U bent nu hier:

Nieuwsberichten

  Actualisatieronde Scherpbier-indicatoren

   |  De Scherpbier-indicatoren uit 2008 zijn aan een actualisatieronde toe. Onder meer door nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten, zoals de modernisering van het toezicht door CGS en RGS, toenemende regionalisering van de opleidingen door zorgconcentratie en een streven naar minder bureaucratie. Onder leiding van prof. dr. Albert Scherpbier is het MMV-project Scherpbier 2.0 gestart. »»


  Betere monitoring kwaliteit sociaal-geneeskundige opleidingen

   |  Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft of nog verder verbetert? Met deze vragen is het MMV-deelproject Kwaliteitsborging Opleidingen Sociale Geneeskunde aan de slag. »»


  Column: Toptalent moet je coachen

   |  Column van Louis Verschoor, secretaris RGS: "Aios en opleider leven in een bijzondere tijd. Het CGS (College Geneeskundig Specialismen) heeft de moed gehad om de consequenties van competentiegericht opleiden onder ogen te zien. Dit blijkt uit het loslaten van de vaste opleidingsduur in jaren. De opleidingsduur wordt nu afhankelijk van de snelheid waarmee de aios zijn competenties ontwikkelt." »»


  Registratiecommissie: 'afvinken achter ons laten'

   |  Voorzitter Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) Bas Schreuder blikt in zijn column op www.knmg.nl terug op één jaar RGS: 'we moeten het afvinken achter ons laten'. In zijn terugblik komt ook samenwerken met MMV aan bod. »»


  Lancering website Platform Medisch Leiderschap

   |  De website van het Platform Medisch Leiderschap is sinds vandaag online. Het platform zet zich in voor de continue ontwikkeling van medisch leiderschap. »»


  Prof. dr. Joep Dörr overleden

   |  Afgelopen weekend is prof. dr. Joep Dörr overleden. Dörr heeft zich als bevlogen opleider gynaecologie jarenlang ingezet voor de modernisering van de medische vervolgopleidingen. »»


  Programma symposium 'Doelmatigheid van zorg'

   |  Op 15 mei 2014 vindt het OORZON symposium “Doelmatigheid van zorg binnen de opleiding tot specialist” plaats in Maastricht i.s.m. het MMV-CanBetter. U kunt het programma nu downloaden. »»


  Rectificatie jaarprogramma MMV: tijden workshop 'Basis modern opleiden'

   |   »»


  Proefvisitaties geven boost aan kwaliteitszorg

  Proefvisitaties geven boost aan kwaliteitszorg  |  Interne audits of proefvisitaties zijn een succesvol onderdeel van het kwaliteitsbeleid van het St. Antonius Ziekenhuis. Iedere vervolgopleiding wordt gevisiteerd door een interne auditcommissie. Die bestaat uit een voorzitter, een opleider van een andere vakgroep en de stafmedewerker Medische Opleidingen. De interne auditcommissie hanteert dezelfde structuur en onderwerpen als de RGS-visitatiecommissie. Voordelen van deze aanpak: opleidingsgroepen zijn goed voorbereid op de komst van de externe opleidingsvisitatie en belangrijker: er komt daadwerkelijk een kwaliteitscyclus op gang, waarbij aandachtspunten leiden tot concrete verbeteracties. »»


  Opleidingsetalage 2.0 zet competentieontwikkeling centraal

   |  Onlangs heeft het ministerie van VWS de subsidie voor de Opleidingsetalage met twee jaar verlengd. ‘Focus voor 2014/2015 is meer kennisdeling rond competentieontwikkeling en kwaliteit’, zegt Corry den Rooyen van CanBetter, het MMV-project waarmee de Opleidingsetalage gaat samenwerken. ‘Zo kunnen we elkaar als opleiders handvatten geven,’ aldus Jaap Hamming, betrokken bij CanBetter en de Opleidingsetalage. »»


  Het schakeljaar uit de mottenballen (MC)

   |   »»


  Nieuwe geaccrediteerde workshops in de regio

   |  Jaarprogramma MMV-workshops bekend: u kunt zich nu inschrijven! »»


  Video talkshow 'Aan tafel met MMV'

   |  Opleiden in algemene competenties, is dat nodig? Is de kwaliteit van de opleiding al verbeterd? Wordt opleiden op waarde geschat? Deze onderwerpen werden besproken in de talkshow 'Aan tafel met MMV' op het MMV-congres Opleiden is Maatwerk op 11 december 2013. »»


  MMV-bureaukalender 2014 te bestellen

   |  MMV bureaukalender 2014 te bestellen »»


  Stappenplan geïntensiveerd begeleidingstraject (RGS)

   |  De RGS gaf tijdens het MMV-congres 2013 een workshop over het geïntensiveerd begeleidingstraject. Hoe luidt de regelgeving en wat zijn mogelijke oplossingen, zoals een geïntensiveerd begeleidingstraject? U kunt nu het stappenplan voor opleiders en aios gebruiken. »»


  Video prof.dr. Jaap Hamming: Kwaliteit en veiligheid beginnen bij u.

   |  Video van toespraak 'Kwaliteit en veiligheid beginnen bij u. Wat hebt u daarvoor nodig?' van Prof.dr. Jaap Hamming,hoofdspreker op het MMV-congres Opleiden is Maatwerk. »»


  Presentaties MMV-congres Opleiden is Maatwerk

   |  Beschikbare presentaties MMV-congres Opleiden is Maatwerk 11-12-'13. »»


  Twitterimpressie #mmvcongres 11-12-'13

   |  Twitterverslag MMV-congres 'Opleiden is Maatwerk' van 11 december jl. »»


  Video ‘Betere opleiding door modernisering?’

   |  Voor de talkshow ‘Aan tafel met MMV’, onderdeel van het jaarlijkse MMV-congres’, vroegen we gisteren aan een aantal opleiders: Is uw opleiding verbeterd door de modernisering? Bekijk hun antwoorden in deze korte video: »»


  Binnenkort online: presentaties, video’s en foto’s MMV-congres

   |  Lees mee op Twitter met #mmvcongres »»


  MMV lanceert gratis app

   |  KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag lanceerde tijdens de opening van het MMV-congres 'Opleiden is Maatwerk' de gratis MMV-app voor opleiders, aios en onderwijskundigen. »»


  Praat mee over het MMV-Congres via Twitter

   |  Lees mee op Twitter met #mmvcongres »»


  Praktijkvoorbeeld opleiden in algemene competenties: acute lunch

  Praktijkvoorbeeld opleiden in algemene competenties: acute lunch  |  Goed samenwerken en meer begrip krijgen voor elkaars handelen. Dat is het doel van de ‘acute lunch’, bedoeld voor alle artsen die betrokken zijn bij de acute zorg. SEH-arts Suzanne Peeters: “Het wordt - op z’n Brabants gezegd - gezelliger. En dat levert betere patiëntenzorg op.” »»


  Nieuwe video: Clinical audit

   |  Praktijkvoorbeeld opleiden in algemene competenties. In het UMC Groningen heeft de afdeling Interne Geneeskunde, naar Engels voorbeeld, de clinical audit geïntroduceerd. »»


  Nieuw: www.aiosintroductie.nl

   |  UMC Utrecht en VUmc introduceren de gratis e-learning aiosintroductie.nl. Deze online module helpt arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist (aios) en opleiders in korte tijd hun weg te vinden in alle onderdelen van competentiegericht opleiden in de medische vervolgopleiding. De e-learning wordt gelanceerd tijdens het congres ‘Opleiden is maatwerk’ van het KNMG-project MMV op woensdag 11 december 2013. »»


  Praktisch stappenplan voor Shared Decision Making

   |  Saai, ingewikkeld, kost teveel tijd. Dat zijn de vooroordelen over Shared Decision Making (SDM). In het UMC St. Radboud zijn praktische tools ontwikkeld om gezamenlijke besluitvorming handen en voeten te geven. Waaronder een stappenplan, dat opleiders en aios kunnen gebruiken om te leren hoe je samen met de patiënt besluiten over zijn of haar behandeling neemt. »»


  Uitkomsten enquête onder opleiders

   |  Hoe staat het met de implementatie van de modernisering? Project MMV liet het medio 2013 onderzoeken door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Ruim 400 opleiders uit de drie clusters van geneeskundige specialismen namen anoniem deel aan de online enquête. Project MMV gaat deze enquête binnenkort ook uitzetten onder aios van alle geneeskundige specialismen. »»


  Kwaliteitscyclus: 4 tips voor kleine opleidingsgroepen (1-8 aios)

   |  De meeste kwaliteitsinstrumenten (w.o. EFFECT, D-RECT, SetQ) zijn gemaakt voor opleidingsgroepen met veel aios. Vanwege de herleidbaarheid van de feedback zijn ze als zodanig minder geschikt voor opleidingsgroepen tot 8 aios. Maar ook kleine opleidingsgroepen kunnen er gebruik van maken, zij het op een iets andere manier. »»


  CGS en RGS presenteren uitgangspunten voor nieuw toezichtmodel

   |  Er wordt 218 miljoen euro bezuinigd op de medische vervolgopleidingen. Dit gebeurt o.a. door te zorgen dat 80% van de aios gemiddeld 6 maanden korter over de opleiding doet. Als een aios al zijn competenties heeft behaald, kan hij de opleiding eerder afronden. »»


  Opleidingsvisitaties motor voor de kwaliteit van zorg

   |  Ruim honderd opleiders en aios dachten mee over de visitatie van de opleidingen tot geneeskundig specialist. Zij waren namens hun wetenschappelijke vereniging aanwezig op de invitational ‘De toekomst van opleidingsvisitaties’. »»


  Opleiding korter na behalen competenties (MC)

   |  Er wordt 218 miljoen euro bezuinigd op de medische vervolgopleidingen. Dit gebeurt o.a. door te zorgen dat 80% van de aios gemiddeld 6 maanden korter over de opleiding doet. Als een aios al zijn competenties heeft behaald, kan hij de opleiding eerder afronden. »»


  Workshops over aios opleiden in ouderenzorg

   |  Hoe leid je aios op in de medische zorg voor kwetsbare ouderen? Het CGS-project Ouderenzorg in de opleiding verzorgt hierover twee workshops op het KNMG-congres 'Medische zorg voor ouderen versterken? Ja, het kan!' op 29 oktober a.s. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Opzetten kwaliteitssysteem vervolgopleidingen sociale geneeskunde

   |  Binnen het project MMV is voor de sociaal-geneeskundige opleidingen een deelproject gestart: Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal-geneeskundige. Doel is om uiterlijk 1 januari 2016 de kwaliteit van de opleidingen tot sociaal-geneeskundige doorlopend systematisch te kunnen monitoren. Daarvoor moet worden bedacht hoe je die monitoring organiseert en waarop je monitort (normen en indicatoren). »»


  prof. dr. Jaap Hamming: “Probeer vandaag te verzinnen wat je morgen of deze week kunt invoeren”

  prof. dr. Jaap Hamming: “Probeer vandaag te verzinnen wat je morgen of deze week kunt invoeren”  |  Prof. dr. Jaap Hamming is opleider heelkunde in het LUMC en binnen CanBetter ‘trekker’ van het thema patiëntveiligheid. “Het apart benoemen van de algemene competenties is soms wat kunstmatig. Door belangrijke thema’s als patiëntveiligheid aan de algemene competenties te koppelen wordt concreter wat je nou aan die competenties hebt.” »»


  Tips voor de logistiek van de opleiding: wat kunt u doen?

   |  In een ideale wereld hoeft u niet na te denken over hoe er wat en wanneer moet gebeuren. Dan staat er voor de opleiding een goede structuur en lopen opleidingszaken als vanzelf. Onderstaande tips helpen u een stukje dichterbij die ideale wereld te komen. De tips komen uit de MMV-workshop ‘Structuur en logistiek’ eerder dit jaar. »»


  Column: Gesprek met aios belangrijkste onderdeel visitatie

   |  Column van Milena Babovic, bestuurssecretaris RGS: "Zo gaat de aios bijna altijd mee als lid van de visitatiecommissie en vormt het gesprek met de aios van de opleidingsinstelling een vast onderdeel van de visitatie. De visitatoren vinden het gesprek met de aios verreweg het belangrijkste onderdeel van de visitatie." »»


  Verhelderende workshop over ‘maatschappelijk handelen’

   |  Voor de Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde (LOIG) ontwikkelden Wim Meijer (opleider WestFries Gasthuis), Peter de Vries (opleider Tergooiziekenhuizen) en onderwijskundige Coby Baane (AMC) samen met Jacqueline de Graaf (opleider UMC St Radboud te Nijmegen) een korte workshop over maatschappelijk handelen. Zeer verhelderend, zo oordeelden de deelnemende opleiders en aios. »»


  Ouderenzorg versterken met Shared Decision Making

   |  Op het MMV-congres Opleiden is Maatwerk verzorgt dr. Ben Bottema (voorzitter CanBetter-thema Ouderenzorg) samen met dr. Carina Hilders (gynaecoloog Reinier de Graaf Gasthuis) een workshop over Shared Decision Making. Gaat u niet naar het MMV-congres? Op 29 oktober kunt u over dit onderwerp een interessante workshop volgen tijdens het congres ‘Medische zorg voor kwetsbare ouderen versterken? Ja, het kan!’. »»


  Nieuwe voorzitter Raad Opleiding, Orde Medisch Specialisten

   |  Marianne ten Kate-Booij is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad Opleiding van de Orde van Medisch Specialisten. »»


  Katinka Folmer: “Ik ben vast niet de enige die de vertaalslag naar modern opleiden lastig vindt”

  Katinka Folmer: “Ik ben vast niet de enige die de vertaalslag naar modern opleiden lastig vindt”  |  “Persoonlijke hulp en praktische tips. En ook nog eens gratis.” Katinka Folmer, revalidatiearts en opleider, maakte gebruik van MMV op Maat. »»


  MMV-video: Samen leren van incidenten - multidisciplinaire VIM-bijeenkomst

  MMV-video: Samen leren van incidenten - multidisciplinaire VIM-bijeenkomst  |  Elke twee weken houdt de afdeling Gynaecologie in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis een VIM-bijeenkomst (VIM= Veilig Incidenten Melden). Alle disciplines zijn daarbij aanwezig: specialisten, aios, coassistenten, verpleegkundigen en polimedewerksters. Bekijk de video. »»


  MMV-video: Feedback op poligesprekken

  MMV-video: Feedback op poligesprekken  |  Maak kennis met de ongebruikelijke methode die Paetrick Netten inzet om de competentie communiceren verder te ontwikkelen: zowel de poligesprekken van de aios als die van de supervisor zelf worden opgenomen op video, waarna aios en opleider elkaar feedback geven. Bekijk de video. »»


  H&W: Hogere kwaliteit bij praktijken van huisartsopleiders

   |  Huisartsopleiders geven aan meer betrokkenheid en werkvreugde te ervaren, en minder werkdruk dan reguliere huisartsen. Bovendien is de kwaliteit van zorg significant hoger. Dit blijkt uit een onderzoek naar de verschillen tussen huisartsopleiders en niet-opleiders op het gebied van kwaliteit van zorg (infrastructuur, team, informatie, kwaliteitsbeleid). (H&W - NHG) »»


  RGS: COC heeft belangrijke rol in implementatie kwaliteitscycli

   |  In augustus ontvingen alle opleiders, opleidingsinrichtingen en plenaire visitatiecommissies een brief van de RGS. Daarin staat dat van centrale opleidingscommissies (COC) verwacht wordt dat ze opleidingsgroepen ondersteunen bij de implementatie van een kwaliteitscyclus. »»


  Uit het veld: CanMEDS? Kan beter!

   |  Interview prof.dr. Jan Borleffs, Foorum Magazine, december 2012: Nederland loopt in de voorhoede als het gaat om de modernisering van de opleiding tot medisch specialist. "Maar daarvoor is geen panklaar recept. We moeten leren van elkaar." »»


  Praktijkvoorbeeld: Gezamenlijke intervisie voor opleidingsgroep en aios

   |  De vakgroep neurologie in het epilepsiecentrum van Kempenhaeghe houdt bijzondere intervisiebijeenkomsten waaraan ook de aios deelnemen. Aan het woord: dr. Marjan Majoie, opleider neurologie en werkzaam in het expertisecentrum voor epilepsie van Kempenhaeghe en in het MUMC. »»


  St. Antonius Ziekenhuis ontwikkelt systeem voor interne audits

   |  Volgens het Kaderbesluit van het College Geneeskundig Specialismen moeten medische vervolgopleidingen over een intern systeem van kwaliteitszorg beschikken. Aanvullend op bestaande meetinstrumenten heeft het St. Antonius Ziekenhuis een systeem van interne audits ontwikkeld. »»


  Voorbeeldvragen MMV op Maat

   |  U kunt bij MMV op Maat terecht met allerlei vragen. Wij zoeken daar dan een deskundige bij die u verder kan helpen. Voorbeelden zijn:... »»


  CanBetter: competenties relateren aan leren in de praktijk

   |  Artikel VMS Zorg: De werkgroep medische vervolgopleidingen van VMS Zorg stimuleert de integratie van competentieontwikkeling in de specialistenopleiding. Het project CanBetter is een mooi voorbeeld: het maakt de competenties herkenbaar en beter toepasbaar »»


  Uit het veld: hang de competenties op!

   |  In het Medisch Centrum Alkmaar hangt in de overdrachtsruimte Gynaecologie en Verloskunde sinds enige tijd een canvasprint van de CanMEDS-bloem. »»


  Opleidingskalender: alle afspraken op een rij

   |  In het kader van de opleiding zijn regelmatig afspraken nodig tussen aios en opleider. Als hulpmiddel bij het plannen is een Excel applicatie ontwikkeld: de Opleidingskalender. »»


  Nieuwe video: MMV-workshops in de regio

   |  Een geaccrediteerde MMV-workshop bij u in de regio of zelfs de instelling? Dat kan. De inhoud wordt afgestemd op de lokale situatie en het scheelt een hoop reistijd. Bekijk de video. »»


  Nieuwe video: CanBetter en Medisch leiderschap

   |  CanBetter gaat de zes algemene competenties concreter, herkenbaar en beter toepasbaar maken aan de hand van vier actuele thema’s. prof. dr. Margriet Schneider en Corry den Rooyen lichten de werkwijze toe in deze video. »»


  Programma MMV-congres online - meld u nu aan!

   |  Vanaf kunt u zich aanmelden voor het jaarlijkse MMV-congres, dat dit jaar plaatsvindt op woensdag 11 december 2013. Titel van het congres is 'Opleiden is Maatwerk'. »»


  prof.dr. Laurents Stassen: “Elke nieuwe aios komt binnen met gratis advies”

  prof.dr. Laurents Stassen: “Elke nieuwe aios komt binnen met gratis advies”  |  prof.dr. Laurents Stassen:“Doelmatigheid is een modewoord. Met zo weinig mogelijk middelen zo goed mogelijke zorg verlenen, daar draait het om. Is die extra scan echt nodig? Moet de patiënt een paar dagen na de operatie alweer voor controle naar de poli? Of kan dat ook best wat later? »»


  ICENet - International Clinician Educators Summit

   |  Aansluitend aan AMEE organiseert ICENet op 29 augustus a.s. een speciale dag met als thema:'Continuing Medical Education for CEs, by CEs' »»


  Handleiding implementatie modernisering medische vervolgopleidingen

   |  Samen met project MMV heeft de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) een handleiding opgesteld voor het moderniseren van de medische vervolgopleiding. »»


  Korte enquête over modernisering

   |  Toelichting enquete onder opleiders/hoofden opleidingsinstituut over stand van zaken modernisering medische vervolgopleidingen. »»


  Prof. dr. Joep Dörr: 'Je moet draagvlak creëren én de opleiders inhoudelijk bijscholen’

   |  Interview in I.O. magazine met Joep Dörr, voorzitter van de Raad Opleiding van de Orde van Medisch Specialisten, over de medische vervolgopleiding en de CanMEDS in Nederland. »»


  prof. dr. Margriet Schneider: “Je kunt geen goede zorg bieden zonder basiscompetentie medisch leiderschap”

  prof. dr. Margriet Schneider: “Je kunt geen goede zorg bieden zonder basiscompetentie medisch leiderschap”  |  CanBetter werkt aan het concreter en beter toepasbaar maken van de algemene CanMEDS-competenties met vier actuele thema's, waaronder medisch leiderschap, o.l.v. prof. dr. Margriet Schneider (opleider interne geneeskunde UMCU). Lees het interview in 'De Specialist', van de Orde van Medisch Specialisten. »»


  dr. Ton Hoofwijk: “Onze ICT-tools ondersteunen de opleiding”

  dr. Ton Hoofwijk: “Onze ICT-tools ondersteunen de opleiding”  |  dr. Ton Hoofwijk: “Een combinatie van slimme ICT-tools en persoonlijke gesprekken. Dat is voor ons de optimale manier om aios te begeleiden in hun ontwikkeling”. Dr. Ton Hoofwijk is opleider heelkunde in Orbis Medisch Centrum en betrokken bij de ontwikkeling van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). »»


  CanBetter biedt steun bij het nieuwe opleiden

   |  Artikel in Medisch Contact 15-2013. Dat artsen horen te beschikken over algemene competenties zoals professionaliteit is weliswaar gemeengoed, maar in de opleiding gebeurt er nog steeds weinig aan. CanBetter wil daarom opleiders en aiossen op een praktische manier ondersteunen. »»


  dr. Ben Bottema: “Welke competenties zijn belangrijk bij de zorg voor oudere patiënten, wat moet je kennen en kunnen?”

  dr. Ben Bottema: “Welke competenties zijn belangrijk bij de zorg voor oudere patiënten, wat moet je kennen en kunnen?”  |  dr. Ben Bottema: “Competenties zijn een onderwijskundig begrip. In de praktijk heeft vrijwel iedereen moeite met het opsplitsen van beroepsactiviteiten in verschillende competenties. Daarom moeten we onderwijs ontwikkelen dat aansluit bij actuele thema’s in het dagelijkse werk." »»


  Aios, tijdschrift LVAG over competentiegericht opleiden

   |  Thema-editie Aios, het tijdschrift van de LVAG. Thema: competentiegericht opleiden. Download de maart-editie. »»


  ‘Kwaliteitsindicatoren schieten doel voorbij’ (Skipr)

   |  Oratie prof.dr. Margriet Schneider: Kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg schieten hun doel voor bij. Door de veelheid van indicatoren, de bijkomende administratieve lasten en diffuse interpretatie gebruiken veel professionals ze niet om hun professioneel handelen mee te evalueren. (Skipr) »»


  Test uw competenties

   |  MMV ontwikkelde een online competentietest voor opleiders. De zelfevaluatie is gebaseerd op het door het CGS vastgestelde competentieprofiel van de opleider en leden van de opleidingsgroep. Invullers kunnen zo nagaan welke competenties zij al beheersen en welke meer aandacht nodig hebben. »»


  Automatische afspraken met de Opleidingskalender

   |  Makkelijker modern opleiden. Op dit moment werken we (samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis) aan een Excel-bestand. Daarmee kan de opleider (of zijn/haar ondersteuning) afspraken met de aios automatisch in de eigen Outlook-agenda en die van de aios plaatsen. »»


  MMV-workshops in uw ziekenhuis of regio

   |  “We stellen de formats van beproefde workshops beschikbaar, maar we ontwikkelen ook workshops op maat met mensen uit de instelling. Onze inzet is kosteloos en we verzorgen alles van A tot Z." Lees het interview met Angelique van Bijsterveld »»


  MMV-video: Workshops, geaccrediteerd en gratis

   |  Hoe gaat het eraan toe tijdens een MMV-workshop? En wat kunt u daar halen? In deze film hoort u dat van een deelnemer en een workshopbegeleider. »»


  Angelique van Bijsterveld: "We doen er alles aan om workshops zo laagdrempelig mogelijk te maken."

   |  “We stellen de formats van beproefde workshops beschikbaar, maar we ontwikkelen ook workshops op maat met mensen uit de instelling. Onze inzet is kosteloos en we verzorgen alles van A tot Z." »»


  Ronald van den Bosch: “Het is van sommige competenties nog onduidelijk wat ze concreet inhouden”

  Ronald van den Bosch: “Het is van sommige competenties nog onduidelijk wat ze concreet inhouden”  |  Ronald van den Bosch: "De lastigste competentie vind ik zelf ‘Maatschappelijk handelen’. In Canada, waar ze niet over competenties praten maar over rollen die de arts moet vervullen, noemen ze deze rol ‘Health advocate’. Maar wat is nou precies?" »»


  ‘Menukaart’ met beproefde opleidingsactiviteiten

  ‘Menukaart’ met beproefde opleidingsactiviteiten  |  Hoe kun je op de werkvloer aandacht besteden aan de ontwikkeling van de algemene competenties? Dat is voor veel opleiders best lastig. De ‘menukaart’ kan daarbij helpen. »»


  Samen werken aan het lokaal opleidingsplan

   |  In samenspraak met MMV en de RGS is lokale opleidingsplan van UMCG KNO aangepast. De nieuwe versie kan voor opleiders KNO als voorbeeld dienen. »»


  Video: Communicatietraining op de werkplek

   |  In deze video aandacht voor communicatietraining op de werkplek. De afdeling neurologie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis doet dat aan de hand van het nabespreken van video-opnamen van poligesprekken. »»


  Tips voor het IOP uit Netwerkbijeenkomst onderwijskundigen

   |  Tips voor het individueel opleidingsplan (IOP) uit de netwerkbijeenkomst onderwijskundigen op 5 februari 2013. »»


  Prof. dr. Fedde Scheele: “Opleiders staan voor een ingewikkelde pioniersklus"

  Prof. dr. Fedde Scheele: “Opleiders staan voor een ingewikkelde pioniersklus  |  Prof. dr. Fedde Scheele: “Opleiders staan voor een ingewikkelde pioniersklus: velen van ons zijn er inmiddels wel van overtuigd dat aios algemene competenties moeten ontwikkelen, maar hoe kun je dat concreet bieden en begeleiden? Dat valt niet mee, weet ik uit ervaring.” »»


  Prof.dr. Jan Borleffs: "Er klinkt een luide roep om best practices"

  Prof.dr. Jan Borleffs:  |  prof. dr. Jan Borleffs: “Als je de opleidingsplannen bekijkt vraag je je wel eens af: komen alle blaadjes van de CanMEDS-bloem voldoende tot hun recht? Ook in de praktijk blijken veel opleiders het lastig te vinden om op te leiden in de algemene competenties." »»


  Communicatietraining op de werkplek

   |  Workshopcarrousel op 7 maart met o.a. Video-nabespreking: Communicatietraining op de werkplek. Lees het interview met workshopbegeleider Chris Rietmeijer. »»


  Handleiding en voorbeeld Individueel Opleidingsplan

   |  Handleiding en praktisch voorbeeld individueel Opleidingsplan »»


  Internationaal netwerk voor klinische opleiders: ICENet

   |  Onlangs is in Canada een nieuw internationaal netwerk voor klinische opleiders gestart: ICENet. »»


  Themapagina's MMV website overzichtelijker

   |  Themapagina's MMV website overzichtelijker »»


  Uit het veld: hulpmiddel om het competentieniveau vast te leggen

   |  Hulpmiddel om het competentieniveau vast te leggen, uit het Groene Hart Ziekenhuis »»


  Samen verantwoordelijk: download nu 19 tips uit deze workshop

   |  Tips modern opleiden uit Lagerhuisdebat op het MMV-congres Expeditie 2015: doe er uw voordeel mee! »»


  Medisch Contact: Webapplicatie helpt aios met huiswerk

   |  Uit Medisch Contact: Een webapplicatie helpt de 200 aiossen van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein bij het maken van een zogeheten CAT. Bijna driekwart van hen maakt er al gebruik van. »»


  Uit OOR Utrecht: Samen werken aan een goede opleiding

   |  Kwaliteitszorg in de zorg blijft een actueel onderwerp. In het regeerakkoord, d.d. 29 oktober 2012 genaamd 'Bruggen slaan', staat het volgende: »»


  Uit OOR ON: Nieuw competentieprofiel opleider

   |  In opdracht van het CGS heeft de MMV-werkgroep Professionalisering van opleiders(groep) (POP) een nieuw competentieprofiel opgesteld voor opleiders en de overige leden van de opleidingsgroep. Dit competentieprofiel geeft in één oogopslag alle competenties weer die van belang zijn voor opleiders en de supervisoren binnen de medische vervolgopleidingen. Lees meer > »»


  Uit OOR Utrecht: Doelmatig(e) dokters opleiden

   |  Boven een recente NRC-reportage, over de gevreesde verkorting van de specialistenopleiding, stond de kop: 'Arts moet oefenen, oefenen'. Die uitspraak is dr. Koop Bosscha, oncologisch chirurg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, uit het hart gegrepen. “Twee jaar minder oefenen, dat kost kwaliteit.” Lees meer > »»


  Nu te downloaden: overzicht TtT per OOR

   |  Nu beschikbaar: overzicht TtT per OOR obv de competenties uit het competentieprofiel voor de opleider en leden van de opleidingsgroep »»


  Corry den Rooyen: "Laaghangend fruit zoeken, daar helpen wij bij"

  Corry den Rooyen:  |  Corry den Rooyen: “Veel opleiders ervaren de implementatie van de algemene competenties als lastig. Terwijl we zien dat ze impliciet vaak al prima opleiden in de algemene competenties. Meestal is het een kwestie van door een andere bril kijken en de activiteiten expliciet te maken. Laaghangend fruit zoeken, daar helpen wij bij.” »»


  Column Bert Keizer: Expeditie 2012

   |  Column Bert Keizer over het MMV-congres Expeditie 2015 d.d. 12-12-'12. »»


  Heeft u een minuutje? Bekijk de video-impressie van het congres

   |  Bekijk de korte video-impressie van het MMV-congres Expeditie 2015 »»


  Presentaties congresworkshops online

   |  De eerste presentaties van congresworkshops staan online. »»


  MMV-formats van workshops beschikbaar

   |  MMV stelt workshop formats beschikbaar. Anouk Straus, opleidingsadviseur, maakte onlangs gebruik van deze mogelijkheid. »»


  En, wat vind je van de AIOSapp?

   |  Heb jij de aios-app op je smartphone? Laat weten wat je ervan vindt en verbeter de app! Beantwoord drie vragen > »»


  Vragen over de modernisering? Kom op 12-12-’12 naar de MMV Helpdesk!

   |  Deelnemers aan het congres Expeditie 2015 op 12 december 2012 maken kennis met een primeur van MMV: de MMV Helpdesk. U krijgt er persoonlijk antwoord op úw vragen. Onderstaand kunt u vast zien welke deskundigen u die dag te woord staan. »»


  Samen leren van incidenten: multidisciplinaire VIM-bijeenkomst

   |  Videoreportage van een VIM-bijeenkomst (VIM= Veilig Incidenten Melden). Alle disciplines zijn daarbij aanwezig: specialisten, aios, coassistenten, verpleegkundigen en polimedewerksters. Deze methode draagt bij aan de ontwikkeling van meerdere algemene competenties. »»


  Reflectievermogen voorspelt arts-patiëntcommunicatie

   |  Het beginniveau en het reflecterend vermogen voorspellen in belangrijke mate hoe goed huisartsen in opleiding worden in de arts-patiëntcommunicatie. Dit concludeert promovenda Judy van Es. »»


  Ontwerpbesluit wijziging kaderbesluit CCMS

   |  Als gevolg van het nieuwe competentieprofiel van de opleider en leden van de opleidingsgroep heeft het College Geneeskundige Specialismen een ontwerpbesluit om het kaderbesluit CCMS te wijzigen, voorgelegd aan diverse organisaties. »»


  "Essentiële onderwerpen voor de zorg blijven achter in de modernisering"

   |  "Opleiders zijn meestal niet bekend met goed onderwijs in algemene competenties en onderkennen het belang ervan niet altijd. Aios volgen in grote lijn het voorbeeld van hun opleiders en zijn vaak sterk gefixeerd op medische expertise en wetenschap." - prof.dr. Joep Dörr, oratie 5 november 2012 »»


  Opleidingsprijs 2012: klinisch geriater Paul Jansen (UMCU)

   |  Klinisch geriater Paul Jansen uit het UMC Utrecht heeft zaterdag 3 november de Opleidingsprijs van De Jonge Orde en de LVAG gewonnen. »»


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd