U bent nu hier:

Comazuipen: politiek aan zet!

Het aantal ziekenhuisopnames van jongeren door comazuipen is het afgelopen jaar met 48 procent gestegen. Dit maakt de noodzaak van ingrijpende maatregelen duidelijker dan ooit. De KNMG roept de Tweede Kamer op om zo snel mogelijk de nieuwe alcoholwet te aanvaarden. 

Eerder bleek al dat artsen steeds vaker worden geconfronteerd met jongeren met een alcoholintoxicatie. Maar deze laatste cijfers zijn nog zorgwekkender. Het aantal jonge alcoholmisbruikers zit voornamelijk in de categorie 16- en 17-jarigen. Deze groep jongeren mag officieel drinken en doet dat ook. Maar de gezondheidsschade door alcohol is groot. De hersenen zijn op 16 jarige leeftijd nog volop in ontwikkeling. Alcoholgebruik en -misbruik remt de groei van de hersenen. De KNMG gaat dit jaar discussie voeren in districten om bewustwording en actie bij artsen te verhogen.

Scholen, artsen, GGD-en en ouders zijn al druk bezig om dit probleem aan te pakken.
De recente stijging maakt indringend duidelijk dat dit gepaard moet gaan met politieke maatregelen. De Tweede Kamer kan met het aannemen van de nieuwe alcoholwet de gemeenten in hun alcoholbeleid steunen. Met deze wet krijgen gemeenten de mogelijkheid plaatselijk de leeftijdsgrens voor alcohol te verhogen naar 18 jaar. Eerdere besprekingen in de Kamer hebben niet tot een meerderheid geleid. Het is hoog tijd dat de politiek actie onderneemt. 

Alcohol in de spreekkamer

De KNMG ontwikkelt thematische districtbijeenkomsten over ‘Alcohol en Jeugd’. Doel hiervan is artsen handvatten te bieden om de problematiek in de spreekkamer aan te pakken. Ook wil de KNMG de onderlinge samenwerking promoten tussen huisartsen, schoolartsen, kinderpsychologen en de spoedeisende hulp. Als district geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar h.oppedijk@fed.knmg.nl.

Melding

Bij ernstige signalen van een relatie tussen alcoholmisbruik en tekortschietend ouderschap, moeten artsen een (anonieme) melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) overwegen.

Meer informatie

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?


Column

    Patiëntenluisteraar

    Patiëntenluisteraar Opvattingen over omgaan met ziekte en sterven kunnen per persoon erg verschillen. Des te belangrijker is het dat artsen, instellingen en zorgverzekeraars nu naar structurele manieren zoeken voor een goede communicatie hierover tussen arts en patiënt. Column van Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG. »»


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd