Federatie KNMG roept artsen en overheid op te investeren in ouderenzorg

- Persbericht -

Het aantal kwetsbare oudere patiënten neemt de komende jaren sterk toe. Vandaag verscheen het standpunt van de federatie KNMG ‘Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen’ met een duidelijke visie om sterke toekomstbestendige ouderenzorg te garanderen.

Met dit standpunt slaat de medische beroepsgroep de handen ineen om proactief en systematisch de medische problematiek bij kwetsbare ouderen op te sporen en te zorgen voor een onderling afgestemde medische aanpak. Zo wordt voorkomen dat kwetsbare ouderen, met vaak verschillende aandoeningen en behandelaars, tussen wal en schip raken.

Praktijk

De voorstellen bouwen voort op de praktijkervaringen van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Door de toenemende vergrijzing heeft bijna elke arts steeds indringender met ouderenzorg te maken.

Randvoorwaarden

In een implementatietraject neemt de medische beroepsgroep het voortouw om deze omslag handen en voeten te geven. Artsen kunnen dit niet alleen. De invoering van de voorgestelde werkwijze moet gepaard gaan met realisatie van noodzakelijke randvoorwaarden. Het standpunt noemt bijvoorbeeld het wegnemen van belemmeringen in de structuur van de zorgverzekeringen en van de zorgtarieven, de realisering van in ouderenzorg gespecialiseerde praktijkondersteuning, uitbreiding van de opleidingscapaciteit medische ouderenzorg, uitbreiding van de geriatrische beddencapaciteit en het managen van de financiële consequenties. Wil er daadwerkelijk en op grote schaal iets veranderen, dan moet in deze randvoorwaarden worden geïnvesteerd door de overheid (VWS, CVZ, NZa) en partijen als het CBOG, het Capaciteitsorgaan, zorgverzekeraars en AWBZ Zorgkantoren. Aan het CBOG wordt gevraagd een stimulerende rol te vervullen richting andere zorgverlenende disciplines om de nu neergelegde visie door te trekken.


Dossier medische ouderenzorg >

Dit najaar vindt een congres plaats over de implementatie van de ouderenzorg nieuwe stijl. Wilt u op persoonlijk de hoogte blijven, stuur dan een e-mail aan het KNMG Congresbureau onder vermelding van 'congres najaar ouderenzorg'. 

Laatst gewijzigd: 26 oktober 2011

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd