Koninklijke onderscheiding Dr L.R. Kooij

Tijdens zijn afscheidssymposium ‘Verandering’ kreeg dr Lourens Kooij nóg een verandering mee: Dr Kooij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de gezondheidszorg. Loco-burgemeester Ditewig uit Dr Kooijs woonplaats De Bilt reikte hem deze Koninklijke Onderscheiding uit.


Lourens Kooij (midden) ontvangt de Koninklijke Onderscheiding van Loco-burgemeester Ditewig (rechts). Links Kooijs vrouw. (Hendrik Jan Smit fotografie)

Na bijna negentien jaar neemt Dr Lourens Kooij afscheid van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Een hele verandering. Voor hem, maar ook voor de KNMG! Met het symposium ‘Verandering’ op 20 januari 2010 wil de KNMG op passende wijze afscheid nemen van Lourens Kooij.

Bijdragen

Bijna twee decennia heeft Kooij zijn stempel gedrukt op de wijze waarop de KNMG haar taken uitvoert voor de opleiding en registratie van specialisten. Hij heeft veel bijgedragen aan de wijze waarop de huisartsopleiding in Nederland is vormgegeven.

Dr Kooij leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling van het specialisme geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten. In 1991 is hij aangesteld als algemeen secretaris van de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) en later als coördinerend secretaris KNMG Opleiding & Registratie (O&R).

Europa en daarbuiten

Ook de ontwikkeling van regelgeving en juridische procedures draagt veel sporen van Kooijs inzet. Vanaf 1997 is hij steeds meer betrokken geraakt bij de registratie van specialisten in Europa en daarbuiten. Als lid en afgevaardigde namens de KNMG van diverse commissies heeft hij zich ontwikkeld tot een autoriteit op het gebied van de regelgeving ten aanzien van registratie van specialisten.

Toekomst

Per 1 december 2009 heeft de minister van VWS Lourens Kooij benoemd tot voorzitter van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV).

 

Laatst gewijzigd: 25 januari 2010

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd