U bent nu hier:

eHealth

Kern van de zaak

Onder eHealth verstaat de KNMG het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan het meten en doorgeven via internet van bloedstollingswaarden door patiënten zelf, videocontact met thuiszorgmedewerkers, domotica, teleconsultatie door artsen van andere artsen (bijvoorbeeld teledermatologie) en telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen.

Het gaat hierbij niet alleen om innovatieve projecten, maar juist ook om lopende informatie- en communicatietoepassingen in de directe zorgverlening. Administratief ondersteunende systemen zoals EPD's, ZIS en HIS vormen geen primaire scope van dit dossier.

eHealth kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven voor patiënten. Bij het ontwikkelen en accepteren van initiatieven spelen artsen een sleutelrol. Daarom publiceerde de artsenfederatie in juni 2012 samen met Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie de Nationale Implementatie Agenda (NIA) voor eHealth.

Convenant Governance eHealth

De NIA-partijen  hebben samen met Nictiz, het Kwaliteitsinstituut van het College voor Zorgverzekeringen en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) in 2013 gewerkt aan een gezamenlijk convenant. Daarin  hebben  de partijen afspraken vastgelegd om belemmeringen rond financiering, standaardisatie, bekendheid en regie weg te nemen. Het Convenant Governance eHealth is inmiddels gereed en door de partijen ondertekend. Hiermee moeten  eHealth toepassingen beter in  praktijk kunnen worden gebracht. Ook de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg  en de richtlijn Elektronisch voorschrijven van de KNMG samen met andere partijen helpen mee om in de zorg op een adequate elektronische manier gegevens uit te wisselen en zorg van goede kwaliteit te leveren.

Financiering: kansen en knelpunten

De organisaties die samen Zorg voor innoveren vormen: het ministerie van VWS, het College voor Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit en ZonMw, willen specifieke knelpunten voor financiering van e-health op de agenda zetten. Via www.ehealthfinanciering.nl nodigt Zorg voor innoveren iedereen uit om praktijkvoorbeelden in te dienen die kansen en knelpunten aangeven voor financiering van eHealth. Dat kan rechtstreeks via 'meld kansen' en 'meld knelpunten'. In oktober 2014 sluit Zorg voor innoveren de campagne af met een (digitale) publicatie met daarin de beste praktijkvoorbeelden.


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
03-03-2014 Dokter en patiënt in de cloud
26-02-2014 Tien procent meer ziekenhuizen op weg naar telemonitoring hartfalen
04-02-2014 Omarm e-health, maar wordt geen ‘glasshole’
07-01-2014 Slim gebruik maken van nieuwe technologische mogelijkheden
26-11-2013 Beveiligen van patiëntgegevens: Why should I?


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
15-11-2013 Convenant Governance eHealth 2014 - 2019 (2013)
07-06-2012 Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA) (2012)
14-12-2011 Richtlijn online arts-patiënt contact (2007) met aanvulling Handreiking Artsen en Social Media (2011)


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
13-09-2011 eHealth en Informed Consent
30-08-2005 Uitwisseling medische gegevens per e-mail?


Praktijkvoorbeelden eHealth

Datum   Titel
15-11-2012   Health Communicator
10-09-2012   Sekstherapie Online
19-06-2012   Mijngezondheid.net
05-06-2012   Huidmonitor app
11-05-2012   AMC app

Bent u arts en heeft u een goed voorbeeld? Laat het ons weten via dit formulier >


Artikelen over eHealth in Medisch Contact

Datum   Titel
26-03-2014 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Meer medicatiefouten door slechte software
19-03-2014 E-consult via Constamed ter discussie
22-01-2014 Beoordelingssites plaatsen alles klakkeloos
15-01-2014 Patiëntenportaal werkt niet vanzelf
20-11-2013 Online inzage in eigen dossier werkt


Zie ook:


Gerelateerde dossiers:


< Overzicht thema's en trefwoorden

KNMG dossiers
  Contact - Vragen - Hulp

KNMG Artseninfolijn
Maandag t/m vrijdag 09.30 - 16.00 uur
(030) 282 33 22
www.knmg.nl/artseninfolijn
artseninfolijn@fed.knmg.nl

De KNMG Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische, medisch-ethische en loopbaanvragen.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd