebeurt er nu met de gesignaleerde verbeterpunten? Hoe kunt u deze gebruiken in opleidersprofessionalisering? In dit artikel enkele handreikingen om vaart in de verbetering te krijgen. »»


  Begeleiden bij het IOP: SMART leerdoelen

   |  Elke aios dient een individueel opleidingsplan (IOP)* aan te leggen. In de praktijk blijkt het voor velen lastig om het IOP op te stellen. Want hoe moet het er nu precies uit zien, wat moet erin en wie moet dat doen? Hoe moet dat met leerdoelen? En: hoe begeleid ik mijn aios daarbij? In dit artikel vindt u ter inspiratie een praktische uitwerking van het formuleren van een leerdoel. »»


  Optimaal samenwerken met de opleidingsondersteuner

   |  Een opleidingsondersteuner kan veel werk uit handen nemen. Voor de dagelijkse gang van zaken in de opleiding, maar ook met het voorbereiden van de stukken voor een opleidingsvisitatie. Als het goed is, weten zij waar welke informatie te vinden is, wat al centraal beschikbaar is en wat nog opgesteld moet worden. Met een goed geïnformeerde ondersteuner verloopt de dagelijkse logistiek van de opleiding een stuk soepeler. »»


  Ouderengeneeskunde moet uit het slop (MC)

   |  Huisarts en specialist ouderengeneeskunde moeten samen voor ouderen zorgen. De zorg voor ouderen heeft een nieuwe impuls nodig. Dat kan het beste door een praktische aanpak waarbij de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts geleidelijk een samenwerking opbouwen om goede ouderenzorg te bieden. »»


  Aios vergroten kostenbewustzijn via project

  Aios vergroten kostenbewustzijn via project  |  Twee aios van de vakgroep interne geneeskunde in het Diakonessenhuis hebben een project opgezet om kostenbesparingen door te voeren op basis van evidence based zorg. Het project omvat zes stappen. »»


  Enquête onder aios - aandacht voor algemene competenties

   |  Begin dit jaar heeft MMV een enquête gehouden onder alle aios in Nederland, in vervolg op de enquête onder opleiders en hoofden van opleidingsinstituten die in 2013 plaatsvond. Met de enquêtes peilt MMV de stand van zaken op het gebied van de implementatie van de modernisering van de medische vervolgopleidingen. »»


  Voorbeeldgedrag essentieel voor patiëntveilige opleidingscultuur

   |  Woensdag 10 oktober jl. vond het congres ‘Patiëntveiligheid: van wantrouwen naar vertrouwen’ van het MMV-deelproject CanBetter plaats. Belangrijkste uitkomst: de zorg is toe aan een nieuwe kijk op patiëntveiligheid, waarbij de mens in het zorgsysteem de oplossing is en niet langer als de oorzaak van fouten wordt gezien. Én: om een open werk- en leercultuur te bereiken waarin aios veilig kunnen leren, is voorbeeldgedrag van specialisten, opleiders, managers en bestuurders essentieel. »»


  Cees Jan Meeuwis: “Verklaring van fouten zit meestal verborgen in context”

  Cees Jan Meeuwis: “Verklaring van fouten zit meestal verborgen in context”  |  Volgens safety investigator en verkeersvlieger Cees Jan Meeuwis is het huidige veiligheidsbeleid in de zorg gebaseerd op achterhaalde veiligheidsgedachten. “De insteek is negatief: ‘als we geen schade of letsel hebben, dan zijn we veilig.’ Dat zei Meeuwis op het CanBetter-congres ‘Patiëntveiligheid: van wantrouwen naar vertrouwen’. »»


  Prof. dr. Jaap Hamming: “Voorbeeldgedrag is essentieel”

  Prof. dr. Jaap Hamming: “Voorbeeldgedrag is essentieel”  |  Prof. dr. Jaap Hamming: “Bij het aanleren van goed gedrag is voorbeeldgedrag essentieel. Stel als opleider, manager of bestuurder open vragen, zonder ‘blaming & shaming’. Dan nemen anderen dat gedrag over.” Dat zei prof. dr. Jaap Hamming, voorzitter van het CanBetter-project Patiëntveiligheid. Volgens Hamming is er een jarenlange focus geweest op incidenten en complicaties. Met als resultaat vele checklists en protocollen. “Heel nuttig, maar om de patiëntveiligheid nog verder te verbeteren is een andere kijk nodig.” »»


  Martin Bromiley: “Poor technical skills hurt, poor non-technical skills kill”

  Martin Bromiley: “Poor technical skills hurt, poor non-technical skills kill”  |  Martin Bromiley, Human Factors Group: “Poor technical skills hurt, poor non-technical skills kill.” Stof tot nadenken. Dat gaf spreker Martin Bromiley van de Human Factors Group. Sinds de dood van zijn vrouw bij een op voorhand verwachte ongecompliceerde ingreep strijdt hij voor anders denken over patiëntveiligheid. Vooral door te pleiten voor meer focus op het menselijk handelen en minder op systemen: “Health care workers get the job done in spite of the system, not because of the system.” »»


  “De factor Cultuur laat zich niet in checklists vatten”

  “De factor Cultuur laat zich niet in checklists vatten”  |  Gynaecoloog Gerda Zeeman, CanBetter-ambassadeur Patiëntveiligheid, pleit voor een ‘sociale check-in’: “Vraag aan alle teamleden: ‘Hoe gaat het vandaag met je? Zijn er persoonlijke dingen waarmee we als team rekening moeten houden?’ Elke dag investeren in de mensen waarmee je samenwerkt, daar gaat het om.” »»


  MMV-congresworkshop in de schijnwerpers: maatwerk in loopbaan

  MMV-congresworkshop in de schijnwerpers: maatwerk in loopbaan  |  Mathijs Binkhorst, aios kindergeneeskunde in het Radboudumc: “Aios kunnen op enig moment tijdens de opleiding kiezen voor een profiel. Van verplichting is geen sprake. Aios kunnen ook de normale route van de opleiding blijven volgen. Op dit moment volgt iets minder dan de helft van de aios kindergeneeskunde in ons ziekenhuis een profiel.” »»


  dr. Paetrick Netten en dr. Marian Kaljouw: “Heilige huisjes spelen geen rol”

  dr. Paetrick Netten en dr. Marian Kaljouw: “Heilige huisjes spelen geen rol”  |  Hoe ziet de zorg er in het jaar 2030 uit? Welke zorgberoepen zijn er dan nodig en hoe kunnen we daar de komende jaren naartoe bewegen? Op het MMV-congres ‘Voortdurend Bewegen’ spreken dr. Paetrick Netten, internist en mevr. dr. Marian Kaljouw over de toekomst van de zorg. Kaljouw is voorzitter en Netten is lid van de commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen van het Zorginstituut Nederland. »»


  prof.dr. Albert Scherpbier: “Focus op de kern van de kwaliteitszorg"

  prof.dr. Albert Scherpbier: “Focus op de kern van de kwaliteitszorg  |  Verleg de focus van tellen naar inhoud. Dat is de visie van prof. dr. Albert Scherpbier op effectieve kwaliteitsverbetering. Hij is voorzitter van de commissie Scherpbier 2.0. Deze commissie houdt zich bezig met de actualisatie van de ‘Scherpbier-indicatoren voor opleidingskwaliteit’ uit 2008. Scherpbier spreekt van uit deze rol op het MMV-congres Voortdurend Bewegen over kwaliteitsbevordering van de vervolgopleidingen. »»


  “Frappez toujours, daar moeten we naartoe”

  “Frappez toujours, daar moeten we naartoe”  |  “Sommige aspecten van veiligheid zijn via scholing over te brengen, maar het belangrijkste moet uit onszelf komen: open staan om van elkaar te leren, voortdurend vragen stellen over wat je om je heen ziet gebeuren. ‘Frappez toujours’, daar moeten we naartoe.” Dat zegt Olivier Busch, opleider heelkunde en ambassadeur Patiëntveiligheid voor CanBetter. »»


  “Keuzes in crisissituaties zijn vaak logischer dan je achteraf denkt”

  “Keuzes in crisissituaties zijn vaak logischer dan je achteraf denkt”  |  “Dokters en verpleegkundigen hebben een enorm hoog streefniveau. We zitten er vreselijk mee in ons maag als er iets is misgegaan. Daar moet betere ‘buurzorg’ voor komen: we moeten naast elkaar gaan staan, samen in de tunnel van denken gaan zitten: welke keuzes zijn er tijdens het proces gemaakt en waarom? De keuzes die we in crisissituaties hebben gemaakt zijn vaak veel logischer dan je achteraf denkt.” Dat zegt internist Frank Bosch, ambassadeur Patiëntveiligheid voor CanBetter. »»


  Gaan we schakelen? (artikel NtvG)

   |  De medisch-specialistische opleiding in Nederland is goed en staat hoog aangeschreven. De laatste jaren is die opleiding flink gemoderniseerd. Aiossen werken tegenwoordig met een portfolio waar zij hun opgedane ervaring bijhouden. Hun opleiding wordt gestructureerd volgens 7 competenties. Er is niet één opleider, maar een opleidersgroep die als geheel verantwoordelijk is voor de opleiding van de aios. Zo’n specialistische opleiding van 6 jaar kost bijna 1 miljoen euro en onze overheid betaalt dat allemaal. Niet verwonderlijk dat ook hier moet worden bezuinigd. Hoe dan? »»


  Wortel of stok? (artikel NtvG)

   |  Interim-directeur van de Antonius Academie Peter Go gooide het roer om voor het discipline-overstijgend onderwijs. En vergrootte zo de opkomst van een kleine 30 naar 70-80 personen. Wat werkte: de wortel of de stok? »»


  Oproep aan opleiders: AIOS Upgrade

   |  Op vrijdag 7 november 2014 organiseren De Jonge Specialist, de OMS, de LAD en de VvAA de AIOS Upgrade. Doelgroep: alle aios in Nederland. De organisatoren roepen opleiders op om aios in de gelegenheid te stellen om deze dag bij te wonen. »»


  ‘Ik wil de relatie met mijn medestudent niet verstoren’ (MC)

   |  Een enquête wijst uit dat coassistenten hun collega-dokters in opleiding niet snel aanspreken op onwenselijk gedrag. Toch zouden ze zich dit al tijdens de opleiding eigen moeten maken. »»


  Patiëntveiligheid: "Niet arts is schuldig aan de fout, maar het systeem"

  Patiëntveiligheid:  |  "Zorgverleners werken niet doelbewust slordig en maken niet met opzet fouten, echte uitzonderingen daargelaten. Als er iets fout gaat gebeurt dat vrijwel altijd in een bepaalde context: de manier waarop iets op de afdeling is georganiseerd bijvoorbeeld, of de verhoudingen binnen het team waarin je werkt. Heel vaak zorgt een aaneenschakeling van factoren ervoor dat er iets fout gaat en is de fout dus niet te wijten aan één enkele schakel." Dat zegt Paetrick Netten, internist en ambassadeur Patiëntveiligheid van CanBetter. »»


  Wetenschappelijke verenigingen aan de slag met aanpassing vervolgopleiding

   |  Alle wetenschappelijke verenigingen waren op 26 juni aanwezig tijdens de invitational van CanBetter en het CGS-project Ouderenzorg in de opleiding. Het verslag van de plenaire terugkoppeling kunt u nu lezen. »»


  Website over individualisering opleidingsduur

   |  Sinds 17 juli jl. is de website Specialistenopleiding Op Maat (SOM) online. Deze website is een gezamenlijk initiatief van veldpartijen zoals de OMS, NFU en NVZ. U vindt er alle informatie die u nodig heeft over individualisering van de opleidingsduur die sinds 1 juli 2014 in werking is. »»


  Een nieuwe kijk op patiëntveiligheid

   |  De huidige manier van denken over patiëntveiligheid en het werken met veiligheidssystemen heeft de aandacht en alertheid in de zorg verhoogd. De vraag is of nog meer focus op systemen en vinklijstjes de patiëntveiligheid verder zal verbeteren. De tijd is rijp voor een nieuwe visie op patiëntveiligheid. Jaap Hamming, opleider heelkunde: “Veilig werken en veilig opleiden is vóór alles een kwestie van cultuur, niet van lijstjes afvinken.” »»


  Inspiratie voor opleidingsplannen

   |  Alle wetenschappelijke verenigingen waren op 26 juni aanwezig tijdens de invitational van CanBetter en het CGS-project Ouderenzorg in de opleiding. Zij konden inspiratie opdoen voor de verdere ontwikkeling van hun eigen lokale, regionale en landelijke opleidingen. »»


  Stappenplan individualisering opleidingsduur

   |  De individualisering van de opleidingsduur treedt per 1 juli 2014 voor medisch specialisten in opleiding in werking en per 1 januari 2015 voor huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderen geneeskunde en sociaal geneeskundigen in opleiding. De RGS heeft een stappenplan gemaakt dat aios en opleider/hoofd opleidingsinstituut hierbij helpt. »»


  prof.dr. Albert Scherpbier - “Ik zie graag dat opleiders elkaars goeie ideeën gebruiken.” (Nieuwsbrief OOR Utrecht)

   |  Nieuwsbrief OOR Utrecht 24 juni 2014: 'Zijn' indicatoren raken ingeburgerd; prof. Albert Scherpbier heeft eer van zijn werk. Praktische meetmanieren zoals SETQ en D-rect zijn in zwang en opleidingskwaliteit is een dagelijks gespreksonderwerp. Bovendien hebben alle betrokkenen nu wel door dat opleidingen goed houden en beter maken een langzaam proces is. Een proces dat rijp is voor Scherpbier 2.0. »»


  Sneller door de opleiding: een logische keuze - column voorzitter OMS (MC)

   |  In het najaar van 2013 werd door alle betrokken veldpartijen met het ministerie van VWS het opleidingsakkoord gesloten. Hierdoor kon een rigoureuze generieke verkorting op de medisch-specialistische vervolgopleidingen worden afgewend. Een mooi resultaat. Maar ook een forse taak en verantwoordelijkheid. Er ligt een resultaatsverplichting, wat inhoudt dat in 2022 alle aiossen gemiddeld 4,8 maanden korter hun opleiding tot medisch specialist moeten doorlopen of beter gezegd 4,8 maanden sneller. Maar hoe? »»


  Opleiding, (her)registratie en erkenning online regelen (RGS)

   |  Minder papierwerk, een snellere afhandeling van aanvragen en inzicht in de procedure. Dat voordeel gaat de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) artsen bieden via het digitale systeem MijnRGS. Op 7 juli aanstaande is de aftrap: als eerste gaan dan aios en opleiders hun opleidingszaken volledig digitaal regelen. »»


  Inschrijving MMV-congresprogramma Voortdurend Bewegen geopend!

   |  Wat helpt u om de goede zaken die u al doet vast te houden? Hoe zorgt u ervoor dat u de voorwaartse beweging kunt blijven maken? En hoe geeft u vernieuwingen een goede plek in uw dagelijkse praktijk? Wees welkom naar het MMV-congres op 10-12-'14. »»


  “Patiëntparticipatie vraagt om hele andere manier van communiceren”

  “Patiëntparticipatie vraagt om hele andere manier van communiceren”  |  “Bij het bepalen van de behandeling is het belangrijk om te vragen wat de patiënt wil. Dat klinkt als een open deur, maar dat doen we als artsen nog veel te weinig. We worden opgeleid in het stellen van diagnoses en het uitzetten van behandeltrajecten. Samen met de patiënt besluiten nemen over de behandeling is in veel spreekkamers nauwelijks aan de orde.” Dat moet anders, vindt gynaecoloog Carina Hilders. »»


  Congres Patiëntveiligheid: van wantrouwen naar vertrouwen

   |  Op woensdag 8 oktober is een CanBetter-congres over patiëntveiligheid. Doel is elkaar vanuit verschillende disciplines de hand te reiken en gezamenlijk de mogelijke wegen naar verbetering te verkennen. »»


  Nieuw: Voorbeeld weekagenda's voor opleiden in competenties

   |  Opleiden in de algemene competenties hoeft geen extra tijd te kosten. U kunt bestaande taken zó inzetten dat een ‘gewone’ werksituatie een waardevol opleidingsmoment wordt. Voorbeelden daarvan vindt u in de weekschema's die nu op de site staan. »»


  Minister stemt in met Besluiten individualisering opleidingsduur

   |  Binnenkort is er meer mogelijk om de duur van de opleiding af te stemmen op de individuele aios. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd met de drie Besluiten van het College Geneeskundige specialismen (CGS) van 11 december 2013 over de individualisering van de opleidingsduur. »»


  Competentieprofiel signaleren kindermishandeling en huiselijk geweld

   |  Om kindermishandeling en huiselijk geweld adequaat te signaleren en te behandelen, hebben artsen specifieke competenties nodig. Hiervoor is deze week een nieuw competentieprofiel gepubliceerd, gebaseerd op de geactualiseerde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Het profiel werkt de CanMEDS-competenties concreet uit in relatie tot kindermishandeling en huiselijk geweld en biedt aios en opleiders handvatten om invulling te geven aan de relevante competenties. »»


  Actualisatieronde Scherpbier-indicatoren

   |  De Scherpbier-indicatoren uit 2008 zijn aan een actualisatieronde toe. Onder meer door nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten, zoals de modernisering van het toezicht door CGS en RGS, toenemende regionalisering van de opleidingen door zorgconcentratie en een streven naar minder bureaucratie. Onder leiding van prof. dr. Albert Scherpbier is het MMV-project Scherpbier 2.0 gestart. »»


  Betere monitoring kwaliteit sociaal-geneeskundige opleidingen

   |  Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft of nog verder verbetert? Met deze vragen is het MMV-deelproject Kwaliteitsborging Opleidingen Sociale Geneeskunde aan de slag. »»


  Column: Toptalent moet je coachen

   |  Column van Louis Verschoor, secretaris RGS: "Aios en opleider leven in een bijzondere tijd. Het CGS (College Geneeskundig Specialismen) heeft de moed gehad om de consequenties van competentiegericht opleiden onder ogen te zien. Dit blijkt uit het loslaten van de vaste opleidingsduur in jaren. De opleidingsduur wordt nu afhankelijk van de snelheid waarmee de aios zijn competenties ontwikkelt." »»


  Registratiecommissie: 'afvinken achter ons laten'

   |  Voorzitter Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) Bas Schreuder blikt in zijn column op www.knmg.nl terug op één jaar RGS: 'we moeten het afvinken achter ons laten'. In zijn terugblik komt ook samenwerken met MMV aan bod. »»


  Lancering website Platform Medisch Leiderschap

   |  De website van het Platform Medisch Leiderschap is sinds vandaag online. Het platform zet zich in voor de continue ontwikkeling van medisch leiderschap. »»


  Prof. dr. Joep Dörr overleden

   |  In het weekend van 8 en 9 maart 2014 is prof. dr. Joep Dörr overleden. Joep Dörr heeft zich als bevlogen opleider gynaecologie jarenlang ingezet voor de modernisering van de medische vervolgopleidingen. »»


  Programma symposium 'Doelmatigheid van zorg'

   |  Op 15 mei 2014 vindt het OORZON symposium “Doelmatigheid van zorg binnen de opleiding tot specialist” plaats in Maastricht i.s.m. het MMV-CanBetter. U kunt het programma nu downloaden. »»


  Rectificatie jaarprogramma MMV: tijden workshop 'Basis modern opleiden'

   |   »»


  Proefvisitaties geven boost aan kwaliteitszorg

  Proefvisitaties geven boost aan kwaliteitszorg  |  Interne audits of proefvisitaties zijn een succesvol onderdeel van het kwaliteitsbeleid van het St. Antonius Ziekenhuis. Iedere vervolgopleiding wordt gevisiteerd door een interne auditcommissie. Die bestaat uit een voorzitter, een opleider van een andere vakgroep en de stafmedewerker Medische Opleidingen. De interne auditcommissie hanteert dezelfde structuur en onderwerpen als de RGS-visitatiecommissie. Voordelen van deze aanpak: opleidingsgroepen zijn goed voorbereid op de komst van de externe opleidingsvisitatie en belangrijker: er komt daadwerkelijk een kwaliteitscyclus op gang, waarbij aandachtspunten leiden tot concrete verbeteracties. »»


  Opleidingsetalage 2.0 zet competentieontwikkeling centraal

   |  Onlangs heeft het ministerie van VWS de subsidie voor de Opleidingsetalage met twee jaar verlengd. ‘Focus voor 2014/2015 is meer kennisdeling rond competentieontwikkeling en kwaliteit’, zegt Corry den Rooyen van CanBetter, het MMV-project waarmee de Opleidingsetalage gaat samenwerken. ‘Zo kunnen we elkaar als opleiders handvatten geven,’ aldus Jaap Hamming, betrokken bij CanBetter en de Opleidingsetalage. »»


  Het schakeljaar uit de mottenballen (MC)

   |   »»


  Nieuwe geaccrediteerde workshops in de regio

   |  Jaarprogramma MMV-workshops bekend: u kunt zich nu inschrijven! »»


  Video talkshow 'Aan tafel met MMV'

   |  Opleiden in algemene competenties, is dat nodig? Is de kwaliteit van de opleiding al verbeterd? Wordt opleiden op waarde geschat? Deze onderwerpen werden besproken in de talkshow 'Aan tafel met MMV' op het MMV-congres Opleiden is Maatwerk op 11 december 2013. »»


  MMV-bureaukalender 2014 te bestellen

   |  MMV bureaukalender 2014 te bestellen »»


  Stappenplan geïntensiveerd begeleidingstraject (RGS)

   |  De RGS gaf tijdens het MMV-congres 2013 een workshop over het geïntensiveerd begeleidingstraject. Hoe luidt de regelgeving en wat zijn mogelijke oplossingen, zoals een geïntensiveerd begeleidingstraject? U kunt nu het stappenplan voor opleiders en aios gebruiken. »»


  Video prof.dr. Jaap Hamming: Kwaliteit en veiligheid beginnen bij u.

   |  Video van toespraak 'Kwaliteit en veiligheid beginnen bij u. Wat hebt u daarvoor nodig?' van Prof.dr. Jaap Hamming,hoofdspreker op het MMV-congres Opleiden is Maatwerk. »»


  Presentaties MMV-congres Opleiden is Maatwerk

   |  Beschikbare presentaties MMV-congres Opleiden is Maatwerk 11-12-'13. »»


  Twitterimpressie #mmvcongres 11-12-'13

   |  Twitterverslag MMV-congres 'Opleiden is Maatwerk' van 11 december jl. »»


  Video ‘Betere opleiding door modernisering?’

   |  Voor de talkshow ‘Aan tafel met MMV’, onderdeel van het jaarlijkse MMV-congres’, vroegen we gisteren aan een aantal opleiders: Is uw opleiding verbeterd door de modernisering? Bekijk hun antwoorden in deze korte video: »»


  Binnenkort online: presentaties, video’s en foto’s MMV-congres

   |  Lees mee op Twitter met #mmvcongres »»


  MMV lanceert gratis app

   |  KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag lanceerde tijdens de opening van het MMV-congres 'Opleiden is Maatwerk' de gratis MMV-app voor opleiders, aios en onderwijskundigen. »»


  Praat mee over het MMV-Congres via Twitter

   |  Lees mee op Twitter met #mmvcongres »»


  Praktijkvoorbeeld opleiden in algemene competenties: acute lunch

  Praktijkvoorbeeld opleiden in algemene competenties: acute lunch  |  Goed samenwerken en meer begrip krijgen voor elkaars handelen. Dat is het doel van de ‘acute lunch’, bedoeld voor alle artsen die betrokken zijn bij de acute zorg. SEH-arts Suzanne Peeters: “Het wordt - op z’n Brabants gezegd - gezelliger. En dat levert betere patiëntenzorg op.” »»


  Nieuwe video: Clinical audit

   |  Praktijkvoorbeeld opleiden in algemene competenties. In het UMC Groningen heeft de afdeling Interne Geneeskunde, naar Engels voorbeeld, de clinical audit geïntroduceerd. »»


  Nieuw: www.aiosintroductie.nl

   |  UMC Utrecht en VUmc introduceren de gratis e-learning aiosintroductie.nl. Deze online module helpt arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist (aios) en opleiders in korte tijd hun weg te vinden in alle onderdelen van competentiegericht opleiden in de medische vervolgopleiding. De e-learning wordt gelanceerd tijdens het congres ‘Opleiden is maatwerk’ van het KNMG-project MMV op woensdag 11 december 2013. »»


  Praktisch stappenplan voor Shared Decision Making

   |  Saai, ingewikkeld, kost teveel tijd. Dat zijn de vooroordelen over Shared Decision Making (SDM). In het UMC St. Radboud zijn praktische tools ontwikkeld om gezamenlijke besluitvorming handen en voeten te geven. Waaronder een stappenplan, dat opleiders en aios kunnen gebruiken om te leren hoe je samen met de patiënt besluiten over zijn of haar behandeling neemt. »»


  Uitkomsten enquête onder opleiders

   |  Hoe staat het met de implementatie van de modernisering? Project MMV liet het medio 2013 onderzoeken door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Ruim 400 opleiders uit de drie clusters van geneeskundige specialismen namen anoniem deel aan de online enquête. Project MMV gaat deze enquête binnenkort ook uitzetten onder aios van alle geneeskundige specialismen. »»


  Kwaliteitscyclus: 4 tips voor kleine opleidingsgroepen (1-8 aios)

   |  De meeste kwaliteitsinstrumenten (w.o. EFFECT, D-RECT, SetQ) zijn gemaakt voor opleidingsgroepen met veel aios. Vanwege de herleidbaarheid van de feedback zijn ze als zodanig minder geschikt voor opleidingsgroepen tot 8 aios. Maar ook kleine opleidingsgroepen kunnen er gebruik van maken, zij het op een iets andere manier. »»


  CGS en RGS presenteren uitgangspunten voor nieuw toezichtmodel

   |  Er wordt 218 miljoen euro bezuinigd op de medische vervolgopleidingen. Dit gebeurt o.a. door te zorgen dat 80% van de aios gemiddeld 6 maanden korter over de opleiding doet. Als een aios al zijn competenties heeft behaald, kan hij de opleiding eerder afronden. »»


  Opleidingsvisitaties motor voor de kwaliteit van zorg

   |  Ruim honderd opleiders en aios dachten mee over de visitatie van de opleidingen tot geneeskundig specialist. Zij waren namens hun wetenschappelijke vereniging aanwezig op de invitational ‘De toekomst van opleidingsvisitaties’. »»


  Opleiding korter na behalen competenties (MC)

   |  Er wordt 218 miljoen euro bezuinigd op de medische vervolgopleidingen. Dit gebeurt o.a. door te zorgen dat 80% van de aios gemiddeld 6 maanden korter over de opleiding doet. Als een aios al zijn competenties heeft behaald, kan hij de opleiding eerder afronden. »»


  Workshops over aios opleiden in ouderenzorg

   |  Hoe leid je aios op in de medische zorg voor kwetsbare ouderen? Het CGS-project Ouderenzorg in de opleiding verzorgt hierover twee workshops op het KNMG-congres 'Medische zorg voor ouderen versterken? Ja, het kan!' op 29 oktober a.s. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Opzetten kwaliteitssysteem vervolgopleidingen sociale geneeskunde

   |  Binnen het project MMV is voor de sociaal-geneeskundige opleidingen een deelproject gestart: Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal-geneeskundige. Doel is om uiterlijk 1 januari 2016 de kwaliteit van de opleidingen tot sociaal-geneeskundige doorlopend systematisch te kunnen monitoren. Daarvoor moet worden bedacht hoe je die monitoring organiseert en waarop je monitort (normen en indicatoren). »»


  prof. dr. Jaap Hamming: “Probeer vandaag te verzinnen wat je morgen of deze week kunt invoeren”

  prof. dr. Jaap Hamming: “Probeer vandaag te verzinnen wat je morgen of deze week kunt invoeren”  |  Prof. dr. Jaap Hamming is opleider heelkunde in het LUMC en binnen CanBetter ‘trekker’ van het thema patiëntveiligheid. “Het apart benoemen van de algemene competenties is soms wat kunstmatig. Door belangrijke thema’s als patiëntveiligheid aan de algemene competenties te koppelen wordt concreter wat je nou aan die competenties hebt.” »»


  Tips voor de logistiek van de opleiding: wat kunt u doen?

   |  In een ideale wereld hoeft u niet na te denken over hoe er wat en wanneer moet gebeuren. Dan staat er voor de opleiding een goede structuur en lopen opleidingszaken als vanzelf. Onderstaande tips helpen u een stukje dichterbij die ideale wereld te komen. De tips komen uit de MMV-workshop ‘Structuur en logistiek’ eerder dit jaar. »»


  Column: Gesprek met aios belangrijkste onderdeel visitatie

   |  Column van Milena Babovic, bestuurssecretaris RGS: "Zo gaat de aios bijna altijd mee als lid van de visitatiecommissie en vormt het gesprek met de aios van de opleidingsinstelling een vast onderdeel van de visitatie. De visitatoren vinden het gesprek met de aios verreweg het belangrijkste onderdeel van de visitatie." »»


  Verhelderende workshop over ‘maatschappelijk handelen’

   |  Voor de Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde (LOIG) ontwikkelden Wim Meijer (opleider WestFries Gasthuis), Peter de Vries (opleider Tergooiziekenhuizen) en onderwijskundige Coby Baane (AMC) samen met Jacqueline de Graaf (opleider UMC St Radboud te Nijmegen) een korte workshop over maatschappelijk handelen. Zeer verhelderend, zo oordeelden de deelnemende opleiders en aios. »»


  Ouderenzorg versterken met Shared Decision Making

   |  Op het MMV-congres Opleiden is Maatwerk verzorgt dr. Ben Bottema (voorzitter CanBetter-thema Ouderenzorg) samen met dr. Carina Hilders (gynaecoloog Reinier de Graaf Gasthuis) een workshop over Shared Decision Making. Gaat u niet naar het MMV-congres? Op 29 oktober kunt u over dit onderwerp een interessante workshop volgen tijdens het congres ‘Medische zorg voor kwetsbare ouderen versterken? Ja, het kan!’. »»


  Nieuwe voorzitter Raad Opleiding, Orde Medisch Specialisten

   |  Marianne ten Kate-Booij is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad Opleiding van de Orde van Medisch Specialisten. »»


  Katinka Folmer: “Ik ben vast niet de enige die de vertaalslag naar modern opleiden lastig vindt”

  Katinka Folmer: “Ik ben vast niet de enige die de vertaalslag naar modern opleiden lastig vindt”  |  “Persoonlijke hulp en praktische tips. En ook nog eens gratis.” Katinka Folmer, revalidatiearts en opleider, maakte gebruik van MMV op Maat. »»


  MMV-video: Samen leren van incidenten - multidisciplinaire VIM-bijeenkomst

  MMV-video: Samen leren van incidenten - multidisciplinaire VIM-bijeenkomst  |  Elke twee weken houdt de afdeling Gynaecologie in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis een VIM-bijeenkomst (VIM= Veilig Incidenten Melden). Alle disciplines zijn daarbij aanwezig: specialisten, aios, coassistenten, verpleegkundigen en polimedewerksters. »»


  MMV-video: Feedback op poligesprekken

  MMV-video: Feedback op poligesprekken  |  Maak kennis met de ongebruikelijke methode die Paetrick Netten inzet om de competentie communiceren verder te ontwikkelen: zowel de poligesprekken van de aios als die van de supervisor zelf worden opgenomen op video, waarna aios en opleider elkaar feedback geven. Bekijk de video. »»


  H&W: Hogere kwaliteit bij praktijken van huisartsopleiders

   |  Huisartsopleiders geven aan meer betrokkenheid en werkvreugde te ervaren, en minder werkdruk dan reguliere huisartsen. Bovendien is de kwaliteit van zorg significant hoger. Dit blijkt uit een onderzoek naar de verschillen tussen huisartsopleiders en niet-opleiders op het gebied van kwaliteit van zorg (infrastructuur, team, informatie, kwaliteitsbeleid). (H&W - NHG) »»


  RGS: COC heeft belangrijke rol in implementatie kwaliteitscycli

   |  In augustus ontvingen alle opleiders, opleidingsinrichtingen en plenaire visitatiecommissies een brief van de RGS. Daarin staat dat van centrale opleidingscommissies (COC) verwacht wordt dat ze opleidingsgroepen ondersteunen bij de implementatie van een kwaliteitscyclus. »»


  Uit het veld: CanMEDS? Kan beter!

   |  Interview prof.dr. Jan Borleffs, Foorum Magazine, december 2012: Nederland loopt in de voorhoede als het gaat om de modernisering van de opleiding tot medisch specialist. "Maar daarvoor is geen panklaar recept. We moeten leren van elkaar." »»


  Praktijkvoorbeeld: Gezamenlijke intervisie voor opleidingsgroep en aios

   |  De vakgroep neurologie in het epilepsiecentrum van Kempenhaeghe houdt bijzondere intervisiebijeenkomsten waaraan ook de aios deelnemen. Aan het woord: dr. Marjan Majoie, opleider neurologie en werkzaam in het expertisecentrum voor epilepsie van Kempenhaeghe en in het MUMC. »»


  St. Antonius Ziekenhuis ontwikkelt systeem voor interne audits

   |  Volgens het Kaderbesluit van het College Geneeskundig Specialismen moeten medische vervolgopleidingen over een intern systeem van kwaliteitszorg beschikken. Aanvullend op bestaande meetinstrumenten heeft het St. Antonius Ziekenhuis een systeem van interne audits ontwikkeld. »»


  Voorbeeldvragen MMV op Maat

   |  U kunt bij MMV op Maat terecht met allerlei vragen. Wij zoeken daar dan een deskundige bij die u verder kan helpen. Voorbeelden zijn:... »»


  CanBetter: competenties relateren aan leren in de praktijk

   |  Artikel VMS Zorg: De werkgroep medische vervolgopleidingen van VMS Zorg stimuleert de integratie van competentieontwikkeling in de specialistenopleiding. Het project CanBetter is een mooi voorbeeld: het maakt de competenties herkenbaar en beter toepasbaar »»


  Uit het veld: hang de competenties op!

   |  In het Medisch Centrum Alkmaar hangt in de overdrachtsruimte Gynaecologie en Verloskunde sinds enige tijd een canvasprint van de CanMEDS-bloem. »»


  Opleidingskalender: alle afspraken op een rij

   |  In het kader van de opleiding zijn regelmatig afspraken nodig tussen aios en opleider. Als hulpmiddel bij het plannen is een Excel applicatie ontwikkeld: de Opleidingskalender. »»


  Nieuwe video: MMV-workshops in de regio

   |  Een geaccrediteerde MMV-workshop bij u in de regio of zelfs de instelling? Dat kan. De inhoud wordt afgestemd op de lokale situatie en het scheelt een hoop reistijd. Bekijk de video. »»


  Nieuwe video: CanBetter en Medisch leiderschap

   |  CanBetter gaat de zes algemene competenties concreter, herkenbaar en beter toepasbaar maken aan de hand van vier actuele thema’s. prof. dr. Margriet Schneider en Corry den Rooyen lichten de werkwijze toe in deze video. »»


  Programma MMV-congres online - meld u nu aan!

   |  Vanaf kunt u zich aanmelden voor het jaarlijkse MMV-congres, dat dit jaar plaatsvindt op woensdag 11 december 2013. Titel van het congres is 'Opleiden is Maatwerk'. »»


  prof.dr. Laurents Stassen: “Elke nieuwe aios komt binnen met gratis advies”

  prof.dr. Laurents Stassen: “Elke nieuwe aios komt binnen met gratis advies”  |  prof.dr. Laurents Stassen:“Doelmatigheid is een modewoord. Met zo weinig mogelijk middelen zo goed mogelijke zorg verlenen, daar draait het om. Is die extra scan echt nodig? Moet de patiënt een paar dagen na de operatie alweer voor controle naar de poli? Of kan dat ook best wat later? »»


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd