Euthanasie

Kern van de zaak

Patiënten hebben geen recht op euthanasie of hulp bij zelfdoding. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar. Alleen artsen kunnen deze handelingen straffeloos uitvoeren in bijzondere omstandigheden, bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen én door het te melden bij de toetsingscommissie euthanasie. Een verzoek om euthanasie is één van de meest indringende en belastende vragen die de patiënt aan de arts kan stellen. Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd.

De KNMG heeft in diverse standpunten en richtlijnen randvoorwaarden en procedures voor artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding uitgewerkt. Bij de totstandkoming raadpleegt de KNMG steeds experts en artsen uit de achterban en betrekt hierbij maatschappelijke organisaties.


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
01-10-2015 Verpleeghuis verlaten voor Levenseindekliniek?
19-06-2015 KNMG steunt roep om onderzoek naar lijden bij kinderen van 1 tot 12 jaar
08-06-2015 Nu beschikbaar: discussie- en onderwijsmodule Passende zorg in de laatste levensfase
23-04-2015 Leidraad brengt meer eenheid in oordeel en verslag SCEN-artsen
01-04-2015 Achtergrond SCEN-arts van invloed op oordeel over euthanasie?


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
28-08-2012 Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2012)
12-03-2012 Advies aan artsen over verzoeken Levenseindekliniek (2012)
07-03-2012 Standpunt Federatiebestuur KNMG inzake euthanasie (2003) met nadere uitleg (2012)
23-02-2012 Euthanasia in the Netherlands: the facts (2012)
21-02-2012 Goede steun en consultatie bij euthanasie (2012)
07-09-2011 Standpunt rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde (2011)
06-09-2011 Position paper: The role of the physician in the voluntary termination of life (2011)
16-06-2010 Richtlijn euthanasie bij een verlaagd bewustzijn
31-12-2007 SCEN: informatie voor patiënten (2007)
13-07-2006 Handreiking voor samenwerking artsen, verpleegkundigen en verzorgenden bij euthanasie (2006)
13-07-2005 Begrippen en zorgvuldigheidseisen rond het levenseinde (2005)
14-07-2004 Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven: rapport Commissie Dijkhuis (2004)
20-07-2002 Euthanasie; zorgvuldig van begin tot einde (2002)


Andere richtlijnenPraktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
03-07-2014 Mag ik als waarnemend arts euthanasie uitvoeren?
06-05-2014 Extra behoedzaam bij euthanasieverzoek psychiatrische patiënt
04-04-2012 Levenseindekliniek: het volledige medisch dossier toesturen?
17-10-2011 Onzeker over euthanasieverzoek
26-03-2010 Moet euthanasieverzoek schriftelijk gebeuren?


Artikelen over euthanasie in Medisch Contact

Datum   Titel
23-09-2015 Verpleeghuis verlaten voor Levenseindekliniek?
09-09-2015 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Euthanasie is geen consumptieartikel
26-08-2015 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Zomerportret 4. Suzanne van de Vathorst: ‘Euthanasie is gebaseerd op autonomie, maar ook op barmhartigheid’
23-04-2015 Zes jaar Klachtencommissie SCEN: wat leren we ervan?
25-03-2015 Ook reuma kan ondraaglijk zijn


Zie ook:


< Overzicht thema's en trefwoorden

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd