College Geneeskundige Specialismen (CGS)

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties.


Actuele thema's


Het CGS ondersteunt het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg.
Kijk voor meer informatie op het congres op www.vrouwelijkeleidersindezorg.nl.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd