KNMG: stopzetten vergoeding tolkdiensten slecht idee

De KNMG vindt het stopzetten van de vergoeding van tolk- en vertaaldiensten een slecht idee. Een goede communicatie tussen de arts en de patiënt is van levensbelang voor een juiste behandeling.

Update 7 juni: petitie toegevoegd

Per jaar wordt circa 166.000 keer gebruik gemaakt van een tolk of een vertaler om een goede communicatie tussen de hulpverlener en de patiënt mogelijk te maken. Als het aan het ministerie van VWS ligt wordt deze vergoeding van tolk- en vertaaldiensten per 1 januari 2012 stopgezet, wat een besparing van 19 miljoen euro moet opleveren.

Eigen verantwoordelijkheid

Het gevolg van deze maatregel is dat de patiënt die geen Nederlands spreekt voortaan zelf verantwoordelijk is voor een goede communicatie met de hulpverlener, door een tolk in te huren of een familielid te laten vertalen.

Brief aan de Tweede Kamer

De KNMG laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat zij het stopzetten van de vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten een slecht idee vindt. Het is van levensbelang dat een arts weet dat de patiënt hem verstaat, bijvoorbeeld om te kunnen instemmen met een behandeling. Een goede vertaler is daarbij essentieel en dat is een taak van de overheid.

Communicatieproblemen

Lode Wigersma, directeur beleid en advies van de KNMG, denkt dat dit plan weinig geld, maar wel veel schade oplevert. “Veel patiënten hebben niet de financiële middelen om een tolk in te huren en hebben ook niemand die als informele tolk kan fungeren. En ook aan het inschakelen van bijvoorbeeld een familielid kleven vele nadelen. Van kinderen en partners mag en kan niet worden verwacht dat ze vertrouwelijke of intieme informatie op de juiste wijze overbrengen aan de arts, of medische informatie op de juiste wijze overbrengen aan de patiënt. Als de overheid deze verantwoordelijkheid overdraagt, dan ontstaan communicatieproblemen tussen de arts en de patiënt en is het risico groot dat de patiënt niet de juiste hulp of behandeling krijgt”, aldus Wigersma.

Petitie ondertekenen

Op initiatief van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn is een petitie opgesteld, waarin minister Schippers van VWS wordt opgeroepen om af te zien van het stopzetten van de vergoeding van tolk- en vertaaldiensten. De KNMG onderschrijft de argumenten in deze petitie en heeft darom mede ondertekend. De petitie is op 6 juni aan de minister aangeboden.

Zie ook:

Laatst gewijzigd: 27 juni 2011

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (1)

"Weer een maatregel die een verarming van de zorg betekent! Maakt het werk weer een stuk complexer...,"

S.c. Homburg-ponten, Utrecht - 07-06-2011 15:30

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd