U bent nu hier:

Euthanasie

Kern van de zaak

Patiënten hebben geen recht op euthanasie of hulp bij zelfdoding. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar. Alleen artsen kunnen deze handelingen straffeloos uitvoeren in bijzondere omstandigheden, bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen én door het te melden bij de toetsingscommissie euthanasie. Een verzoek om euthanasie is één van de meest indringende en belastende vragen die de patiënt aan de arts kan stellen. Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd.

De KNMG heeft in diverse standpunten en richtlijnen randvoorwaarden en procedures voor artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding uitgewerkt. Bij de totstandkoming raadpleegt de KNMG steeds experts en artsen uit de achterban en betrekt hierbij maatschappelijke organisaties.


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
19-03-2015 Complex euthanasieverzoek: extra behoedzame toets
26-02-2015 Persoonlijke ervaringen van artsen met euthanasie
06-01-2015 Euthanasie hoort bij het artsenvak, maar is emotioneel belastend
06-01-2015 Euthanasie: geen recept dat je even ophaalt
29-09-2014 KNMG district Amsterdam organiseert 'De euthanasie voorbij, wie beslist er over het levenseinde'?


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
28-08-2012 Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2012)
12-03-2012 Advies aan artsen over verzoeken Levenseindekliniek (2012)
07-03-2012 Standpunt Federatiebestuur KNMG inzake euthanasie (2003) met nadere uitleg (2012)
23-02-2012 Euthanasia in the Netherlands: the facts (2012)
21-02-2012 Goede steun en consultatie bij euthanasie (2012)
07-09-2011 Standpunt rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde (2011)
06-09-2011 Position paper: The role of the physician in the voluntary termination of life (2011)
16-06-2010 Richtlijn euthanasie bij een verlaagd bewustzijn
31-12-2007 SCEN: informatie voor patiënten (2007)
13-07-2006 Handreiking voor samenwerking artsen, verpleegkundigen en verzorgenden bij euthanasie (2006)
13-07-2005 Begrippen en zorgvuldigheidseisen rond het levenseinde (2005)
14-07-2004 Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven: rapport Commissie Dijkhuis (2004)
20-07-2002 Euthanasie; zorgvuldig van begin tot einde (2002)


Andere richtlijnenPraktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
03-07-2014 Mag ik als waarnemend arts euthanasie uitvoeren?
06-05-2014 Extra behoedzaam bij euthanasieverzoek psychiatrische patiënt
04-04-2012 Levenseindekliniek: het volledige medisch dossier toesturen?
17-10-2011 Onzeker over euthanasieverzoek
26-03-2010 Moet euthanasieverzoek schriftelijk gebeuren?


Artikelen over euthanasie in Medisch Contact

Datum   Titel
25-03-2015 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Ook reuma kan ondraaglijk zijn
11-03-2015 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
‘Ondraaglijk lijden’ onder druk
24-02-2015 Praat dementerende geen doodswens aan
28-01-2015 Wilsverklaring volstaat voor euthanasie
20-01-2015 Consulent euthanasie is geen SCEN-arts


Zie ook:


< Overzicht thema's en trefwoorden

KNMG dossiers
  Contact - Vragen - Hulp

KNMG Artseninfolijn
Maandag t/m vrijdag 09.30 - 16.00 uur
(030) 282 33 22
www.knmg.nl/artseninfolijn
artseninfolijn@fed.knmg.nl

De KNMG Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische, medisch-ethische en loopbaanvragen.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd