U bent nu hier:

eHealth

eHealth gaat over digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen zo via de computer diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen. Denk aan het online doorgeven van bloedstollingswaarden door patiënten, videocontact met thuiszorg, domotica, teleconsultatie tussen artsen en telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen. Dit draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten.

De KNMG richt zich vooral op de juridische, ethische en preventieve  aspecten van eHealth en let daarbij op de consequenties van eHealth voor het functioneren en opleiden van artsen. Ook Europese regelgeving en internationale ontwikkelingen op dit terrein volgt de KNMG actief.

De KNMG stimuleert samen met andere zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars het gebruik van eHealth. Speerpunten zijn:

  1. Bewustwording van de mogelijkheden die eHealth biedt;
  2. Uitbreiding van het verantwoord gebruik van eHealth toepassingen en van het  structureel en verantwoord inpassen van eHealth in de dagelijkse zorgpraktijk;
  3. Verder onderzoek en verdere ontwikkeling op het gebied van eHealth.

Afspraken met de NPCF en ZN over het gebruik en stimuleren van eHealth zijn in 2012 vastgelegd in de Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA). In 2013 hebben de NIA-partijen zich verbreed met Nictiz, Zorginstituut Nederland en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en in een convenant afgesproken om belemmeringen rond financiering, standaardisatie, bekendheid en regie weg te nemen. Dit Convenant Governance eHealth is uitgewerkt in een implementatie agenda met zes concrete projecten:

  • Patiëntenparticipatie bij medicatieveiligheid
  • Richtlijn medische apps
  • Herziening regels voor e-consult
  • Zelfzorg Ondersteund
  • Informatie uitwisseling in de ketenzorg
  • Persoonlijk Gezondheidsdossier Kader 2020

Daarnaast helpen de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en de Richtlijn Elektronisch voorschrijven van de KNMG en andere partijen mee om op een adequate elektronische manier zorggegevens uit te wisselen en zorg van goede kwaliteit te leveren.

Het ministerie van VWS monitort jaarlijks de voortgang van eHealth onder artsen en publiek via onderzoek van NIVEL en Nictiz. De KNMG is vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie eHealth monitor.

eHealth in praktijk


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
05-03-2015 Nieuwe privacyrisico’s in de zorg
28-11-2014 KNMG: Benoeming Leonard Witkamp tot bijzonder hoogleraar Telemedicine
19-11-2014 Implementatieagenda eHealth vastgesteld
14-08-2014 De bevrijdende rechter - Uitwisseling patiëntgegevens voldoende veilig
05-06-2014 EHBO-app en Constamed winnen Health App Award 2014


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
15-11-2013 Convenant Governance eHealth 2014 - 2019 (2013)
07-06-2012 Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA) (2012)
14-12-2011 Richtlijn online arts-patiënt contact (2007) met aanvulling Handreiking Artsen en Social Media (2011)


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
13-09-2011 eHealth en Informed Consent
30-08-2005 Uitwisseling medische gegevens per e-mail?


Praktijkvoorbeelden eHealth

Datum   Titel
15-11-2012   Health Communicator
10-09-2012   Sekstherapie Online
19-06-2012   Mijngezondheid.net
05-06-2012   Huidmonitor app
11-05-2012   AMC app

Bent u arts en heeft u een goed voorbeeld? Laat het ons weten via dit formulier >


Artikelen over eHealth in Medisch Contact

Datum   Titel
18-03-2015 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Cd’s branden met patiëntgegevens hoeft niet meer
11-03-2015 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
ZorgkaartNederland biedt schijntransparantie
04-03-2015 Onlinehulp werkt goed bij alcoholprobleem
27-08-2014 De zelfmetende mens
13-08-2014 E-zorg geen doel maar middel


Zie ook:


Gerelateerde dossiers:


< Overzicht thema's en trefwoorden

KNMG dossiers
  Contact - Vragen - Hulp

KNMG Artseninfolijn
Maandag t/m vrijdag 09.30 - 16.00 uur
(030) 282 33 22
www.knmg.nl/artseninfolijn
artseninfolijn@fed.knmg.nl

De KNMG Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische, medisch-ethische en loopbaanvragen.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd