U bent nu hier:

eHealth

De KNMG wil samen met andere zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars vaart maken met het gebruik van eHealth, ofwel digitale toepassingen in de zorg. Daaronder verstaan we het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan het meten en doorgeven via internet van bloedstollingswaarden door patiënten zelf, videocontact met thuiszorgmedewerkers, domotica, teleconsultatie door artsen van andere artsen (bijvoorbeeld teledermatologie) en telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen.  eHealth biedt patiënten en artsen de mogelijkheid om via de computer diagnoses te stellen, uitslagen te communiceren en informatie uit te wisselen. Het draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten.

De KNMG, NPCF en ZN werken vanaf 2012 samen om vaart te maken met het gebruik van eHealth en de verdere ontwikkeling van eHealth te stimuleren. De afspraken zijn vastgelegd in de Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA). Een breed geaccepteerd gebruik van ontwikkelde toepassingen bleef echter achterwege. Daarom hebben de NIA-partijen zich verbreed met Nictiz, Zorginstituut Nederland en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en in een convenant afgesproken samen belemmeringen rond financiering, standaardisatie, bekendheid en regie weg te nemen. Het Convenant Governance eHealth is in september 2014 uitgewerkt in een implementatie agenda met zes concrete projecten. Deze projecten zijn:

  • Patiëntenparticipatie bij medicatieveiligheid
  • Pilot keurmerk voor medische apps
  • Herziening regels voor e-consult
  • Zelfzorg Ondersteund
  • Informatie uitwisseling in de ketenzorg
  • Persoonlijk Gezondheidsdossier Kader 2020

Ook de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en de Richtlijn Elektronisch voorschrijven van de KNMG en andere partijen helpen mee om in de zorg op een adequate elektronische manier gegevens uit te wisselen en zorg van goede kwaliteit te leveren.

Het ministerie van VWS, het College voor Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit en ZonMw zetten in de campagne ‘Zorg voor innoveren’ specifieke knelpunten voor financiering van e-health op de agenda. Via www.ehealthfinanciering.nl nodigt Zorg voor innoveren iedereen uit om praktijkvoorbeelden in te dienen die kansen en knelpunten aangeven voor financiering van eHealth. In oktober 2014 sluit de campagne met een (digitale) publicatie met daarin de beste praktijkvoorbeelden.

Verder monitort het ministerie van VWS jaarlijks de voortgang van eHealth onder artsen en publiek via onderzoek van NIVEL en Nictiz. De KNMG zit in de klankbordgroep.

Realiseren randvoorwaarden

De verschillende activiteiten van deze partijen hangen zodanig met elkaar samen dat ze elkaar op onderstaande speerpunten versterken:

  1. Bewustwording van de mogelijkheden die eHealth biedt;
  2. Uitbreiding van het verantwoord gebruik van eHealth toepassingen en van het  structureel en verantwoord inpassen van eHealth in de dagelijkse zorgpraktijk;
  3. Verder onderzoek en verdere ontwikkeling op het gebied van eHealth.

eHealth in praktijkKNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
28-11-2014 KNMG: Benoeming Leonard Witkamp tot bijzonder hoogleraar Telemedicine
19-11-2014 Implementatieagenda eHealth vastgesteld
14-08-2014 De bevrijdende rechter - Uitwisseling patiëntgegevens voldoende veilig
05-06-2014 EHBO-app en Constamed winnen Health App Award 2014
21-05-2014 Vijf medische apps genomineerd voor award


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
15-11-2013 Convenant Governance eHealth 2014 - 2019 (2013)
07-06-2012 Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA) (2012)
14-12-2011 Richtlijn online arts-patiënt contact (2007) met aanvulling Handreiking Artsen en Social Media (2011)


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
13-09-2011 eHealth en Informed Consent
30-08-2005 Uitwisseling medische gegevens per e-mail?


Praktijkvoorbeelden eHealth

Datum   Titel
15-11-2012   Health Communicator
10-09-2012   Sekstherapie Online
19-06-2012   Mijngezondheid.net
05-06-2012   Huidmonitor app
11-05-2012   AMC app

Bent u arts en heeft u een goed voorbeeld? Laat het ons weten via dit formulier >


Artikelen over eHealth in Medisch Contact

Datum   Titel
27-08-2014 De zelfmetende mens
13-08-2014 E-zorg geen doel maar middel
14-05-2014 Steeds meer Brussel aan het bed
26-03-2014 Meer medicatiefouten door slechte software
19-03-2014 E-consult via Constamed ter discussie


Zie ook:


Gerelateerde dossiers:


< Overzicht thema's en trefwoorden

KNMG dossiers
  Contact - Vragen - Hulp

KNMG Artseninfolijn
Maandag t/m vrijdag 09.30 - 16.00 uur
(030) 282 33 22
www.knmg.nl/artseninfolijn
artseninfolijn@fed.knmg.nl

De KNMG Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische, medisch-ethische en loopbaanvragen.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd