Arbeid en gezondheid

Kern van de zaak

De samenleving vraagt steeds meer van bedrijfsartsen dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkómen van ziekten. Bedrijfsgeneeskundige expertise, tot dusver vooral beschikbaar voor werknemers, zou voor veel meer mensen beschikbaar moeten komen. De KNMG wil dat samen met de NVAB bevorderen. De KNMG wil ook bevorderen dat kennis op het gebied van arbeid en gezondheid in de gehele zorgketen kan worden ingezet en gefinancierd.

Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is de samenwerking tussen bedrijfsartsen en huisartsen in de eerste lijn, met als doel om behandeling en begeleiding meer te richten op maatschappelijke en arbeidsparticipatie. Datzelfde doel wordt nagestreefd door de curatieve zorg en de op re-integratie gerichte activiteiten van bedrijfs- en verzekeringsartsen veel meer op elkaar af te stemmen. De bevordering van samenwerkingsafspraken tussen alle betrokken disciplines maakt daarvan logisch onderdeel uit.

De KNMG werkt actief mee aan de totstandkoming en implementatie van samenwerkingsprotocollen, zoals de Gezondheidsraad in een advies aan de Ministeries van VWS en SZW heeft aanbevolen.


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
13-02-2014 Artsenorganisaties zetten stap in arbeidsgerelateerde zorg
19-09-2013 Schending regels over uitwisseling verzuimgegevens
25-02-2013 Lokaal gezondheidsbeleid: van kennis naar toegevoegde waarde
11-12-2012 Participatie: de papieren tijger van dit decennium?
21-09-2011 Aanvullend beleid noodzakelijk voor duurzame inzetbaarheid van werkenden


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
14-07-2007 Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en reïntegratie (2007)
13-07-2007 Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en reïntegratie: bijlage 5: voorbeeld van een communicatieformulier (2007)


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
28-10-2004 Wat is de rol van behandelend arts bij arbeidsverzuim?
20-11-2003 Wat is een aanstellingskeuring en welke regels gelden daarvoor?


Artikelen over arbeid en gezondheid in Medisch Contact

Datum   Titel
30-07-2014 Maak werknemer met werkstress zelfredzaam
19-02-2014 Polderstrijd om toekomst bedrijfsarts
12-02-2014 Bedrijfsartsen scholen zelf nieuwe collega’s
19-06-2013 Bedrijfsarts in Frankrijk
23-01-2013 NVAB-topman Penders: ‘Er bestaat huiver om bedrijfsarts te worden’


Zie ook


Gerelateerde dossiers:


< Overzicht thema's en trefwoorden

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd