Reactie op plannen NVVE ambulante teams euthanasie

De basis van plannen van de NVVE rond een levenseindekliniek is gewijzigd naar ambulante teams voor het uitvoeren van euthanasie. De uitwerking van deze plannen is echter onbekend. De KNMG wil eerst snel in gesprek met de NVVE.

Op grond van berichten in de media en in de politiek heeft de KNMG begrepen dat de basis van plannen van de NVVE rond een levenseindekliniek is gewijzigd: niet een (vaste) levenseindekliniek staat centraal, maar ambulante teams voor het uitvoeren van euthanasie.

Uitwerking onbekend

De uitwerking van deze plannen is echter onbekend en we weten dus niet waar we nu aan toe zijn. De KNMG wil eerst zo snel mogelijk in gesprek met de NVVE om het gewijzigde plan en de uitwerking daarvan te vernemen.

Uitgangspunten euthanasie

In zijn algemeenheid kunnen mensen met een doodswens pas worden geholpen bij het sterven als zorgvuldig en zonder twijfel is vastgesteld dat hun lijden uitzichtloos en ondraaglijk is en andere oplossingen niet mogelijk zijn. Dat vereist een behandelrelatie en uiterste zorgvuldigheid. Uitgangspunten voor goede zorg rond euthanasie zijn voor de artsenfederatie in ieder geval de volgende:

  • Mensen met een doodswens moeten integrale zorg krijgen. Dat wil zeggen: zorg die zich niet alleen richt op de doodswens van een patiënt, maar ook kijkt naar alternatieven en andere zorgvragen. Een reguliere zorgrelatie is hiervoor het meest geschikt;
  • Een langdurige behandelrelatie is cruciaal om als arts een goede afweging te kunnen maken of een patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt en of de patiënt een weloverwogen en consistent verzoek heeft. En pas na deze afweging mag volgens de wet tot euthanasie worden besloten;
  • Euthanasieverzoeken van chronisch psychiatrische patiënten, patiënten met beginnende dementie en mensen die hun leven voltooid vinden zijn zeer complex. Vooral daar is een langdurige relatie onmisbaar, om de ziektegeschiedenis en de patiënt met zijn verzoek en problematiek te doorgronden;
  • Juist bij dit onderwerp is het van extra groot belang om geen verwachtingen te wekken die mogelijk niet kunnen worden nagekomen.

Zie ook:

Gereelateerde berichten

Datum   Titel
19-03-2015   Complex euthanasieverzoek: extra behoedzame toets
11-05-2012   KNMG blijft kritisch over Levenseindekliniek
14-03-2012   Wat moet een arts doen als zijn patiënt een euthanasieverzoek voorlegt aan de levenseindekliniek?
06-02-2012   KNMG huiverig voor levenseindekliniek
01-12-2011   KNMG blij met steun minister Schippers in debat euthanasie
29-11-2011   KNMG-standpunt euthanasie onderwerp van overleg in Tweede Kamer
19-01-2011   KNMG vindt levenseindekliniek onwenselijk
10-08-2010   In levenseindekliniek gelden zelfde regels

Laatst gewijzigd: 6 november 2012

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (3)

"O.g.t.vind dat er heel snel duidelijkheid moet komen wanneer iemand met ernstige ziekte uit het leven moet kunnen stappen. De KNMG zal hierin ook duidelijk moeten zijn, en snel een standpunt in moeten nemen.Het is van de zotte wanneer iemand ernstig ziek is en zijn/haar leven zin-loos is, dat er niet weken over heen gaan voordat een arts eindelijk inziet dat deze man/vrouw, geen uitzicht meer heeft, maar heel snel geholpen moet worden,Termininale patiënten moeten m.i. veel sneller geholpen kunnen worden.
Nu duurd het vaak nog vele dagen v.d. patiënt die haar/zijn verlangens kenbaar hebben gemaakt via een verklaring,hun eis snel word ingewilligd. Dit moet zo goed/mogelijk
en snel worden afgehandeld, in de praktijk loopt dit meestal
héél anders, omdat er teveel aan andere zaken wordt ge-dacht.U mag dit zelf gaan invullen."

Bert Mollenhorst, Enschede - 04-02-2012 11:21

"Een euthanasie of hulp bij zelfdoding vereist dat de arts de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van a) een vrijwillig en weloverwogen verzoek en b) uitzichloos en ondraaglijk ljden en c) de patiënt is voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevond en over diens vooruitzichten en d) met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie geen redelijke andere oplossing was. Dat zal de arts die een verzoek om euthanasie van een collega overneemt moeten exploreren. Pas na deze exploratie en afweging kan tot euthansie worden besloten. Het is afhankelijk van de omstandigheden hoeveel tijd hiervoor nodig is. Hierbij mag worden aangenomen dat euthanasieverzoeken van chronisch psychiatrische patiënten, patiënten met beginnende dementie en mensen die hun leven voltooid vinden zeer complex zijn. Vooral daar is een langdurige relatie onmisbaar, om de ziektegeschiedenis en de patiënt met zijn verzoek en problematiek te doorgronden."

Eric van Wijlick, beleidsadviseur KNMG, Utrecht - 23-11-2011 13:38

"
Ik heb een vraag over de langdurige behandelrelatie. In de reguliere zorg zie je dat waarnemers of bijvoorbeeld een specialist de zorg overnemen en euthanasie uitvoeren. Die casus worden door de toetsingscommissie goed gekeurd. Ik zou graag willen weten wat volgens de KNMG de eis is aan de behandelrelatie, Zowel in tijd als in aard. "

yvonne van ingen, Zuid Scharwoude - 22-11-2011 13:31

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd