U bent nu hier:

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten i.o. van start

Op woensdag 7 maart 2012 is de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) in oprichting (i.o.) voor de eerste keer bijeengekomen. Per 1 januari 2013 gaan de huidige drie registratiecommissies op in één RGS.

Het Federatiebestuur van de KNMG heeft in het najaar van 2010 besloten om de huidige drie registratiecommissies, de Huisarts, Verpleeghuisarts en Arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC), de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC), op te laten gaan in één registratiecommissie.

Samenvoeging

De registratiecommissies zijn belast met het uitvoeren van de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) voor wat betreft de (her)registratie, opleiding en erkenning van geneeskundig specialisten en opleidingsinrichtingen. De huidige werkwijze, waarbij de drie registratiecommissies de werkzaamheden uitvoeren voor hun eigen cluster specialismen en profielen, heeft de afgelopen tientallen jaren uitstekend gefunctioneerd. Echter de huidige ontwikkelingen in de zorg vragen om een andere werkwijze en het samenvoegen van de drie registratiecommissies is het daarop het antwoord.

Kick-off

Op woensdag 7 maart 2012 heeft een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden. Het doel van deze bijeenkomst was het markeren van de start van de RGS i.o. en een onderlinge kennismaking. De RGS i.o. zal het resterende deel van 2012 gebruiken om zichzelf in te richten, reglementen vast te stellen en operationele aspecten te bespreken en vast te leggen. Hiertoe worden nog twee beleidsdagen en acht vergaderingen belegd in 2012.

Samenstelling

Het Federatiebestuur van de KNMG heeft in 2011 vastgesteld hoe de zetels binnen de RGS per specialisme verdeeld worden. Aan het eind van het vorig jaar zijn wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen en koepel- en brancheorganisaties in de gelegenheid gesteld om vanuit hun achterban (plaatsvervangende) leden en adviseurs voor te dragen. De RGS is samengesteld uit 44 leden en 14 adviseurs, waarbij de mogelijkheid bestaat om een plaatsvervanger voor te stellen.

De werkzaamheden van de HVRC, MSRC en SGRC blijven in 2012 onveranderd, zij zullen alle lopende zaken in 2012 gewoon afhandelen. Vanaf 1 januari 2013 zal de RGS formeel alle werkzaamheden overnemen.

Zie ook:

  • www.knmg.nl/rgs

Gerelateerde berichten:

Datum   Titel
08-04-2015 "Verticaal visiteren van medische vervolgopleidingen kan een hoop dubbel werk schelen"
18-03-2015 Eerste registratie Tropenarts KNMG is mogelijk tot 1 januari 2016
06-03-2015 NHG en LHV: Visitatieprogramma facultatief voor huisarts in geaccrediteerde praktijk
12-02-2015 Aanpassingen beleidsregels RGS
23-01-2015 Aankondiging visitatieprogramma voor huisartsen
12-01-2015 Uitspraken Advies- en Geschillencommissie RGS online
22-12-2014 Ik wil een individueel scholingsprogramma volgen om (opnieuw) ingeschreven te worden in een (profiel)register in de sociale geneeskunde
09-12-2014 Gebruik DigiD goedgekeurd voor MijnRGS
02-12-2014 Bezoek de MijnRGS Helpdesk op MMV-congres op 10 december
02-12-2014 Uitleg Individualisering Opleidingsduur en gebruik MijnRGS op 11 december

Laatst gewijzigd: 2 mei 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Heeft u geen login en wilt u toch reageren op dit bericht?
Stuur dan een e-mail met uw reactie naar communicatie@fed.knmg.nl


Meer O&R nieuws >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd