U bent nu hier:

Kindermishandeling

Kern van de zaak

Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe u actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig. U ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? En rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf? De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vormt de professionele norm voor artsen en helpt u, samen met het online stappenplan kindermishandeling, bij het maken van de afweging wanneer, bij wie en hoe u aan de bel trekt. De meldcode helpt u ook om af te wegen wanneer een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is aangewezen.
Instellingen en professionals in onder andere de gezondheidszorg zijn sinds 2013 wettelijk verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De KNMG-meldcode is naar aanleiding van deze wetgeving in 2014 geactualiseerd en aangevuld met de kindcheck.

Actueel

Competentieprofiel

De KNMG wil de kennis vergroten van (aankomende) artsen om adequaat te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld (april 2014) geeft wetenschappelijke verenigingen, opleiders en aios handvatten om de competenties, passend bij hun specifieke vak, aan te leren.

E-learning

Een e-learningmodule van de KNMG en Medisch Contact over de KNMG-meldcode Kindermishandeling behandelt in een uur de inhoud van de meldcode aan de hand van gefilmde casuïstiek. De vervolgcursus Huiselijk geweld tegen volwassenen (KNMG, the Next Page, LHV en VHN) besteedt ook aandacht aan de kindcheck. Beiden zijn geaccrediteerd voor medisch specialisten, huisartsen en sociaal geneeskundigen.


Zie ook:


KNMG standpunten en richtlijnen (PDF)

Datum   Titel
05-01-2015 KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2014)
05-01-2015 KNMG stappenplan kindermishandeling (2014)
22-04-2014 Competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld (2014)
28-10-2011 KNMG wegwijzer dubbele toestemming minderjarige 28-10-2011


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
26-03-2015 Artsen gaan samen strijd aan tegen kindermishandeling
26-03-2015 KNMG brief aan Tweede Kamer - Verbetering aanpak kindermishandeling - 26-03-2015
10-02-2015 Artsen in gesprek met Tweede Kamer over aanpak kindermishandeling
06-02-2015 Brief KNMG aan vaste Kamercommissie VWS over verbetering aanpak kindermishandeling - 6 februari 2015
23-01-2015 Anticonceptie onder dwang geen oplossing


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
06-12-2013 Wie heeft het gezag bij ondertoezichtstelling?
21-06-2011 Dubbele toestemming gescheiden ouders
28-01-2010 Kindermishandeling


Overige publicaties en websites


Artikelen over kindermishandeling in Medisch Contact

Datum   Titel
12-11-2014 Jgz onmisbaar bij preventie kindermishandeling
11-08-2014 Corrigerende tik mag nooit
01-07-2013 Kindermishandeling: Wet meldcode van kracht
13-02-2013 Dood minderjarige vaak niet gemeld
17-10-2012 Aparte kinder-SEH lijkt nog ver weg

KNMG dossiers
  



Stap 1 - Onderzoek - Verzamel aanwijzingen en leg vast in dossier Stap 2 - Advies AMK en bij voorkeur ook collega's - AMK: 0800 - 2000 (24 uur p/d) Stap 3 - Zo mogelijk gesprek betrokkenen Stap 4 - Zonodig overleg betrokken professionals Stap 5a - Monitoring Stap 5b - Melding bij het AMK - 0800 2000 (24 uur p/d) Acuut gevaar? Schakel eerst Raad voor de Kinderbescherming en/of politie in! (Regionaal kantoor: www.rvdk.nl / Politie: 112 (nood)) Taxeren risico op kindermishandeling Risico af te wenden Reële kans op schade Mishandeling (mogelijk) niet gestopt Stappenplan Kindermishandeling



Overzicht adressen

Veilig thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling)
0800-2000, automatische doorschakeling naar eigen regio, 24 uur per dag bereikbaar.

LET OP: per 1-1-2015 zijn het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld samengevoegd in Veilig Thuis.

Raad voor de kinderbescherming
Telefoonnummer van de dichtstbijzijnde vestiging vindt u op www.kinderbescherming.nl

Politie
De politie is voor spoedgevallen bereikbaar via alarmnummer 112 (gratis).

KNMG Artseninfolijn
Voor vragen over de KNMG-meldcode. 030 – 28 23 322
of artseninfolijn@fed.knmg.nl.
Voor KNMG-leden is dit een gratis service.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd