U bent nu hier:

Kindveiligheid verbeteren door deskundigheid en samenwerking

Kindveiligheid moet je primair verbeteren met deskundigheidsbevordering en samenwerking. Dit concludeert de KNMG in haar definitieve standpunt op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit januari 2011 Over de fysieke veiligheid van het jonge kind

Op 27 december 2011 stuurde de KNMG haar standpunt aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. De KNMG geeft hierin nogmaals aan de voorkeur te geven aan een wettelijk verplichte meldcode en niet aan een wettelijke meldplicht zoals  mede naar aanleiding van het rapport is bepleit. De KNMG ziet vooral heil in deskundigheidsbevordering en samenwerking om het kindveiligheidsstelsel verder te verbeteren. 

In het standpunt gaat de KNMG ook in op de activiteiten van de vier Taakgroepen die dit jaar zijn ingesteld naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad. Eén van die activiteiten betreft het verbeteren van de samenwerking rond informatie-uitwisseling tussen de (volwassenen)GGZ en de jeugdzorg, waar de KNMG zich actief voor inzet. Eerder gaf de KNMG aan ook noodzakelijke verbeteringen in de artsenopleidingen te willen helpen stimuleren.

Zie ook:

Gerelateerde berichten

Datum   Titel
10-02-2015   Artsen in gesprek met Tweede Kamer over aanpak kindermishandeling
06-02-2015   Brief KNMG aan vaste Kamercommissie VWS over verbetering aanpak kindermishandeling - 6 februari 2015
23-01-2015   Anticonceptie onder dwang geen oplossing
05-01-2015   KNMG stappenplan kindermishandeling (2014)
05-01-2015   KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2014)


Laatst gewijzigd: 28 december 2011

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.

Actuele overheidspublicaties en rechtspraak

Wilt u een overzicht van recente overheidspublicaties die voor artsen relevant zijn? Of een selectie van interessante rechtspraak voor artsen? De KNMG-juristen maken wekelijks voor u een selectie. Zo bent u snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en uitspraken.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd