Aangepast wetsvoorstel verplichte GGZ blijft verbetering

De KNMG is positief over de hoofdlijn van het gewijzigde voorstel voor een Wet verplichte GGZ (WVGGZ). Staatssecretaris Teeven en minister Schippers legden dit voor consultatie voor aan het veld.

Het wetsvoorstel biedt voor de GGZ duidelijke verbeteringen ten opzichte van de Wet Bopz, die nu de dwangopneming in een psychiatrisch ziekenhuis regelt. De WVGGZ werd twee jaar geleden bij de Tweede Kamer ingediend maar ondervond stagnatie door de hoge kosten die waren gemoeid met de nieuw op te zetten Commissies Verplichte GGz. Deze zouden de zorgmachtigingen voor verplichte zorg aan cliënten voorbereiden en de rechter hierover adviseren voorafgaand aan diens besluitvorming.

Commissies geschrapt

De KNMG uitte kritiek op deze 'tweetrapsraket' vanwege onnodig dubbel werk. Zij stelde voor de commissies besluitvormend te maken met een beroepsmogelijkheid op de rechter. In het wijzigingsvoorstel zijn de commissies helemaal geschrapt. Een deel van met name de voorbereidende taken van de commissie zijn belegd bij de geneesheer-directeur. De rechter beslist nu rechtstreeks over verplichte zorg. 

Verbetering

De KNMG kan zich vinden in deze oplossing en vindt de WVGGZ nog steeds een duidelijke verbetering ten opzichte van de verouderde Wet Bopz. De WVGGZ is modern en veel eenvoudiger, stelt behandeling centraal en is ook buiten door de minister aangewezen locaties van toepassing. In de WVGGZ moet dwang in zo mild mogelijke vorm worden toegepast. Zo wordt ambulante dwang ook uitdrukkelijk mogelijk gemaakt. Ook moeten de patiënt en diens omgeving nadrukkelijk bij de besluitvorming worden betrokken. Positief vindt de KNMG ook, dat alle verplichte zorg in de WVGGZ tevoren onafhankelijk moet worden getoetst.

Zelfde rechtsbescherming in WZD

In haar reactie herhaalt de KNMG tevens haar standpunt dat het wetsvoorstel Zorg en dwang (WZD), dat voor mensen met psychogeriatrische aandoening of een verstandelijk handicap gelijke rechtsbescherming moet gelden. Dit kan door integratie van de WZD in de WVGGZ of door in de WZD een vergelijkbaar beschermingsregime op te nemen. Want ook voor deze groep mensen gaat het om een vergaande inbreuk op de rechtspositie van kwetsbare patiënten.

Zie ook:

Laatst gewijzigd: 22 november 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd