U bent nu hier:

Kindermishandeling

Kern van de zaak

Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe u actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig. U ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? En rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf? Hoe kunt u de band met het gezin zoveel mogelijk in stand houden, hulp organiseren en als dat nodig is toch ook tijdig melden? 

De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vormt de professionele norm voor artsen en helpt u, samen met het online stappenplan kindermishandeling, bij het maken van de afweging wanneer, bij wie en hoe u aan de bel trekt. Zodat u weet wat u met uw vermoedens aanmoet, met wie u deze kunt bespreken en op welk moment. De code helpt u ook om af te wegen wanneer een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is aangewezen.  

Instellingen en professionals in onder andere de gezondheidszorg zijn sinds 2013 wettelijk verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De KNMG-meldcode is naar aanleiding van deze wetgeving in 2014 geactualiseerd en aangevuld met de kindcheck.

Structurele medische scholing

De KNMG wil de kennis van (aankomende) artsen hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld vergroten. Hiertoe is samen met wetenschappelijke verenigingen het competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld opgesteld. Dit geeft zowel wetenschappelijke verenigingen als opleiders en aios in de praktijk handvatten om competenties aan te leren.

Ook bestaat er een aanbod van e-learnings. De KNMG en Medisch Contact ontwikkelden met deskundigen uit het veld een e-learningmodule van een uur over de KNMG-meldcode Kindermishandeling. Deze nascholing behandelt de inhoud van de meldcode kindermishandeling aan de hand van casuïstiek op video. Daarnaast ontwikkelde de KNMG met the Next Page, LHV en VHN een vervolgcursus Huiselijk geweld tegen volwassenen van een uur, met aandacht voor de kindcheck. Beide e-learnings zijn geaccrediteerd voor medisch specialisten, huisartsen en sociaal geneeskundigen.


Zie ook:


KNMG standpunten en richtlijnen (PDF)

Datum   Titel
22-04-2014 KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2014)
22-04-2014 KNMG stappenplan kindermishandeling (2014)
22-04-2014 Competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld (2014)
28-10-2011 KNMG wegwijzer dubbele toestemming minderjarige 28-10-2011


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
22-04-2014 Kindcheck nu onderdeel van KNMG-meldcode
22-04-2014 Competenties arts bij aanpak kindermishandeling expliciet benoemd
14-02-2014 Decentralisatie Jeugdwet dichterbij
23-01-2014 Thema’s districten 2014
13-12-2013 KNMG meldt haar standpunt over jeugdzorg aan Eerste Kamer


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
06-12-2013 Wie heeft het gezag bij ondertoezichtstelling?
21-06-2011 Dubbele toestemming gescheiden ouders
28-01-2010 Kindermishandeling


Overige publicaties en websites


Artikelen over kindermishandeling in Medisch Contact

Datum   Titel
23-04-2014 KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld geactualiseerd
22-04-2014 Competenties voor aanpak kindermishandeling op een rij
27-01-2014 Zorgen na stopzetten NODO
08-01-2014 Ga secuur om met meldcode
04-12-2013 Praktijkdilemma: Wie heeft het gezag bij ondertoezichtstelling?

KNMG dossiers
  Stap 1 - Onderzoek - Verzamel aanwijzingen en leg vast in dossier Stap 2 - Advies AMK en bij voorkeur ook collega's - AMK: 0900 - 123 1230 (24 uur p/d) Stap 3 - Zo mogelijk gesprek betrokkenen Stap 4 - Zonodig overleg betrokken professionals Stap 5a - Monitoring Stap 5b - Melding bij het AMK - 0900 123 1230 (24 uur p/d) Acuut gevaar? Schakel eerst Raad voor de Kinderbescherming en/of politie in! (Regionaal kantoor: www.rvdk.nl / Politie: 112 (nood)) Taxeren risico op kindermishandeling Risico af te wenden Reële kans op schade Mishandeling (mogelijk) niet gestopt Stappenplan KindermishandelingOverzicht adressen

Advies- & Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
0900 123 1230, 5 eurocent per minuut, automatische doorschakeling naar eigen regio, 24 uur per dag bereikbaar. www.amk-nederland.nl

Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)
0900 126 26 26, 5 eurocent per minuut, automatische doorschakeling naar eigen regio, 24 uur per dag bereikbaar. www.shginfo.nl

Raad voor de kinderbescherming
Telefoonnummer van de dichtstbijzijnde vestiging vindt u op www.kinderbescherming.nl

Politie
De politie is voor spoedgevallen bereikbaar via alarmnummer 112 (gratis).

KNMG Artseninfolijn
Voor vragen over de KNMG-meldcode. 030 – 28 23 322
of artseninfolijn@fed.knmg.nl.
Voor KNMG-leden is dit een gratis service.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd