U bent nu hier:

Alle praktijkdilemma's

Datum   Titel
27-02-2015 Hoe is het invullen van het A- en B-formulier tijdens waarneming geregeld?
16-12-2014 De arts als getuige in een civiele zaak
13-10-2014 Moet ik meewerken aan IGZ-verzoek over klacht van patiënt?
03-07-2014 Mag ik als waarnemend arts euthanasie uitvoeren?
24-06-2014 Wanneer mag abortus bij minderjarige zonder medeweten ouders?
06-05-2014 Extra behoedzaam bij euthanasieverzoek psychiatrische patiënt
30-04-2014 Wie mogen geneesmiddelen voorschrijven?
15-04-2014 Vernietigen van het dossier
27-01-2014 "Dokter, u moet mijn buurman helpen"
06-12-2013 Wie heeft het gezag bij ondertoezichtstelling?
07-10-2013 Voorschrijven geneesmiddelen door physician assistant
24-06-2013 Hoe te handelen bij een buschauffeur met epilepsie?
12-05-2013 Lijkschouwer inschakelen bij natuurlijke dood minderjarige
18-02-2013 Rijbewijs en medische informatie
19-11-2012 Verantwoordelijkheden behandelend arts en collega bij collegiaal consult
15-10-2012 Medisch dossier van overleden kind overleggen aan politie?
26-09-2012 Welke vergoeding mag een arts berekenen voor een afschrift uit het medisch dossier?
17-09-2012 Kopie dossier bewaren na vertrek lastige patiënt uit huisartsenpraktijk?
26-06-2012 Mag een huisarts op verzoek van één gescheiden ouder de medische dossiers van kinderen overdragen aan een opvolger?
11-06-2012 Verzoek om informatie van besnijdeniskliniek
21-05-2012 Terminale patiënt laten opnemen?
01-05-2012 Altijd toestemming vragen voor terugkoppeling aan huisarts?
04-04-2012 Levenseindekliniek: het volledige medisch dossier toesturen?
19-03-2012 Mag een behandelend arts medische informatie verstrekken aan de advocaat van zijn patiënt?
29-02-2012 Medewerkingplicht inzage in patiëntendossiers door zorgverzekeraars bij materiële controle
28-11-2011 Hoe lang moet ik medische dossiers van (overleden) patiënten bewaren?
17-10-2011 Onzeker over euthanasieverzoek
26-09-2011 Informatie verstrekken aan de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens?
13-09-2011 eHealth en Informed Consent
29-08-2011 Verantwoordelijk voor injectie die een patiënt zelf zet?
15-08-2011 Beroepsgeheim: schenden als patiënt dreigement uit?
12-07-2011 Medisch dossier meegeven met patiënt?
21-06-2011 Dubbele toestemming gescheiden ouders
01-06-2011 Mogen nabestaanden het obductieverslag inzien?
21-04-2011 Hoe zit het met het beroepsgeheim tegenover politie/justitie?
18-04-2011 Informatie van 'horen zeggen': een valkuil voor artsen
30-08-2010 Blijf scherp bij medische verklaringen
13-08-2010 Coassistent en voorbehouden handelingen
13-08-2010 Aanwezigheid coassistent in de spreekkamer
13-08-2010 Beroepsgeheim tussen coassistenten onderling
18-06-2010 Kan de behandelend arts de 'Eigen Verklaring' voor het CBR mede invullen?
25-05-2010 Ik ga op vakantie en neem mee... de Schengenverklaring
26-03-2010 Moet euthanasieverzoek schriftelijk gebeuren?
08-03-2010 Vernietigen papieren dossier na opslag in elektronisch dossier?
28-01-2010 Kindermishandeling
28-01-2010 Informatie aan een zorgverzekeraar
28-01-2010 Vertegenwoordiging wilsonbekwame patiënt
20-11-2007 Mag ik als behandelend arts een geneeskundige verklaring afgeven t.b.v. eigen patiënten?
10-05-2007 Mag ik informatie over lichamelijk letsel verstrekken aan politie?
01-05-2007 Waar kan ik het weigeringsbriefje vinden?
30-08-2005 Uitwisseling medische gegevens per e-mail?
25-08-2005 Kunnen pleegouders toestemming geven voor de behandeling van een pleegkind?
28-10-2004 Wat is de rol van behandelend arts bij arbeidsverzuim?
30-07-2004 Wat kunt u doen als een patiënt weigert rekeningen te betalen?
30-11-2003 Patiënt verandert van huisarts. Zijn er richtlijnen voor het overdragen van een huisartsendossier?
30-11-2003 Mag een behandelend arts een verklaring afgeven t.b.v. onderbewindstelling, mentorschap, ondercuratelestelling?
20-11-2003 Hoe werkt het tuchtrecht?
20-11-2003 Heeft een patiënt recht op verwijzing voor een second opinion?
20-11-2003 Mag een behandelend arts medische informatie over overledenen verstrekken aan verzekeringsmaatschappijen?
20-11-2003 Wanneer mogen gegevens van een overledene aan een nabestaande of aan een ander worden verstrekt?
20-11-2003 Mag een arts of zorginstelling de behandelingsovereenkomst met de patiënt opzeggen?
20-11-2003 Mag de behandelend arts informatie verstrekken n.a.v. een verzoek van een verzekeringsmaatschappij?
20-11-2003 Mag een behandelend arts zonder toestemming patiënt medische informatie verstrekken aan medebehandelaars?
20-11-2003 Hoe lang blijft een schriftelijke machtiging tot het verstrekken van medische informatie geldig?
20-11-2003 Wat is een aanstellingskeuring en welke regels gelden daarvoor?
20-11-2003 Heeft een patiënt recht op inzage in/afschrift van het medisch dossier?
19-11-2003 Welke informatie mogen (gescheiden) ouders over hun kind(eren) ontvangen?
19-11-2003 Kan mijn praktijkgenoot consulent (2e arts) zijn bij een euthanasie-aanvraag?
19-11-2003 Mag ik als behandelend arts een rijbewijskeuring voor eigen patiënten verrichten?
19-11-2003 Mag de behandelend arts informatie verstrekken n.a.v. een verzoek van de medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd