U bent nu hier:

Meer over GAIA

GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. GAIA ondersteunt het proces rondom accrediteren en herregistreren.

Diverse partijen houden zich bezig met accrediteren van nascholing, het bijhouden van de nascholingsuren en de herregistratie. Doordat zij allemaal GAIA gebruiken verlopen de processen eenvoudig en eenduidig.


Wie gebruikt GAIA en waarvoor?


Aanbieder van bij- en nascholing

 • Organiseert een scholing en kan deze via GAIA laten accrediteren door de wetenschappelijke vereniging. Na afloop van een scholing voert de aanbieder de deelnemerslijst in via GAIA. De scholingsuren worden digitaal bijgeschreven in het GAIA-dossier van de artsen.

  Wetenschappelijke vereniging:

  • Ontvangt via GAIA een aanvraag voor accreditatie van een aanbieder. Beoordeelt de scholing en bepaalt hoeveel accreditatie-uren dit ‘waard’ is. De vereniging zet alle scholingen in een congresagenda. Artsen kunnen zo makkelijk kiezen uit de geaccrediteerde nascholingen

   Medisch specialist of profielarts:

   • Bewaart gegevens over deskundigheidsbevordering digitaal in een persoonlijk GAIA-dossier. Bij herregistratie stuurt de arts dit  overzicht van deskundigheidsbevordering naar de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Dit kan rechtstreeks vanuit GAIA of per post.

   Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS):

   • De RGS toetst of een arts voldoet aan de herregistratie-eisen. Deskundigheidsbevordering is daar een onderdeel van. De RGS ontvangt deze gegevens via GAIA.

   Deelnemende sites

   Voor deze site(s) bent u ingelogd