Nieuwsarchief 2009

Datum   Titel
24-12-2009   Klink: spoedeisende hulp moet beter
22-12-2009   Brief KNMG aan Eerste Kamer over Verwijsindex Risicojongeren
22-12-2009   Per 1 januari 2010 standaard contact met lijkschouwer bij overlijden minderjarige
15-12-2009   KNMG twijfelt over noodzaak verruimen Numerus fixus
11-12-2009   Canon van de geneeskunde in Nederland verschijnt
09-12-2009   KNMG: behandelbeslissingen bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen verkennen
08-12-2009   Goed voorschrijven onmogelijk
04-12-2009   Instemming Minister kaderbesluit CCMS
03-12-2009   Durf seksuele intimidatie te melden!
02-12-2009   Uitgangspunten EPD rond
01-12-2009   eHealth community: artsen delen ICT-initiatieven
01-12-2009   Klachtencommissie SCEN – een kwaliteitsinstrument
30-11-2009   Groningse hoogleraar pleit voor afschaffen loting
26-11-2009   Artsen vertellen over fouten
24-11-2009   Overdracht van medicatiegegevens
17-11-2009   'Belang van patiënt at risk staat voorop'
17-11-2009   KNMG stuurt brief over afbreking zwangerschap aan Tweede Kamer
17-11-2009   Zorgbrede Handreiking binnenkort gepresenteerd
15-11-2009   Opleidingsprijs 2009 gewonnen door Heelkunde Isala Klinieken
12-11-2009   Grote effecten klimaatverandering op volksgezondheid
10-11-2009   Informatie aan een zorgverzekeraar?
10-11-2009   Noblesse oblige?
10-11-2009   Uitnodiging Algemene Vergadering KNMG
09-11-2009   ’Geen reden voor onrust over adjuvans’
06-11-2009   KNMG: geen aanwijzingen voor onjuist handelen artsen bij ernstig gehandicapte pasgeborenen
03-11-2009   Oprichting College Geneeskundige Specialismen
03-11-2009   Be the better senior
29-10-2009   Marktwerking: beste zorg leidend?
28-10-2009   Wetgeving Klink geen oplossing voor governanceproblemen
20-10-2009   Helder communiceren over palliatieve sedatie en euthanasie
20-10-2009   Gunstbetoon (6): schriftelijke geneesmiddelenreclame
15-10-2009   EPD: 9 december expertmeeting
12-10-2009   Noodzaak tot afstemming groter dan ooit
12-10-2009   Patiënten missen snelle reactie op klacht
08-10-2009   Symposium In beperking toont zich de arts
05-10-2009   Vaccinatie voor bescherming kwetsbare patiënten
04-10-2009   Geen uitbreiding numerus fixus
29-09-2009   Artsenbezoekers en geschenken: wat zijn de regels?
29-09-2009   Congres 'Hoe bak ik een specialist?' Vrijdag 9 oktober
25-09-2009   Stand van zaken EPD
24-09-2009   Het belang van een goede website
23-09-2009   KNMG en V&VN: laat u vaccineren!
22-09-2009   Euthanasie en palliatieve sedatie: doen sterven of laten sterven?
22-09-2009   No limits! Workshop KNMG congres 2009
22-09-2009   Hoe praat ik met de prof?
16-09-2009   KNMG over miljoenennota: meer met minder
15-09-2009   'Alles doen' als uiting van genegenheid
11-09-2009   Gebruik patiëntengegevens voor kwaliteit ook zonder toestemming patiënt
10-09-2009   Arts en niet-reanimeren
10-09-2009   Is jouw opleiding de beste van Nederland?
08-09-2009   Gunstbetoon: dienstverlening
08-09-2009   Zijn er nog normale kinderen?
04-09-2009   Nieuwe Influenza A (H1N1)
03-09-2009   Waarde van euthanasieverklaring vaak overschat
01-09-2009   Kwaliteitsbewaking gezondheidszorg kan nog beter
01-09-2009   Districtsaanpak alcohol en jeugd
27-08-2009   Hardnekkig misverstand rond vermijdbare doden
25-08-2009   Medische fouten veilig melden
25-08-2009   Keuzestress van jongvolwassenen
11-08-2009   Gunstbetoon: sponsoring
11-08-2009   De KNMG en het EPD: regionaal systeem eerst
29-07-2009   Wet cliëntenrechten zorg bij Raad van State
28-07-2009   Hoe overleef ik mijn AIOS-tijd?
28-07-2009   Gunstbetoon: gastvrijheid
28-07-2009   Bemoeizorg voor ouderen: betuttelend of beschermend?
17-07-2009   Cursussen en congressen
17-07-2009   DVD ‘Als je niet meer beter wordt' wint KNMG-prijs 2009
17-07-2009   Interregionale discussiebijeenkomsten
17-07-2009   Procedure bij aanmeldingen nieuwe SCEN-artsen
17-07-2009   De invoelbaarheid van ondraaglijk lijden
17-07-2009   Noodzaak van SCEN-artsen nog niet overal erkend
17-07-2009   Wordt er druk uitgeoefend op de SCEN-arts
14-07-2009   AWBZ: waarom nog langer dralen?
14-07-2009   Modernisering medische vervolgopleidingen: nieuw kaderbesluit CCMS
07-07-2009   Gunstbetoon: reclame
06-07-2009   ‘Geen-griep-verklaring voor reizigers’ niet vereist
02-07-2009   Kliniek Schoemacher overgenomen
30-06-2009   Regiobijeenkomsten Meldcode kindermishandeling groot succes
30-06-2009   Midlife depressie: opbeuren of afkeuren?
25-06-2009   De ene zwarte lijst is de andere niet
25-06-2009   EPD: misverstanden over beveiliging en beroepsgeheim
22-06-2009   Verpleeghuisgeneeskunde wordt specialisme ouderengeneeskunde
16-06-2009   Functionele bekostiging geen oplossing bij multimorbiditeit
16-06-2009   KNMG over verticale integratie: wettelijke waarborgen noodzakelijk
12-06-2009   Verwijsplicht bij euthanasieverzoek?
05-06-2009   Spelregels voor verticale integratie dienen de competitie
29-05-2009   Malariaparasiet resistent tegen huidige medicijnen
29-05-2009   Reacties SCEN artsen
29-05-2009   Reactie KNMG op jaarverslag toetsingscommissies euthanasie
29-05-2009   Medische zorg van wieg tot graf: KNMG congres 1 oktober
28-05-2009   Regels gunstbetoon redelijk goed bekend bij artsen, toepassing soms nog lastig
28-05-2009   Googlende patiënten houden arts scherp
27-05-2009   Reactie KNMG op CBP onderzoek regionale EPD’s
26-05-2009   Nieuw modelverslag euthanasie
19-05-2009   Interculturaliteit is een zegen voor Nederland
15-05-2009   Commissie wist dat omstreden medicus elders werkte
14-05-2009   Opiniestuk NRC: feiten en misverstanden rond EPD
12-05-2009   KNMG wil meer nadruk op regionaal EPD
12-05-2009   Vertegenwoordiging van een wilsonbekwame patiënt
06-05-2009   Tijdelijke en incidentele dienstverrichting
04-05-2009   KNMG pleit voor meer transparantie
04-05-2009   Verplicht doorverwijzen bij weigeren euthanasie?
04-05-2009   KNMG zeer kritisch over Wet cliëntenrechten zorg
01-05-2009   Informatie over de Mexicaanse griep
28-04-2009   Algemene Vergadering KNMG op 26 mei
24-04-2009   Koninklijke onderscheiding voor dr. R.A. Verweij
21-04-2009   Verslag Voorzittersoverleg 1 april 2009
21-04-2009   KNMG en NVVE in debat over euthanasie
17-04-2009   Juridische aspecten rond het EPD: symposium 11 mei
16-04-2009   Meldcode Kindermishandeling: kom naar één van de districtsbijeenkomsten!
14-04-2009   Klachtencommissie SCEN - Jaarverslag 2008
14-04-2009   Interregionale discussiebijeenkomsten
14-04-2009   Informatie rond declareren
09-04-2009   Federatie KNMG start campagne Artsen van NU
02-04-2009   Sterven: kan het beter? Symposium op 22 april
31-03-2009   Profielartsen krijgen beschermde titel
31-03-2009   Artsen en de Verwijsindex Risicojongeren: alleen als sluitstuk zorgverlening
27-03-2009   E-learning ondersteunt artsen bij aanpak kindermishandeling
19-03-2009   Reageer op het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg
13-03-2009   Nieuw Kaderbesluit CSG
12-03-2009   Verdeling verantwoordelijkheden en kwaliteit in het ziekenhuis
12-03-2009   Haast u langzaam met de AWBZ
11-03-2009   100 Miljoen voor onderzoek ernstige aandoeningen
10-03-2009   Meldcode Kindermishandeling beschermt artsen
10-03-2009   RVZ-rapport over kwaliteit van zorg signaleert een reëel probleem
10-03-2009   'Toezicht op specialisten moet beter'
10-03-2009   Rode Kruis: snelle stijging diarreeziekten
10-03-2009   Kinderen inenten voor vakantie naar warme landen
10-03-2009   Preventie helpt ouderen van angst en depressie af
10-03-2009   OLVG-Patiënten kunnen via internet afspraak maken
10-03-2009   'Geen snelle maatregelen bij Zeeuws ziekenhuis'
10-03-2009   Oogkleur vast te stellen door DNA
09-03-2009   'Opname wegens longontsteking verdubbeld'
09-03-2009   Bijwerkingen bij hiv-patiënten te voorkomen
09-03-2009   Nieuw apparaat verbetert opsporing darmkanker
06-03-2009   'Voorzichtig met weeënremmers bij geboorte'
06-03-2009   Te hoge werkdruk voor artsen in opleiding
05-03-2009   KNMG Consult adviseert organisaties
03-03-2009   Baby's komen al aan door weinig bewegen
03-03-2009   Driekwart meisjes haalt prik
03-03-2009   Slachtofferhulp en VU slaan de handen ineen
03-03-2009   Psychotici hebben baat bij lotgenotengroep
03-03-2009   ‘Behandeling van epilepsie kan beter’
03-03-2009   Dementie steeds vaker doodsoorzaak
02-03-2009   CBS: meer zorg met minder ziekenhuisbedden
02-03-2009   Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker begint
02-03-2009   Hartpatiënten krijgen cardiostick
02-03-2009   Gezamenlijke aanpak dementie werkt
02-03-2009   'Door bureaucratie onnodig lang in ziekenhuis'
27-02-2009   UMCG geeft tumoren fluorescerende kleur
27-02-2009   Justitie Italië start onderzoek naar vader overleden comapatiënte
27-02-2009   Opnieuw dode door vogelgriep in Vietnam
27-02-2009   IGZ bezorgd over infuuspompen in thuiszorg
26-02-2009   Verstand, column van Robinetta de Roode
20-02-2009   Tweede Kamer akkoord met EPD
19-02-2009   Durven artsen elkaar aan te spreken en open te zijn?
19-02-2009   KNMG: geen bezuinigingen op de AWBZ
13-02-2009   Zetel World Medical Association voor Nederland
11-02-2009   KNMG, NVvP en NVVA reageren op wetsvoorstel verplichte GGZ
06-02-2009   Terra incognita
06-02-2009   Artsen en verpleegkundigen: dilemma's in de samenwerking
02-02-2009   KNMG: Elektronisch Kinddossier niet te breed toegankelijk maken
31-01-2009   Werk aan je doelen: volg de trainingen van het Loopbaanbureau
23-01-2009   Palliatieve zorg en de districten
23-01-2009   Nieuwe voorschrijvers?
22-01-2009   KNMG richtlijn palliatieve sedatie herzien
16-01-2009   Aios en opleiders opgelet!
16-01-2009   Artsenorganisaties steunen kabinetsbeleid rookvrije horeca
08-01-2009   KNMG: overname Vlietland ziekenhuis niet zonder risico's
08-01-2009   Geen openbare consultatie rond nieuwe patiëntenwet?
06-01-2009   E Pluribus Unum: uit velen één
01-01-2009   Arie Nieuwenhuijzen Kruseman start als nieuwe voorzitter KNMG
01-01-2009   KNMG District IV Den Haag Jaarverslag 2008

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd