U bent nu hier:

Comazuipen sterk toegenomen

Invloed mening arts is groot; wat doet u?

‘Over het algemeen gaat het goed met onze jeugd’. Deze constatering werd gemaakt in de workshop over adolescenten op het KNMG-congres in oktober. Maar, werd daaraan toegevoegd, níet als het over alcoholgebruik gaat. Ook het Algemeen Dagblad kopte op 25 november nog: ‘Nederlandse jongeren behoren tot de zwaarste drinkers van Europa’.

Iedereen heeft het tegenwoordig over de toename van het alcoholgebruik onder jongeren. Deze problematiek is erger en ernstiger dan tien jaar geleden. Als ouder is het niet fijn om in dezelfde workshop geconfronteerd te worden met constateringen als:
• de gemiddelde startleeftijd waarop jongeren beginnen te drinken is aan het dalen,
• ‘comazuipen’ is de laatste jaren enorm toegenomen,
• gezamenlijk stevig indrinken voordat je uitgaat is normaal en
• hoe jonger men begint met drinken, hoe groter de schadelijke gevolgen voor de hersenen.

Kan ik als ouder nog gerustgesteld naar huis of moet ik me zorgen maken, vroegen wij ons af. En nog belangrijker: wat kunnen artsen, soms direct geconfronteerd met de (aankomende) gevolgen van de alcoholconsumptie onder jongeren, hieraan doen?

Arts in actie
Gelukkig toont de praktijk goede initiatieven rondom deze problematiek, zoals samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, GGD, verslavingszorg, politie en justitie, maar ook afspraken met supermarkten over de verkoop van alcohol alleen aan jeugdigen ouder dan 16 jaar. Ook onder artsen ontstaan steeds meer initiatieven. Naast de inmiddels bekende poli voor Jeugd en Alcohol die na Delft nu ook in andere ziekenhuizen navolging krijgt, koos bijvoorbeeld KNMG-district Midden-Brabant voor een actieve betrokkenheid bij het opstellen van een actieplan in de gemeente Tilburg (1). Het blijkt vruchtbaar en leerzaam om als artsenorganisatie een stem te laten horen. Een dergelijk initiatief verdient in meer regio’s navolging.

Alcohol in de spreekkamer
Ook bij de spoedeisende hulp in ziekenhuizen kunnen artsen actiever optreden als zij alcoholmisbruik onder jeugdige patiënten vermoeden. Door dit met hen en de ouders te bespreken, maar ook door zich in de spreekkamer alerter en actiever op te stellen. Dit kan door bijvoorbeeld:
• bij leer- en gedragsproblemen als mogelijke oorzaak te denken aan alcoholgebruik en dit bespreekbaar te maken;
• in geval van ‘comazuipen’ ouders en kind voor een gesprek uit te nodigen;
• ouders bewust te maken van hun verantwoordelijkheid: geef als ouder een goed voorbeeld als het gaat om alcoholgebruik, stel je op de hoogte van wat je kind doet in het weekend, vraag wat ze doen voordat ze uitgaan etc..
Uit de workshop kwam ook naar voren dat een arts bij ernstige signalen van alcoholmisbruik en tekortschietend ouderschap een (anonieme) melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) moet overwegen.

Kwetsbaar
Uiteindelijk gaat het erom dat alle partijen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Het gaat immers om een kwetsbare groep jongeren, waarbij overmatig alcoholgebruik blijvende gezondheidsschade kan veroorzaken. Dat verdient een serieuze aanpak. Voor ons als ouder geldt dat natuurlijk net zo goed


Milena Babović
Marian Hoekstra
Beleidsmedewerkers KNMG

(1) Zie het artikel over alocohol en jeugd uit Medisch Contact 36, pagina 1514.De KNMG neemt haar verantwoordelijkheid door in 2010 over het thema Alcohol en Jeugd geaccrediteerde regionale bijeenkomsten te organiseren. Als u hierin interesse heeft, laat het uw district weten. Meer informatie via uw eigen district: www.knmg.nl/districten.

Op 20 januari 2010 organiseert Medilex een studiebijeenkomst over dit thema met een interactieve verdiepingssessie voor artsen. 


Meer informatie:
www.knmg.nl/districten
www.medilex.nl
www.alcoholonderde16natuurlijkniet.nl

 

Terug naar boven

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.


De columns op de KNMG-site zijn geschreven op persoonlijke titel.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd