U bent nu hier:

Wetsvoorstel tegen misbruik EPD moet concreter

Het wetsvoorstel tegen misbruik van het EPD stelt de strafrechter in staat om artsen uit hun beroep te ontzetten bij misbruik van het EPD. De wetgever moet concretiseren wanneer sprake is van misbruik. Anders bestaat het risico dat zorgverleners het EPD zeer terughoudend zullen raadplegen.

Dit commentaar heeft de KNMG gisteren gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voor VWS. De KNMG reageert hiermee op een nieuw wetsvoorstel dat sancties bij misbruik van patiëntgegevens uitbreidt.

Uit beroep ontzet

Het wetsvoorstel geeft de strafrechter de mogelijkheid om artsen en andere beroepsbeoefenaren uit hun beroep te ontzetten als zij elektronische en papieren dossiers oneigenlijk gebruiken. In de reactie vraagt de KNMG om verduidelijking van de term 'oneigenlijk gebruik'.

Duidelijkheid

Het tegengaan van misbruik van EPD-gegevens is bijzonder belangrijk, maar dit moet wel op een duidelijke wijze zijn geregeld. Mag bijvoorbeeld een arts een collega laten meekijken voor advies? Kan een zorgverlener altijd zeker weten (ook bij spoed) dat een patiënt toestemming heeft gegeven?

Voorkomen moet worden dat door onduidelijkheid over de reikwijdte van het begrip ‘misbruik’ artsen uit angst voor een zeer zware sanctie erg terughoudend worden met het raadplegen van gegevens in een EPD. Dan werkt het wetsvoorstel contraproductief. 

Zie ook:

Laatst gewijzigd: 1 augustus 2011

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.

Actuele overheidspublicaties en rechtspraak

Wilt u een overzicht van recente overheidspublicaties die voor artsen relevant zijn? Of een selectie van interessante rechtspraak voor artsen? De KNMG-juristen maken wekelijks voor u een selectie. Zo bent u snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en uitspraken.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd