Rol arts bij het zelfgekozen levenseinde: debatteer mee

Sinds de aanname van de euthanasiewet in 2001 zijn de normen en praktijk rond euthanasie en hulp bij zelfdoding verder ontwikkeld. De KNMG heeft in december een conceptstandpunt gepresenteerd over de rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde. Hierin geeft de KNMG een uiteenzetting van deze norm- en praktijkontwikkeling.

Zo wil de KNMG de mogelijkheden en grenzen om euthanasie toe te passen verduidelijken. Het uitgangspunt daarbij blijft dat elke arts zelf bepaalt of hij euthanasie wil toepassen of niet.

Euthanasie is één van de meest indringende en belastende vragen die een patiënt een arts kan stellen. De maatschappij lijkt echter steeds meer uit te gaan van een recht op euthanasie, wat wordt gevoed door acties zoals het burgerinitiatief Uit Vrije Wil. 

Eerder werden in een open en levendige sfeer debatten gehouden over vragen als:

  • Heeft een gewetensbezwaarde arts een verwijsplicht bij euthanasie?
  • Wat is de rol van de arts als een patiënt wil stoppen met eten en drinken? Mag een arts dan overgaan tot palliatieve sedatie?
  • Wat zijn de grenzen van de euthanasiewet en wat zijn de eigen grenzen van artsen?

Bij de districtsdebatten over het KNMG conceptstandpunt ‘Rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde’ is over bovenstaande vragen gediscussieerd. Een vruchtbaar debat, zo bleek. In april en mei volgen nog twee debatten.

De KNMG hoort graag live uw mening.

Debatteer mee en lever een bijdrage aan het definitieve standpunt van de KNMG op:

  • 18 april in het TweeStedenziekenhuis,Tilburg,  District Midden Brabant
  • 20 april in het Kennemergasthuis, Haarlem, District Spaarne Amstel
  • 19 mei in het OLVG , Amsterdam, District Amsterdam

Aanmelden

Aanmelden (voor KNMG-leden) via districten@fed.knmg.nl

Accreditatie

Aangevraagd.

Zie ook:

Gerelateerde artikelen 

Datum   Titel
28-03-2011   Ook verpleegkundigen en verzorgenden kunnen terecht bij SCEN-collega
19-01-2011   KNMG vindt levenseindekliniek onwenselijk
08-12-2010   Aftakeling kan grond zijn voor euthanasie
08-12-2010   Mogelijkheden en grenzen van euthanasie
15-10-2010   Ervaringen van artsen met euthanasie onderzocht
11-10-2010   Wilsverklaring louter ondersteunend bij euthanasie
06-08-2010   KNMG kritisch over levenseindekliniek
22-06-2010   Euthanasie wordt niet makkelijker

Laatst gewijzigd: 25 oktober 2013

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd