Privacy bij psychische klachten beter beschermd

Vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten hoeven voorlopig geen diagnose meer te vermelden op hun declaraties aan de zorgverzekeraars. De privacy van patiënten moet eerst beter worden meegewogen.

In twee uitspraken op 2 augustus benadrukte het College van Beroep voor het Bedrijfsleven het belang van vertrouwelijkheid en geheimhouding bij de behandeling van psychische klachten. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft dit zwaarwegende belang van het medisch beroepsgeheim onvoldoende meegewogen toen zij in 2008 de verplichting invoerde dat psychiaters diagnose-informatie -van depressie tot alcoholmisbruik- op declaraties moesten vermelden en aan zorgverzekeraars verstrekken. Ook oordeelde het College dat zorgverzekeraars geen belang hebben bij de vermelding van diagnose-informatie als patiënten hun behandeling zelf betalen.

Beroepsgeheim

Verder heeft de NZa onvoldoende onderzocht in hoeverre zorgverzekeraars kunnen waarborgen dat diagnose-informatie uitsluitend wordt verwerkt door medewerkers met een medisch beroepsgeheim. Voor 2008 was dat namelijk wel mogelijk. De Nederlandse Zorgautoriteit  moet nu eerst opnieuw overwegen waarom het noodzakelijk is dat diagnose-informatie onder ogen komt van personen zonder medisch beroepsgeheim.

Tarief

De NZa moet van het College ook een nieuw besluit nemen over de tariefstructuur voor vrijgevestigde psychiaters. Tot die tijd hoeven vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten geen diagnose-informatie op hun declaraties te vermelden.


Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven >

Dossier beroepsgeheim >

Uitspraak juridische procedure tegen de tarieven van de DBC’s in de GGZ / Orde van medisch Specialisten 3 augustus 2010

Vrijgevestigde psychiaters winnen zaak / Medisch Contact 3 augustus 2010

Eindelijk normaal / Medisch Contact 2 januari 2008

Laatst gewijzigd: 4 augustus 2010

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd