U bent nu hier:

Succesvolle beleidsdagen Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

In maart en april 2012 vonden de beleidsdagen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) in oprichting (i.o.) plaats. Tijdens deze succesvolle bijeenkomsten zijn onder andere de eerste afspraken gemaakt over de nadere invulling van deze nieuwe bestuurlijke organisatie. Per 1 januari 2013 gaan de huidige drie registratiecommissies op in één RGS.

Beleidsdagen

Een ruime vertegenwoordiging van de leden van de RGS i.o. was aanwezig tijdens de twee beleidsdagen. Deze beleidsdagen waren, na de kick-off, de eerste formele bijeenkomsten van de RGS i.o. Het doel van deze beleidsdagen was om kennis te maken, van gedachten te wisselen over de vorm en de inhoud van de RGS i.o. en de eerste stappen te zetten naar een gedegen bestuurlijke organisatie.

Het enthousiasme en slagvaardigheid werd gesproken over de voorliggende vraagstukken die van belang zijn voor de inrichting van de RGS. Zo hebben de leden gekozen voor het instellen van subcommissies, die specifieke beleidsterreinen voorbereiden. Bovendien zijn afspraken gemaakt over de vergaderstructuur.

Plenaire vergaderingen

Tot het einde van dit jaar zal de RGS i.o maandelijks vergaderen. In deze plenaire vergaderingen worden de organisatiestructuur en bestuursvorm verder uitgewerkt en vorm gegeven. Daarnaast zal de RGS i.o regelgeving moeten vaststellen, zoals een reglement van orde, een klachtenregeling, een governancecode en een privacyreglement. Deze regelgeving is nodig om voor 1 januari 2013 de inrichting van dit nieuwe bestuursorgaan te formaliseren.

De werkzaamheden van de huidige commissies, de HVRC, MSRC en SGRC, blijven in 2012 onveranderd, zij zullen alle lopende zaken in 2012 gewoon afhandelen. Vanaf 1 januari 2013 zal de RGS alle werkzaamheden overnemen.

Zie ook:

  • www.knmg.nl/rgs

Gerelateerde berichten:

Datum   Titel
18-03-2015 Eerste registratie Tropenarts KNMG is mogelijk tot 1 januari 2016
06-03-2015 NHG en LHV: Visitatieprogramma facultatief voor huisarts in geaccrediteerde praktijk
12-02-2015 Aanpassingen beleidsregels RGS
23-01-2015 Aankondiging visitatieprogramma voor huisartsen
12-01-2015 Uitspraken Advies- en Geschillencommissie RGS online
22-12-2014 Ik wil een individueel scholingsprogramma volgen om (opnieuw) ingeschreven te worden in een (profiel)register in de sociale geneeskunde
09-12-2014 Gebruik DigiD goedgekeurd voor MijnRGS
02-12-2014 Bezoek de MijnRGS Helpdesk op MMV-congres op 10 december
02-12-2014 Uitleg Individualisering Opleidingsduur en gebruik MijnRGS op 11 december
19-11-2014 Pilots visiteren CGS en RGS van start

Laatst gewijzigd: 21 mei 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Heeft u geen login en wilt u toch reageren op dit bericht?
Stuur dan een e-mail met uw reactie naar communicatie@fed.knmg.nl


Meer O&R nieuws >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd