Contributienota 2010

Omstreeks 15 januari ontvangen alle leden van de KNMG (individuele leden), KNMG District, LAD, Orde van Medisch Specialisten en Verenso de contributienota(‘s) voor het jaar 2010 per e-mail. De contributienota wordt net als voorgaande jaren per e-mail verstuurd. Zorgt u er alstublieft voor dat uw e-mailadres bekend is bij ons!

De contributiebedragen 2010 zijn terug te vinden op de verschillende websites van de federatiepartners. Voor leden met een machtiging voor automatische incasso vindt de inning plaats omstreeks 4 februari.

Hebt u vragen of wilt u uw e-mailadres doorgeven? Bel of mail met de KNMG Artseninfolijn via 030 – 28 23 322 of via artseninfolijn@fed.knmg.nl


Laatst gewijzigd: 25 januari 2010

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (1)

"Given these guidelines, half our teagene population would never make it to adulthood.Then add up the ignored elderly. It takes the financial load off their socialist system, I suppose.Death is cheaper than medication.But soullessness can take an eternity to pay."

Joy, lTujUrLyJ - 18-07-2012 14:44

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd