U bent nu hier:

Nieuwsarchief 2009

Datum   Titel
24-12-2009   Klink: spoedeisende hulp moet beter
22-12-2009   Brief KNMG aan Eerste Kamer over Verwijsindex Risicojongeren
22-12-2009   Per 1 januari 2010 standaard contact met lijkschouwer bij overlijden minderjarige
15-12-2009   KNMG twijfelt over noodzaak verruimen Numerus fixus
11-12-2009   Canon van de geneeskunde in Nederland verschijnt
09-12-2009   KNMG: behandelbeslissingen bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen verkennen
08-12-2009   Goed voorschrijven onmogelijk
04-12-2009   Instemming Minister kaderbesluit CCMS
03-12-2009   Durf seksuele intimidatie te melden!
02-12-2009   Uitgangspunten EPD rond
01-12-2009   eHealth community: artsen delen ICT-initiatieven
01-12-2009   Klachtencommissie SCEN – een kwaliteitsinstrument
30-11-2009   Groningse hoogleraar pleit voor afschaffen loting
26-11-2009   Artsen vertellen over fouten
24-11-2009   Overdracht van medicatiegegevens
17-11-2009   'Belang van patiënt at risk staat voorop'
17-11-2009   KNMG stuurt brief over afbreking zwangerschap aan Tweede Kamer
17-11-2009   Zorgbrede Handreiking binnenkort gepresenteerd
15-11-2009   Opleidingsprijs 2009 gewonnen door Heelkunde Isala Klinieken
12-11-2009   Grote effecten klimaatverandering op volksgezondheid
10-11-2009   Informatie aan een zorgverzekeraar?
10-11-2009   Noblesse oblige?
10-11-2009   Uitnodiging Algemene Vergadering KNMG
09-11-2009   ’Geen reden voor onrust over adjuvans’
06-11-2009   KNMG: geen aanwijzingen voor onjuist handelen artsen bij ernstig gehandicapte pasgeborenen
03-11-2009   Oprichting College Geneeskundige Specialismen
03-11-2009   Be the better senior
29-10-2009   Marktwerking: beste zorg leidend?
28-10-2009   Wetgeving Klink geen oplossing voor governanceproblemen
20-10-2009   Helder communiceren over palliatieve sedatie en euthanasie
20-10-2009   Gunstbetoon (6): schriftelijke geneesmiddelenreclame
15-10-2009   EPD: 9 december expertmeeting
12-10-2009   Noodzaak tot afstemming groter dan ooit
12-10-2009   Patiënten missen snelle reactie op klacht
08-10-2009   Symposium In beperking toont zich de arts
05-10-2009   Vaccinatie voor bescherming kwetsbare patiënten
04-10-2009   Geen uitbreiding numerus fixus
29-09-2009   Artsenbezoekers en geschenken: wat zijn de regels?
29-09-2009   Congres 'Hoe bak ik een specialist?' Vrijdag 9 oktober
25-09-2009   Stand van zaken EPD
24-09-2009   Het belang van een goede website
23-09-2009   KNMG en V&VN: laat u vaccineren!
22-09-2009   Euthanasie en palliatieve sedatie: doen sterven of laten sterven?
22-09-2009   No limits! Workshop KNMG congres 2009
22-09-2009   Hoe praat ik met de prof?
16-09-2009   KNMG over miljoenennota: meer met minder
15-09-2009   'Alles doen' als uiting van genegenheid
11-09-2009   Gebruik patiëntengegevens voor kwaliteit ook zonder toestemming patiënt
10-09-2009   Arts en niet-reanimeren
10-09-2009   Is jouw opleiding de beste van Nederland?
08-09-2009   Zijn er nog normale kinderen?
08-09-2009   Gunstbetoon: dienstverlening
04-09-2009   Nieuwe Influenza A (H1N1)
03-09-2009   Waarde van euthanasieverklaring vaak overschat
01-09-2009   Kwaliteitsbewaking gezondheidszorg kan nog beter
01-09-2009   Districtsaanpak alcohol en jeugd
27-08-2009   Hardnekkig misverstand rond vermijdbare doden
25-08-2009   Medische fouten veilig melden
25-08-2009   Keuzestress van jongvolwassenen
11-08-2009   Gunstbetoon: sponsoring
11-08-2009   De KNMG en het EPD: regionaal systeem eerst
29-07-2009   Wet cliëntenrechten zorg bij Raad van State
28-07-2009   Hoe overleef ik mijn AIOS-tijd?
28-07-2009   Gunstbetoon: gastvrijheid
28-07-2009   Bemoeizorg voor ouderen: betuttelend of beschermend?
17-07-2009   Cursussen en congressen
17-07-2009   DVD ‘Als je niet meer beter wordt' wint KNMG-prijs 2009
17-07-2009   Interregionale discussiebijeenkomsten
17-07-2009   Procedure bij aanmeldingen nieuwe SCEN-artsen
17-07-2009   De invoelbaarheid van ondraaglijk lijden
17-07-2009   Noodzaak van SCEN-artsen nog niet overal erkend
17-07-2009   Wordt er druk uitgeoefend op de SCEN-arts
14-07-2009   AWBZ: waarom nog langer dralen?
14-07-2009   Modernisering medische vervolgopleidingen: nieuw kaderbesluit CCMS
07-07-2009   Gunstbetoon: reclame
06-07-2009   ‘Geen-griep-verklaring voor reizigers’ niet vereist
02-07-2009   Kliniek Schoemacher overgenomen
30-06-2009   Regiobijeenkomsten Meldcode kindermishandeling groot succes
30-06-2009   Midlife depressie: opbeuren of afkeuren?
25-06-2009   De ene zwarte lijst is de andere niet
25-06-2009   EPD: misverstanden over beveiliging en beroepsgeheim
22-06-2009   Verpleeghuisgeneeskunde wordt specialisme ouderengeneeskunde
16-06-2009   Functionele bekostiging geen oplossing bij multimorbiditeit
16-06-2009   KNMG over verticale integratie: wettelijke waarborgen noodzakelijk
12-06-2009   Verwijsplicht bij euthanasieverzoek?
05-06-2009   Spelregels voor verticale integratie dienen de competitie
29-05-2009   Malariaparasiet resistent tegen huidige medicijnen
29-05-2009   Reacties SCEN artsen
29-05-2009   Reactie KNMG op jaarverslag toetsingscommissies euthanasie
29-05-2009   Medische zorg van wieg tot graf: KNMG congres 1 oktober
28-05-2009   Regels gunstbetoon redelijk goed bekend bij artsen, toepassing soms nog lastig
28-05-2009   Googlende patiënten houden arts scherp
27-05-2009   Reactie KNMG op CBP onderzoek regionale EPD’s
26-05-2009   Nieuw modelverslag euthanasie
19-05-2009   Interculturaliteit is een zegen voor Nederland
15-05-2009   Commissie wist dat omstreden medicus elders werkte
14-05-2009   Opiniestuk NRC: feiten en misverstanden rond EPD
12-05-2009   KNMG wil meer nadruk op regionaal EPD
12-05-2009   Vertegenwoordiging van een wilsonbekwame patiënt
06-05-2009   Tijdelijke en incidentele dienstverrichting
04-05-2009   KNMG pleit voor meer transparantie
04-05-2009   Verplicht doorverwijzen bij weigeren euthanasie?
04-05-2009   KNMG zeer kritisch over Wet cliëntenrechten zorg
01-05-2009   Informatie over de Mexicaanse griep
28-04-2009   Algemene Vergadering KNMG op 26 mei
24-04-2009   Koninklijke onderscheiding voor dr. R.A. Verweij
21-04-2009   Verslag Voorzittersoverleg 1 april 2009
21-04-2009   KNMG en NVVE in debat over euthanasie
17-04-2009   Juridische aspecten rond het EPD: symposium 11 mei
16-04-2009   Meldcode Kindermishandeling: kom naar één van de districtsbijeenkomsten!
14-04-2009   Klachtencommissie SCEN - Jaarverslag 2008
14-04-2009   Interregionale discussiebijeenkomsten
14-04-2009   Informatie rond declareren
09-04-2009   Federatie KNMG start campagne Artsen van NU
02-04-2009   Sterven: kan het beter? Symposium op 22 april
31-03-2009   Profielartsen krijgen beschermde titel
31-03-2009   Artsen en de Verwijsindex Risicojongeren: alleen als sluitstuk zorgverlening
27-03-2009   E-learning ondersteunt artsen bij aanpak kindermishandeling
19-03-2009   Reageer op het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg
13-03-2009   Nieuw Kaderbesluit CSG
12-03-2009   Verdeling verantwoordelijkheden en kwaliteit in het ziekenhuis
12-03-2009   Haast u langzaam met de AWBZ
11-03-2009   100 Miljoen voor onderzoek ernstige aandoeningen
10-03-2009   Meldcode Kindermishandeling beschermt artsen
10-03-2009   RVZ-rapport over kwaliteit van zorg signaleert een reëel probleem
10-03-2009   'Toezicht op specialisten moet beter'
10-03-2009   Rode Kruis: snelle stijging diarreeziekten
10-03-2009   Kinderen inenten voor vakantie naar warme landen
10-03-2009   Preventie helpt ouderen van angst en depressie af
10-03-2009   OLVG-Patiënten kunnen via internet afspraak maken
10-03-2009   'Geen snelle maatregelen bij Zeeuws ziekenhuis'
10-03-2009   Oogkleur vast te stellen door DNA
09-03-2009   'Opname wegens longontsteking verdubbeld'
09-03-2009   Bijwerkingen bij hiv-patiënten te voorkomen
09-03-2009   Nieuw apparaat verbetert opsporing darmkanker
06-03-2009   'Voorzichtig met weeënremmers bij geboorte'
06-03-2009   Te hoge werkdruk voor artsen in opleiding
05-03-2009   KNMG Consult adviseert organisaties
03-03-2009   Baby's komen al aan door weinig bewegen
03-03-2009   Driekwart meisjes haalt prik
03-03-2009   Slachtofferhulp en VU slaan de handen ineen
03-03-2009   Psychotici hebben baat bij lotgenotengroep
03-03-2009   ‘Behandeling van epilepsie kan beter’
03-03-2009   Dementie steeds vaker doodsoorzaak
02-03-2009   CBS: meer zorg met minder ziekenhuisbedden
02-03-2009   Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker begint
02-03-2009   Hartpatiënten krijgen cardiostick
02-03-2009   Gezamenlijke aanpak dementie werkt
02-03-2009   'Door bureaucratie onnodig lang in ziekenhuis'
27-02-2009   UMCG geeft tumoren fluorescerende kleur
27-02-2009   Justitie Italië start onderzoek naar vader overleden comapatiënte
27-02-2009   Opnieuw dode door vogelgriep in Vietnam
27-02-2009   IGZ bezorgd over infuuspompen in thuiszorg
26-02-2009   Verstand, column van Robinetta de Roode
20-02-2009   Tweede Kamer akkoord met EPD
19-02-2009   Durven artsen elkaar aan te spreken en open te zijn?
19-02-2009   KNMG: geen bezuinigingen op de AWBZ
13-02-2009   Zetel World Medical Association voor Nederland
11-02-2009   KNMG, NVvP en NVVA reageren op wetsvoorstel verplichte GGZ
06-02-2009   Terra incognita
06-02-2009   Artsen en verpleegkundigen: dilemma's in de samenwerking
02-02-2009   KNMG: Elektronisch Kinddossier niet te breed toegankelijk maken
31-01-2009   Werk aan je doelen: volg de trainingen van het Loopbaanbureau
23-01-2009   Palliatieve zorg en de districten
23-01-2009   Nieuwe voorschrijvers?
22-01-2009   KNMG richtlijn palliatieve sedatie herzien
16-01-2009   Aios en opleiders opgelet!
16-01-2009   Artsenorganisaties steunen kabinetsbeleid rookvrije horeca
08-01-2009   KNMG: overname Vlietland ziekenhuis niet zonder risico's
08-01-2009   Geen openbare consultatie rond nieuwe patiëntenwet?
06-01-2009   E Pluribus Unum: uit velen één
01-01-2009   Arie Nieuwenhuijzen Kruseman start als nieuwe voorzitter KNMG
01-01-2009   KNMG District IV Den Haag Jaarverslag 2008

Twitter @knmg

Column

    Déjà vu: de Eerste Kamer en het epd

    Déjà vu: de Eerste Kamer en het epd Op 13 april nam ik namens de KNMG deel aan een bijeenkomst op het Binnenhof over het wetsvoorstel voor elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Diverse genodigden uitten in 2011 ook al kritiek op het LSP, waardoor deze bijeenkomst voor mij een déjà vu was die veel weg had van ‘EPD-bashing’. Column van Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht KNMG. »»


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd