U bent nu hier:

Euthanasie

Kern van de zaak

Patiënten hebben geen recht op euthanasie of hulp bij zelfdoding. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar. Alleen artsen kunnen deze handelingen straffeloos uitvoeren in bijzondere omstandigheden, bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen én door het te melden bij de toetsingscommissie euthanasie. Een verzoek om euthanasie is één van de meest indringende en belastende vragen die de patiënt aan de arts kan stellen. Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd.

De KNMG heeft in diverse standpunten en richtlijnen randvoorwaarden en procedures voor artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding uitgewerkt. Bij de totstandkoming raadpleegt de KNMG steeds experts en artsen uit de achterban en betrekt hierbij maatschappelijke organisaties.


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
14-04-2014 Overleg over toetsingspraktijk euthanasie is stap in goede richting
13-03-2014 Helder communiceren over euthanasie: start project artsen
29-10-2013 Fundamentele discussie over euthanasieregels nuttig
25-10-2013 Initiatiefwetsvoorstel verwijsplicht overbodig en niet handhaafbaar
23-10-2013 KNMG tevreden met vonnis in zaak rond hulp bij zelfdoding


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
28-08-2012 Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2012)
12-03-2012 Advies aan artsen over verzoeken Levenseindekliniek (2012)
07-03-2012 Standpunt Federatiebestuur KNMG inzake euthanasie (2003) met nadere uitleg (2012)
23-02-2012 Euthanasia in the Netherlands: the facts (2012)
21-02-2012 Goede steun en consultatie bij euthanasie (2012)
07-09-2011 Standpunt rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde (2011)
06-09-2011 Position paper: The role of the physician in the voluntary termination of life (2011)
16-06-2010 Richtlijn euthanasie bij een verlaagd bewustzijn
31-12-2007 SCEN: informatie voor patiënten (2007)
13-07-2006 Handreiking voor samenwerking artsen, verpleegkundigen en verzorgenden bij euthanasie (2006)
13-07-2005 Begrippen en zorgvuldigheidseisen rond het levenseinde (2005)
14-07-2004 Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven: rapport Commissie Dijkhuis (2004)
20-07-2002 Euthanasie; zorgvuldig van begin tot einde (2002)


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
04-04-2012 Levenseindekliniek: het volledige medisch dossier toesturen?
17-10-2011 Onzeker over euthanasieverzoek
26-03-2010 Moet euthanasieverzoek schriftelijk gebeuren?
19-11-2003 Kan mijn praktijkgenoot consulent (2e arts) zijn bij een euthanasie-aanvraag?


Artikelen over euthanasie in Medisch Contact

Datum   Titel
02-04-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Verstandelijk gehandicapt en terminaal
19-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Lijden aan het leven is uitzichtloos genoeg
22-01-2014 Doodswens verdwaald in SCEN-labyrint
15-01-2014 Weg met de wilsverklaring
10-12-2013 ‘Palliatieve sedatie is geen confectie’


Zie ook:


< Overzicht thema's en trefwoorden

KNMG dossiers
  Contact - Vragen - Hulp

KNMG Artseninfolijn
Maandag t/m vrijdag 09.30 - 16.00 uur
(030) 282 33 22
www.knmg.nl/artseninfolijn
artseninfolijn@fed.knmg.nl

De KNMG Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische, medisch-ethische en loopbaanvragen.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd