U bent nu hier:

Kindveiligheid verbeteren door deskundigheid en samenwerking

Kindveiligheid moet je primair verbeteren met deskundigheidsbevordering en samenwerking. Dit concludeert de KNMG in haar definitieve standpunt op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit januari 2011 Over de fysieke veiligheid van het jonge kind

Op 27 december 2011 stuurde de KNMG haar standpunt aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. De KNMG geeft hierin nogmaals aan de voorkeur te geven aan een wettelijk verplichte meldcode en niet aan een wettelijke meldplicht zoals  mede naar aanleiding van het rapport is bepleit. De KNMG ziet vooral heil in deskundigheidsbevordering en samenwerking om het kindveiligheidsstelsel verder te verbeteren. 

In het standpunt gaat de KNMG ook in op de activiteiten van de vier Taakgroepen die dit jaar zijn ingesteld naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad. Eén van die activiteiten betreft het verbeteren van de samenwerking rond informatie-uitwisseling tussen de (volwassenen)GGZ en de jeugdzorg, waar de KNMG zich actief voor inzet. Eerder gaf de KNMG aan ook noodzakelijke verbeteringen in de artsenopleidingen te willen helpen stimuleren.

Zie ook:

Gerelateerde berichten

Datum   Titel
23-01-2015   Anticonceptie onder dwang geen oplossing
05-01-2015   KNMG stappenplan kindermishandeling (2014)
05-01-2015   KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2014)
30-12-2014   Gezinsvoogd krijgt recht op noodzakelijke informatie
08-12-2014   Kindcheck: meer kinderen in risicovolle situaties in beeld


Laatst gewijzigd: 28 december 2011

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.

Column

    Gezondheid bevorderen, niet alleen ziekte bestrijden

    Gezondheid bevorderen, niet alleen ziekte bestrijden Een nieuwe gezondheidsdefinitie stelt niet het behandelend specialisme centraal, maar de patiënt die zelf de regie voert. Daar past een andere rol van de arts bij: niet primair die van behandelaar, maar van gezondheidsadviseur. Een uitdaging voor 2015! Column van KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag. »»


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd