U bent nu hier:

Twitteren over de carrièrebeurs? Gebruik #cbknmg 

 
Share |

Carrièrebeurs op je mobiel

Ga je naar de KNMG Carrièrebeurs? Zet dan de handige (gratis) app op je smartphone!

Programma

De volgende KNMG Carrièrebeurs is op zaterdag 14 maart 2015 in NB Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. De beursvloer gaat om 9.30u open en sluit om 17.00u

Het programma van de beursdag is een combinatie van workshops, plenaire sprekers, film & discussie, medisch inhoudelijk informatie, carrière-informatie en natuurlijk de mogelijkheid voor volop interactie met andere studenten, aios en opleiders van alle medische vervolgopleidingen!

Download


Meer informatie:

Plenaire sessies / sprekers zonder inschrijving

 • Tijden

  09.30 -17.00
 • Beschrijving

  Zeven jonge artsen vertellen over hun persoonlijke en professionele ambities en dromen. Een filmvertoning met inleiding en discussie (op locatie).

  De documentaire Dat beloof ik (Helmie Stil, 2008) is de eerste van een serie over zeven jonge dokters die we de komende jaren vanaf het moment van afstuderen volgen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zij zijn opgeleid in het UMC Utrecht en verschillen in achtergrond, taakopvatting en idealen. Ook de keuze voor hun vervolgopleiding loopt uiteen. Ook is er tijdens deze workshop aandacht voor deel 2 van deze documentaire serie, hoe gaat het met de zeven artsen een paar jaar later?

  De rode draad die door de documentaires loopt, is de vraag of het deze gemotiveerde jonge mensen lukt om de waarden en dromen die zij aan het begin van hun loopbaan hebben, vast te houden.

  Tijden

  De hele dag.

 • Beschrijving

  Artsen en studenten geneeskunde hebben veel te maken met beleid en wet- en regelgeving dat in Den Haag tot stand komt. Om hier een beeld van te krijgen organiseren wij tijdens de KNMG Carrièrebeurs een debat tussen landelijke politici. Door middel van dit debat willen we (toekomstige) artsen een idee geven van de opvattingen van parlementariërs over actuele onderwerpen zoals de beroepskeuze, de (medische) arbeidsmarkt en de bekostiging van de opleiding.

  Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan dit debat. Er zijn een aantal stellingen waarover we met elkaar gaan debatteren. Dit is je kans om eens met de politiek in gesprek te gaan over bijvoorbeeld kosten van je opleiding of parttime werken.

  Het debat duurt één uur en vindt plaats in de plenaire sessie zaal. Je kan je hier niet voor inschrijven, de zaal heeft een beperkt aantal plekken en vol=vol. Dus wees op tijd aanwezig!

  Het debat tussen de Kamerleden vindt plaats onder leiding van medisch-ethicus Drs. Gert van Dijk.

  De aanwezige Kamerleden zijn:

  VVD (mw. drs. A. Schut-Welkzijn) VVD (mw. drs. A. Schut-Welkzijn)
  PvdA (mw L. Bouwmeester) PvdA (mw L. Bouwmeester)
  SP (dhr. drs. H. van Gerven) SP (dhr. drs. H. van Gerven)
  CDA (mw. drs. H. Bruins Slot) CDA (mw. drs. H. Bruins Slot)


  Tijden

  10.30 -11.30

  Presentatie

  Gert van Dijk

  Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG

  Gert van Dijk is als medisch ethicus verbonden aan het Erasmus MC en artsenfederatie KNMG. In het Erasmus MC is hij o.a. docent ethiek, secretaris van de ethische commissie, lid van de beraadsgroep voortplantingsgeneeskunde en de commissie levenseinde. Bij de KNMG houdt hij zich o.a. bezig met beleid rond euthanasie, voortplantingsgeneeskunde, reanimatie en orgaandonatie.  Verder is hij lid-ethicus van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Hij is vaak grappig en houdt erg van pure chocola. Met nootjes.  


 • Beschrijving

  In deze presentatie gaat Victor Slenter in op onder meer de landelijke ‘quota’ aan opleidingsplaatsen voor elke erkende medische vervolgopleiding, de wachttijden voor instroom in de opleidingen, de verschillende paden die basisartsen bewandelen voor de instroom en de belangstelling voor de diverse opleidingen. Na deze presentatie kun je je een beter beeld vormen over jouw kansen om toegelaten te worden tot de vervolgopleiding van jouw keuze.

  Tijden

  12.00 -13.00

  Presentatie

  Victor Slenter, directeur van het capaciteitsorgaan Victor Slenter, directeur van het capaciteitsorgaan

  Victor Slenter

  Victor Slenter is directeur van het capaciteitsorgaan en arts maatschappij en gezondheid. Het capaciteitsorgaan berekent zorgverleners voor de toekomst. Dat betekent dat het Capaciteitsorgaan ramingen opstelt voor de opleidingscapaciteit van de initiele opleiding tot arts en de  medische & tandheelkundige vervolgopleidingen, uitgaande van de te verwachten zorgbehoefte.


 • Beschrijving

  Uit een recente rapportage van het Rathenau Instituut blijkt dat de gezondheidszorgsector een derde van het aantal gepromoveerden in Nederland levert. In tegenstelling tot andere opleidingen/faculteiten zijn medische faculteiten bijna hofleveranciers te noemen van (afgeronde) proefschriften. Een opvallend aantal betreft studenten Geneeskunde die ervoor kiezen zelfs een promotietraject te volgen alvorens te starten met de coschappen. Veel studenten lijken bovendien in de veronderstelling te zijn dat een afgeronde promotie een voorwaarde is om in opleiding te komen. Is dat echter inderdaad zo en zo ja, hoe kom je dan aan een promotieplek? In deze plenaire sessie gaan Ruben Osnabrugge en Mostafa Mokhles nader in op deze en andere prangende vragen.

  Tijden

  13.00 - 14.00

  Presentatie

  Ruben Osnabrugge

  Ruben Osnabrugge (1986) is als promovendus verbonden aan de afdeling Thoraxchirurgie van het Erasmus MC. Hij studeerde eerder Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide daar tevens een bachelor in Economie. Tijdens zijn opleiding Geneeskunde werd hij geselecteerd voor de onderzoeksmaster Clinical Epidemiology aan het Netherlands’ Institute for Health Sciences (NIHES), waarvoor hij ook enige tijd studeerde aan de Harvard School of Public Health en de Cambridge Institute of Public Health aan Cambridge University. Zijn promotieonderzoek richt zich op de kosten en effectiviteit van cardiovasculaire interventies en voerde hij in 2013 deels uit aan het Mid-America Heart Institute in Kansas City. Voor deze onderzoeksperiode in de VS ontving hij de prestigieuze Fulbright-beurs. Ook won hij datzelfde jaar de Young Investigator Award van de European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Hij is associate editor van Eurointervention en editor van the Journal and News Scan of the Cardio-Thoracic Surgery Network (CTSNet). Thans loopt hij coschappen en legt hij de laatste hand aan zijn proefschrift, welke hij op 25 februari 2015 zal verdedigen.

  Mostafa Mohkles

  Mostafa Mokhles (1985) is als AIOS Cardiothoracale chirurgie en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de afdeling Thoraxchirurgie van het Erasmus MC. In december 2013 promoveerde hij cum laude op het onderwerp 'Innovatief modelleren van cardiochirurgische uitkomsten' en in november 2014 behaalde hij zijn artsenbul cum laude aan de Erasmus Universiteit. Tijdens zijn promotieonderzoek heeft hij ruim een jaar als research fellow bij de Cleveland Clinic Foundation in de VS gewerkt. Zijn opleiding Geneeskunde combineerde hij met een cum laude afgeronde Clinical Research-master aan het Netherlands Institute for Health Sciences (NIHES), in het kader waarvan hij ook enige tijd studeerde aan de Harvard School of Public Health. Tegelijkertijd heeft hij aan de Universiteit Utrecht een bachelor in de Rechtsgeleerdheid en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een master in Gezondheidsrecht afgerond. Tevens is hij mede-oprichter en student editor geweest van het Erasmus Journal of Medicine. In 2009 kreeg hij de prestigieuze NWO mozaiek subsidie. In 2011 werd hem tijdens de opening van het academisch jaar de Prof. H.W. Lambersprijs toegekend en in 2014 de Stichting Hippocrates Studiefonds Prijs.


 • Beschrijving

  De sportgeneeskunde is sinds kort erkend als geneeskundig specialisme. Sportarts Edwin Goedhart zal de rol van de sportarts en de mogelijkheden die het vak biedt, toelichten aan de hand van de diverse functies die hij heeft bekleed en geïllustreerd door een toelichting op de voorbereiding en begeleiding tijdens het afgelopen WK in Brazilië. Hierdoor komt het hele palet van de sportgeneeskunde aan bod: van chronisch zieke tot topvoetballer, van beweegadvies bij inactiviteit tot het advies over inzetbaarheid in de topsport.

  Tijden

  14.00 -15.00

  Presentatie

  Edwin Goedhart, manager sportgeneeskunde KNVB Edwin Goedhart, manager sportgeneeskunde KNVB

  Edwin Goedhart (Haarlem, 1963) verwierf in 1996 zijn registratie als sportarts. Hij is vanaf 1995 actief in het betaalde voetbal en bekleedde onder meer functies bij de KNVB, HFC Haarlem, Ajax, AZ en Vitesse. Op dit moment is hij Manager Sportgeneeskunde bij de KNVB en verantwoordelijk voor de medische begeleiding van het Nederlands Elftal. Daarnaast maakt hij deel uit van diverse commissies en werkgroepen binnen de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en het College van Clubartsen en Consulenten (CCC).

 • Beschrijving

  De Iraakse Firas Al-Khoury (29) werd met de dood bedreigd vanwege zijn werk als arts. Hij moest vluchten. Drie jaar geleden kwam hij in Nederland aan. Nu heeft hij een werkervaringsplaats in het ziekenhuis in Venlo (VieCuri MC) en blokt daarnaast voor de beroepstoets die buitenlandse artsen hier moeten afleggen. Vóór zijn vlucht bestond het werk van Firas uit het redden van levens op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Bagdad. Het heeft iets ironisch, dat hij juist vanwege dat werk met de dood bedreigd werd. ‘Tijdens een van mijn diensten overleed een patiënt en zijn familie hield mij verantwoordelijk voor zijn dood. Ik moest onderduiken en liep gevaar en daarom was Irak verlaten mijn enige optie. Ik moest alles achterlaten, mijn familie en mijn hele leven. In een presentatie vertelt Firas Al Khoury zijn persoonlijk verhaal, zijn werk als arts toen en nu en de keuzes die hij heeft gemaakt.

  Tijden

  15.00 - 16.00

  Presentatie

  Firas Al Khoury

  Firas Al Khoury komt uit Irak, heeft daar geneeskunde (M.B.CH.B) gestudeerd aan de Universiteit van Al-Mustansirya te Bagdad. In 2012 is hij naar Nederland gekomen. Nu loopt Firas stage bij het VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Verder is hij medeoprichter/bestuurslid van Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA). www.vbga.nl

  Meer informatie: http://www.uaf.nl/verhalen/firas_al-khoury • Tijden

  16.00 -16.10

Workshops / coachingssessies met inschrijving

 • Beschrijving

  Voor een aantal populaire opleidingen is het dringen aan de poort. Je kunt proberen om aan de verwachtingen van de opleider te voldoen, maar dit zal je niet helpen. Het belangrijkst is dan ook om jezelf te kennen en te weten wat je wilt. Deze workshop helpt je daarbij op weg.

  Tijden

  10.00 - 11.00 | 11.30 - 12.30 | 13.00 - 14.00

  Workshopleider

  Christine Leget - Touch Christine Leget - Touch

  Christine Leget (Touch)

  Trainer, coach, sociaal psycholoog

  'Je kunt mij tegenkomen in trainingen die gericht zijn op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit, bijv. timemanagement, teamsamenwerking en trainingen rondom solliciteren voor artsen. Als coach is mijn doel mensen zich prettiger te laten voelen bij wat ze aan het doen zijn en ondersteuning te bieden bij wat ze willen bereiken. Echt luisteren, humor en nieuwe mogelijkheden zien, zijn vaardigheden die anderen in mij waarderen.'

  www.touch-coaching.nl • Beschrijving

  Hoe wil je er voor zorgen dat je tevreden terugblikt op je leven als je 70 jaar oud bent? Een vreemde vraag wellicht voor de jonge ambitieuze arts, die precies voor ogen heeft hoe de toekomst er uit behoort te zien. Toch kan de ambitie ook ontstaan vanuit drijfveren, die op wat langere termijn niet de juiste bleken. Simpelweg bijvoorbeeld: veel geld willen verdienen met werk, waar je je ongelukkig bij gaat voelen. Het is de kunst in het leven keuzes te maken, waar je ook met terugblik tevreden over mag zijn. Deze beknopte workshop geeft een inleiding in het denken over en analyseren van deze thematiek.

  Doelstelling

  Het verschaffen van inzichten en het aanreiken van denkrichtingen en strategieën om jouw kerndoelstellingen te achterhalen en te bereiken.

  Globaal Programma:

  • Inleiding
  • Korte ronde: vraagstellingen
  • Zelfkennis: van profiel tot attitude
  • Jouw persoonlijke drijfveren: analyse
  • Concludering

  Tijden

  10.00 - 11.00 | 12.00 - 13.00

  Workshopleider

  Theo Bollerman Theo Bollerman

  Theo Bollerman

  Theo Bollerman verzorgt al geruime tijd workshops als tijdmanagement en energiemanagement voor organisaties als de KNMG, LHV, PAO-F. Tevens coacht hij artsen oa voorde MOVIR.

  www.cabbollerman.nl


 • Beschrijving

  Een workshop met als thema “Persoonlijk ontwikkelplan voor de bijna startende aios”. De gedachte hierachter is dat van (startende) artsen in opleiding tot medisch specialist wordt verwacht dat zij in staat zijn om te reflecteren op de eigen kunde en vaardigheden en dat ze zich opstellen als ‘active learner’, dat wil zeggen dat ze actief de eigen opleiding vormgeven. 

  De ervaring is dat assistenten daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken. In een korte workshop willen we jou als toekomstige aios helpen met het nadenken over de vraag “hoe ga ik de regie nemen over mijn eigen opleiding?” Een hulpmiddel daarbij is het gebruik van een persoonlijke ontwikkelplan. Aan de hand van een format gaan we met de groep deelnemers aan de slag. Aan het eind van de workshop weet je beter wat je sterke punten zijn, waar je aan wil/kan werken in de rol van bijna en startende arts in opleiding en kun je in een “elevator pitch”; een korte presentatie, aangeven wie je bent, waar je goed in bent en wat je wilt leren.

  Tijden

  10.00 - 11.00 | 12.00 - 13.00

  Workshopleiders

  Nicole Hermans van CiGnificant, en Monica de Ridder van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

  Nicole Hermans Nicole Hermans

  Nicole Hermans werkt als psycholoog vanuit CiGnificant Communicatie in de Gezondheidszorg. Zij is goed ingewerkt in de praktijk van medisch specialisten en van aios. In Teach the Teach-trainingen leert zij medisch specialisten hoe deze aios het beste kunnen begeleiden. In workshops voor aios geeft zij hen tips over hoe te onderhandelen met de opleider of hoe de competenties verder te ontwikkelen. Daarnaast begeleidt ze maatschappen als het gaat om samenwerking binnen het team en biedt zij assessments aan die ze heeft ontwikkeld specifiek voor medisch specialisten, in het kader van selectie of (loopbaan)ontwikkeling.

  Monica de Ridder Monica de Ridder

  Monica de Ridder werkt als onderwijskundige in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Zij is adviseur voor de medische (vervolg)opleidingen en ontwerpt leerprogramma’s voor artsen. Monica draagt bij aan de ontwikkeling van het opleidingsklimaat in ziekenhuizen, hetgeen een direct effect heeft op de kwaliteit van de opleiding van arts-assistenten. Zij heeft onderzoek gedaan naar het geven en ontvangen van feedback in de medische setting. Monica is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en weet daardoor als geen ander wat artsen bezighoudt en wat hen kan helpen anderen effectief op te leiden.

  www.cignificant.nl


 • Beschrijving

  Schrijven in de wetenschap: dat is een vak apart. De vaste structuur waarin je moet schrijven biedt houvast, maar hoe zorg je ervoor dat jouw inhoud daarin optimaal naar voren komt? In deze flitsworkshop maak je kennis met een krachtige tool voor het helder structureren van je artikel of onderzoeksverslag. In 20 minuten laat schrijftrainer Annemarie van der Zeeuw je zien hoe je vanuit een doordacht vragenschema je tekst stap voor stap kunt uitbouwen. Hier snijdt het mes aan twee kanten: je weet beter hoe je het schrijven aan moet pakken én je tekst krijgt een meer doordachte opbouw.

  Tijden

  10.00 - 11.00 | 15.30 - 16.30

  Workshopleider

  Annemarie van der Zeeuw - Focus op Tekst Annemarie van der Zeeuw - Focus op Tekst

  Annemarie van der Zeeuw - Focus op Tekst

  Annemarie van der Zeeuw studeerde Filosofie en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden met als hoofdrichting Taalkunde. Sinds 1991 werkt zij in haar eigen bedrijf, Van der Zeeuw Tekst en Training. Hier is zij met veel plezier actief als trainer, coach en tekstschrijver. Haar aandachtsgebieden: wetenschappelijk schrijven, presenteren van onderzoek, timemanagement en train-de-trainertrajecten. Annemarie is ook NLP-practitioner en mediator.


 • Beschrijving

  Een workshop over de vergeten medische competenties, medisch leiderschap en jouw perspectief op de arbeidsmarkt.

  Tijdens deze workshop komt een scala aan onderwerpen aan bod. We gaan in op Coach, Cure & Care 2025. Een gezamenlijk standpunt van verschillende jonge dokters over hoe de zorg georganiseerd moet worden in de toekomst. Hoe kunnen we de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand houden, waarbij kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal blijft staan? Daarnaast komen jouw niet-medische competenties aan bod.

  Wij vinden het van belang dat je in en na de opleiding voldoende aandacht besteedt aan medisch leiderschap: de dokter in de lead. Er wordt wat verteld over wat persoonlijk leiderschap in de zorg nou precies betekent en hoe je zelf kunt werken aan medisch leiderschap. Is er aandacht voor in de opleiding?

  Ook zullen we met elkaar in gaan op de werkloosheidsproblematiek van jonge klaren. Hoe staat de arbeidsmarkt voor medisch specialisten ervoor en heeft dit voor jou misschien effect op de keuze die je gaat maken voor een specialisatie?

  Tijden

  10.00 - 11.00

  Workshopleiders

  De Jonge Specialist

  De workshop wordt verzorgd door Richard Schol en Ben Tomlow van De Jonge Specialist.

  Richard Schol is aios kindergeneeskunde in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en vertegenwoordigt aios-vereniging De Jonge Specialist binnen het Platform Medisch Leiderschap. Sinds het begin van de opleiding is zijn drive om binnen de medische vervolgopleidingen meer onderwijs in beleid en management te krijgen en uitdagingen te bieden aan aios met passie voor deze competenties.

  Ben Tomlow is aios longziekten in het Medisch Centrum Alkmaar en vertegenwoordigt aios-vereniging De Jonge Specialist. Sinds het begin van de opleiding is hij altijd bezig geweest om voor hemzelf en mede-a(n)ios de kwaliteit van de opleiding maar ook de rechten van de a(n)ios te (proberen te) waarborgen.

  De Jonge Specialist is dé belangenbehartiger voor aios in Nederland. De Jonge Specialist staat voor één gezamenlijke aios-stem op landelijk niveau, een sterke onderhandelingspositie voor alle aios en het initiëren, coördineren en stimuleren van initiatieven ter bewaking en verbetering van de opleiding. Daarnaast organiseert De Jonge Specialist individuele en juridische hulp voor leden. • Beschrijving

  Hoe meer je leeft vanuit je hart, hoe gelukkiger je bent. Stilstaan bij je ‘hartvaardigheden’, zoals bijvoorbeeld vertrouwen, vergeven, gunnen, durven, loslaten en accepteren, kan al helpen om deze vaardigheden te vergroten. Nagaan in welke hartvaardigheden je meer en minder sterk bent, en welke je verder wilt ontwikkelen, kan een nieuw perspectief bieden op situaties waar je ze nodig hebt: dat worden kansen om jezelf te ontwikkelen, en daarmee om gelukkiger te worden!

  Daarbij gaat het om luisteren en handelen naar wat je in je leven wérkelijk wilt; niet vanuit je ‘ego’, maar vanuit je hart, je ziel,  je menselijkheid; wat er werkelijk toe doet voor jou.

  Praktisch gezien kan het vergroten van je hartvaardigheden je onder andere helpen om:

  • Beter grenzen te stellen en ‘nee’ te zeggen
  • Je minder schuldig te voelen
  • Je gevoel van vrijheid en zelfvertrouwen te vergroten
  • Makkelijker feedback te geven
  • Relaties met collega’s te verbeteren
  • Beter en prettiger samen te werken

  In deze workshop maak je kennis met het begrip ‘hartvaardigheden’ en staan we stil bij de vraag wat jij aan dit begrip kunt hebben om (nog) gelukkiger te worden.

  Tijden

  10.30 - 11.30 | 12.30 - 13.30

  Workshopleider

  Maarten Stoffers - Touch Maarten Stoffers - Touch

  Maarten Stoffers, Coach, trainer

  'Ik sta voor duurzame gezondheid van mens, team, organisatie en samenleving. Als trainer/coach wil ik graag mijn bijdrage leveren door mensen nieuwe inzichten en vaardigheden mee te geven om plezieriger, effectiever en beter in balans te werken en te leven.'

  'Ik werk sinds 2008 voor Touch en ontwikkel en geef trainingen in onderwerpen als effectief beïnvloeden, leidinggeven, solliciteren, timemanagement, hartvaardigheden en balans werk en privé. Daarnaast geef ik ook individuele coaching in Leiden, m.n. aan artsen uit LUMC of Den Haag.'

  Touch, training & coaching

  www.touch-coaching.nl


 • Beschrijving

  De workshop is een combinatie van netwerken, de elevator pitch en kunst van het gunnen.

  • Deel 1. Elevator pitch - Verkoop jezelf in 1 minuut
   Een elevator pitch of kortweg 'pitch' is een boodschap van een minuut waarin je een zakelijk contact vertelt wat voor opleiding je doet en welke functie / vervolg opleiding je ambieert, of graag wilt doen, en in welke sector je ervaren bent. Je verkoopt hierin je sterke punten. Het doel van je pitch is dat degene met wie je praat nieuwsgierig wordt om verder met jou in gesprek te gaan. Soms is het doel ook algemener; de ander kan inschatten of jij nuttig kan zijn in zijn netwerk of de gesprekspartner nuttig is voor jouw eigen netwerk. Tijdens het eerste deel van de workshop ga je je elevator pitch formuleren, met als uitgangspunt je professionele zelf, je opleiding en je kwaliteiten te verkopen.
  • Deel 2. ‘Kunst van het gunnen’ - Succesvol netwerken
   Bij dit onderwerp ligt de nadruk op hoe je naast de elevator pitch, op een positieve wijze de opleider, potentiële werkgever of collega kunt beïnvloeden en motiveren voor de toekomst. Dit zullen we doen  door te werken met praktijkvoorbeelden. Hierbij maken we gebruik van praktische tips aan de hand van de wetten van beïnvloeding.

  Tijden

  10.30 - 11.30 | 12.00 - 13.00 | 14.00 - 15.00

  Workshopleiders

  Roos Woltering en Aranka Sinnema.

  Roos Woltering Roos Woltering

  Roos Woltering is afgestudeerd in de Klinische Psychologie aan de  Universiteit Utrecht en heeft zich in de loop van de tijd  gespecialiseerd in interpersoonlijk gedrag. Bij Pure Talent  verzorgt, zij naast coachingstrajecten, trainingen op het gebied  van communicatie, gedrag en groepsdynamica. Tevens is zij de  specialist op het gebied van vrouw & carriere en de drijvende  kracht achter Pure Women.

  Aranka Sinnema is trainer bij Pure Talent. Haar trainingen zijn gericht op positieve beïnvloeding, klantgerichtheid, netwerken en de elevator pitch.


 • Beschrijving

  Je promotie vraagt om veel vaardigheden die weinig met het onderwerp en de inhoud van je promotie te maken hebben, maar die te maken hebben met het proces  van promoveren: hoe ga je om met je literatuur, hoe pak je het schrijven en schrijfblokkades aan, hoe blijf je gemotiveerd, hoe zorg je voor goed contact met je begeleider, hoe creëer je de juiste omstandigheden voor jezelf, hoe krijg je de juiste feedback? En niet te vergeten: hoe maak je een planning die daadwerkelijk vóór je werkt? In deze flitsworkshop van 20 minuten laat PhD-coach Arjenne Louter zien hoe je op een goede manier je promotie kunt plannen en krijg je misschien wel de beste tip tegen uitstelgedrag.

  Tijden

  10.30 - 11.30 | 15.30 - 16.30

  Workshopleider

  Arjenne Louter - Louter promoveren Arjenne Louter - Louter promoveren

  Arjenne Louter - Louter promoveren - www.louterpromoveren.nl


 • Beschrijving

  ‘Moet je nu eens horen…’. Dokters zijn verhalenvertellers. Soms moet dat formeel in een patiëntenoverdracht of artikel, maar veel verhalen vertel je ook gewoon informeel, tijdens de lunch, koffie, en soms zelfs in de kroeg. Je leert je vak door te luisteren naar patiëntenverhalen, naar verhalen van docenten, verhalen van medestudenten. Je leert je vak ook door zelf schrijven. Een casuïstiekartikel of klinische les schrijven is leuk, maar niet heel eenvoudig. Waar is de boodschap van je verhaal? Zijn alleen zeldzame postzegels interessant? Hoe bouw je zo’n verhaal een beetje handig op? Hoe maak je het leuk voor niet-vakgenoten? Waar letten redacties eigenlijk op?

  In deze workshop leert Joost Zaat, huisarts en al vele jaren adjuncthoofdredacteur van het NTVG, je een paar fijne kneepjes van het schrijven van een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift.  Joost Zaat Joost Zaat

  Tijden

  10.30 - 11.30 | 13.30 - 14.30

  Workshopleiders

  Joost Zaat, huisarts en adjuncthoofdredacteur NTVG • Beschrijving

  Kies je voor het vak van huisarts dan kies je voor diversiteit. Er komt niet alleen een man, vrouw of kind binnen. Er komt een wereld binnen. Aan jou om iedere keer de juiste diagnose te stellen. Ga er maar aan staan. Tijdens de workshop komen er casussen aan bod waarbij je zelf als huisarts een consult doet. Maak kennis met het vak van huisarts, stel de juiste diagnose.

  Michiel van Halteren Michiel van Halteren

  Tijden

  10.30 - 11.30 | 12.30 - 13.30 | 14.30 - 15.30

  Workshopleider

  Michiel van Halteren, huisarts en docent aan de Huisartsopleiding UMC Utrecht, en twee Lotus Patiënten.


 • Beschrijving

  In deze workshop ga je aan de hand van een spel de routekaart voor je eigen artsenloopbaan(reis) verkennen. Onder het motto je leert vooral over jezelf door dingen te doen ontdek en onderzoek je tijdens deze workshop wat jou energie geeft, waar je echt goed in bent en welke verschillende 'tussenstops' je onderweg tegen kunt komen. Je wordt uitgedaagd buiten de gebaande paden te denken en nieuwe kanten van jezelf en/of de medische wereld te ontdekken. De expeditie leidt vooral langs jezelf en heeft beperkt tijd voor site-seeing langs de verschillende vakken. Je gaat naar huis met een 'paklijst' met daarop de belangrijkste reisartikelen voor onderweg, inspirerende verhalen van je reisgenoten en een mooie plannen voor jouw eigen loopbaanreis.

  Tijden

  11.00 - 12.30 | 13.00 - 14.30

  Workshopleider

  Maleene de Ridder Maleene de Ridder

  Maleene de Ridder

  Maleene de Ridder is gezondheidswetenschapper en internationaal gecertificeerd coach. Ze richt zich al meer dan 20 jaar op de factor mens in organisaties.Vanuit haar coach- en adviesbureau begeleidt zij artsen op het gebied van professionele ontwikkeling op het snijvlak van persoon en beroep. Zoals bij loopbaanvragen en keuzes en vragen rondom eigen functioneren en effectiviteit. Zij heeft bijzondere belangstelling voor vrouwelijk leiderschap en in 2014 verscheen haar boek "Ambitie met een grote M – voluit leven als medicus, moeder en mijzelf' (ISBN 9789079263158). 


 • Beschrijving

  Heb jij ook vaak het gevoel dat je tijd tekort komt? In de workshop Timemanagement krijg je inzicht hoe je aan het eind van je werkdag met meer voldoening naar huis kunt gaan. Je krijgt handvatten om te onderscheiden wat echt belangrijk voor je is, hoe je minder belangrijke zaken af kunt houden en hoe je duidelijk grenzen kunt stellen (en ‘nee’ kunt zeggen) zonder de relatie met anderen te verstoren.

  Tijden

  11.00 - 12.00 | 12.30 - 13.30

  Workshopleider

  Samantha Maes - Touch Samantha Maes - Touch

  Samantha Maes, coach, trainer - Touch

  'De belangrijkste drijfveer in mijn werk als coach en trainer is de nieuwsgierigheid naar mensen en hun talenten. Hoe zet iemand zich in in zijn werk, haalt hij daar voldoening uit en is er voldoende balans in privé en werk? Iedereen heeft op enig moment in zijn leven een minder gemakkelijke periode die vragen oproept. Ik ondersteun graag op die momenten dat vanzelfsprekende zaken dat ineens niet meer zijn en wat hulp van buiten gewenst is. Empathie en humor zijn kenmerkend voor mijn stijl en je komt mij tegen in persoonlijke coaching en groepstrainingen.'

  Touch, training & coaching

  www.touch-coaching.nl • Beschrijving

  Nu ben je eindelijk arts en bijna in opleiding. Met alle verantwoordelijkheden van dien. (Bijna) voor het eerst heb je een echte baan als anios of als aios, En niet zomaar een baan. Met veel uren per week, onregelmatige diensten en in een bijzondere verhouding met je werkgever (die vaak je opleider is) en je nieuwe ervaren collega’s.  En hoe fijn het ook is om als anios te werken of in opleiding te zijn, je wilt toch niet dat je hele leven alleen uit werk bestaat. Je wilt ook een aantal dingen naast je werk / opleiding doen. Hoe combineer je dat alles en hoe blijf je overeind?

  Deze flitsworkshop gaat over onderhandelen met je opleider

  Door middel van een paar herkenbare, concrete situaties leer je hoe je je eigen belang en dat van de opleider en opleiding kunt combineren. Je zult merken dat de basics van onderhandelen leuk én niet zo heel moeilijk zijn. Daardoor krijg je er lol in, en hoef je er niet meer tegenaan te hikken. Zo kan je in goede sfeer bereiken wat jij wilt tijdens de opleiding.

  Tijden

  11.00 - 12.00 | 13.00 - 14.00 | 14.30 - 15.30

  Workshopleider

   Paul Wormer, arts MBA Paul Wormer, arts MBA

  Paul Wormer, arts MBA - Ondernemende Maatschap

  Als arts en bedrijfskundige werkt Paul Wormer steeds op het snijvlak van de inhoud én de organisatie van de zorg. Hij werkt op verschillende manieren met medici: als trainer, coach en als aanbieder van intervisie. Dat hij de denk- én de  ervaringswereld kent van zowel de dokter als van de manager is daarbij een groot voordeel.


 • Beschrijving

  Effectief netwerken is een competentie die iedereen kan leren. In deze workshop worden concrete handreikingen gegeven.

  Stannie Maessen geeft in deze workshop een aantal concrete tips en advies hoe je effectief kan netwerken op deze carrièrebeurs van de KNMG én daarna. Hoe presenteer je jezelf op een korte en bondige manier? En hoe realiseer je een netwerk – afspraak?  Een goed netwerk is van groot belang voor je verdere loopbaan als arts. Hoe bouw je dit op een duurzame manier op? Op basis van onze expertise in de begeleiding van assessmentartsen adviseert het UAF jou graag in je verdere loopbaan.

  Tijden

  11.00 - 12.00 | 13.30 - 14.30

  Workshopleider

  Stannie Maessen Stannie Maessen

  Verzorgd door Stichting voor Vluchteling Studenten UAF: Stannie Maessen Senior consulent Job Support.

  Let op deze workshop is speciaal gericht op assesmentartsen.


 • Beschrijving

  Waarom? Het is een plezierige en gezonde manier om ontdekkingen te doen! Het helpt om rust te vinden en naast het hoofd ook te luisteren naar je hart en je lijf. In de natuur en buiten vinden we alle ingrediënten om in beweging te komen. We vinden metaforen voor onze situatie en krijgen helder zicht op andere mogelijkheden.

  Letterlijk stappen maken! En ontdekkingen doen bij de vraag die bij je leeft.

  • Druk, druk, druk en geen tijd om te genieten?
  • Wil je graag een nieuwe start maken in je werk of privé?
  • Twijfel je? En sta je voor belangrijke keuzes?
  • Wil je graag reflecteren en nieuwe gezichtspunten hebben op een situatie?
  • Pieker je veel en loop je vast op het overdenken?
  • Nieuwe inspiratie nodig?
  • Of heb je en verlies te verwerken en moet je loslaten?

  Tijdens het congres gaan we een wandeling maken van een uur met een kleine groep. Tijdens de wandeling  kan je ideeën op doen, ervaringen uitwisselen,  elkaar inspireren en kennismaken met coaching tijdens een wandeling.

  Tijden

  11.30 - 12.30 | 14.30 - 15.30

  Wil je liever individueel wandelen dan kan dat ook, neem hiervoor contact op met Desiré van Teeffelen: info@touch-coaching.nl

  Workshopleider

  Desiré van Teeffelen - Touch Desiré van Teeffelen - Touch

  Desiré van Teeffelen - Touch Coach, gedragstrainer, eigenaar

  'Als coach/trainer zet ik me in om het inzicht te vergroten in de gestelde vraag. En het bijbehorend gewenste gedrag en vaardigheden verder te ontwikkelen. Ik hoor vaak terug dat mijn creatieve methoden en andere blik op de situatie waardevol is voor het leren en in beweging komen. Betrokkenheid, nieuwsgierigheid en enthousiasme typeren mij als mens.'  Touch, training en coaching

  www.touch-coaching.nl


 • Beschrijving

  Jij
  bent een creatieve denker en in staat je ideeën te onderbouwen met kwantitatieve analyses. Je wordt enthousiast van een “onuitvoerbare” opdracht, omdat deze je uitdaagt en je verbeeldingskracht op de proef stelt. Jij gelooft dat alles mogelijk is als je je ertoe zet.

  Wij
  Zijn een strategisch adviesbureau dat zich volledig richt op de gezondheidszorg. We hebben een leidende positie in deze niche en groeien snel. De inhoud staat op de eerste plaats bij alles wat we doen. Dit zien onze klanten terug in creatieve oplossingen, gefundeerd door stevige analyses. Ons team bestaat uit een mix van talentvolle starters en ervaren consultants.

  Werken als strategieconsultant
  Wat doet een strategieconsultant eigenlijk? Deze workshop geeft je een inkijkje in het leven als strategieconsultant. Aan de hand van een concrete casus ervaar je hoe het is om op een andere manier bezig te zijn met de zorg. Deze workshop biedt jou tevens de gelegenheid om je voor te bereiden op een vast onderdeel in de sollicitatieprocedure bij elk strategisch adviesbureau: het case interview. Hoe pak je een case interview aan? Waar letten we op? Wat kun je oefenen?

  Voor meer informatie, zie www.gupta.nl, of neem contact op met Niels Hagenaars via niels.hagenaars@gupta.nl.

  Tijden

  11.30 - 13.00

  Workshopleider

  De workshop wordt verzorgd door Daan Livestro en Judith van Andel van Gupta Strategists.

  Daan Livestro studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en behaalde zijn MBA aan The Wharton School, Univ. of Pennsylvania. Voordat hij begon bij Gupta Strategists, werkte Livestro voor The Boston Consulting Group in New York.

  Judith van Andel studeerde geneeskunde en psychologie aan de Universiteit Utrecht en Clinical Neuroscience aan University College London. Ze deed promotieonderzoek in de neurologie aan het UMC Utrecht.

  www.gupta.nl


 • Beschrijving

  Maak kennis met de kunst van het hechten. In deze workshop vergaar je theoretische kennis over hechten en krijg je de gelegenheid om in de praktijk te oefenen. De ideale kans om je techniek te verbeteren.

  Tijden

  11.30 - 12.30 | 13.30 - 14.30 | 15.00 - 16.00

  Workshopleider

  Hilco Theeuwes
  Hilco Theeuwes is chirurg in opleiding in het VieCuri MC in Venlo. Hiernaast is hij mede-eigenaar van EduStitch, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het geven en verzorgen van cursussen voor het aanleren van basis chirurgische vaardigheden en hechten. 

  Guus Bökkerink
  Guus Bökkerink is chirurg in opleiding in het Slingeland ziekenhuis en verzorgt o.a. voor EduStitch met regelmaat cursussen hechten en knopen.

  Edustitch


 • Beschrijving

  Twee redacteuren van artsenweekblad Medisch Contact en studentenblad Arts in Spe nodigen je uit om je met een journalistieke bril op voor te bereiden op je toekomstige carrière als arts.

  Dat betekent allereerst dat je de feiten en cijfers op een rij wilt hebben. We bekijken de huidige situatie op de arbeidsmarkt en stellen objectief vast waar de kansen liggen, zodat je een afgewogen keuze kunt maken. Vervolgens gaan we kritische vragen stellen aan de mensen die ertoe doen. In video’s vertellen opleiders waar ze op letten bij een sollicitatie en waarop ze afhaken. Ten slotte ga je schrijven. In een korte opdracht leer je om een eerste alinea te schrijven die zorgt dat jouw brief op de stapel ‘uitnodigen’ belandt. Daarbij geldt wat ook voor journalistieke verhalen geldt: zorg voor een goeie binnenkomer, kom snel tot de kern en mijd wollige taal en clichés.

  Tijden

  12.30 - 13.30 | 14.00 - 15.00 | 15.30 - 16.30

  Workshopleiders

  Hanna van de Wetering en Lieke de Kwant

  Hanna van de Wetering Hanna van de Wetering

  Redacteur Hanna van de Wetering (26) studeerde Taal en Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze houdt van tekst in de breedste zin van het woord. Ze werkte bij verschillende uitgeverijen en is inmiddels sinds 2011 werkzaam bij Medisch Contact als webredacteur/journalist social media, met als aandachtsgebied Arts in Spe en studentzaken. Op de afgelopen KNMG Carrièrebeurs gaf ze een workshop over hoe je social media in kan zetten om in opleiding te komen.

  Lieke de Kwant Lieke de Kwant

  Journalist Lieke de Kwant (45) studeerde internationale ontwikkelingssociologie aan Wageningen Universiteit en volgde daarna de eenjarige opleiding Journalistiek voor Academici aan de Hogeschool van Utrecht. Ze heeft als verslaggever en eindredacteur ervaring opgedaan bij onder meer Haarlems Dagblad en het Wageningse universiteitsblad Resource. Sinds juni 2009 werkt Lieke bij Medisch Contact, weekblad van de KNMG. Daar volgt ze onder meer de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor artsen. Haar andere journalistiek interesses zijn ethiek en (tucht)recht, ouderen en vergrijzing en de arts-patiëntrelatie.


 • Beschrijving

  Neem je carrière in eigen hand, zonder stress

  Veel coassistenten ervaren tijdens de coschappen een hoge werkdruk en stress. Het is tijd om daar wat aan te doen! In deze workshop krijg je, aan de hand van praktische voorbeelden, adviezen over hoe je zelf sturing geeft aan je eigen carrière. Hiermee leer je hoe je zelf de regie over je leven en je keuzes in handen krijgt.

  De Geneeskundestudent i.o. organiseert, in samenwerking met Academycoaching, deze praktische workshop. Academycoaching heeft in het Deventer ziekenhuis het project NowWhat ontwikkeld, dat er speciaal is voor young professionals in de zorg, die met vraagstukken worstelen rondom dit onderwerp.

  Tijden

  13.30 - 14.30 | 15.00 - 16.00

  Workshopleiders

  De Geneeskundestudent

  De Geneeskundestudent i.o.
  De Geneeskundestudent i.o. (het voormalig KNMG Studentenplatform) is dé landelijke en onafhankelijke belangenbehartiger van alle geneeskundestudenten en een van de acht federatiepartners van de KNMG. De Geneeskundestudent i.o. houdt zicht bezig met onderwerpen die geneeskundestudenten aangaan, zoals kortere wachttijden voor coschappen, beroepskeuze en stagevergoeding.

  Academycoaching, Andre Lollinga

  In samenwerking met Academycoaching, Andre Lollinga

  Andre Lollinga is loopbaancoach bij Academycoaching en begeleidt de workshop inhoudelijk. Samen met zijn collega’s maakt hij het onderwerp stress tastbaar en beïnvloedbaar. • Beschrijving

  Start je binnenkort je opleiding tot specialist en zie je stiekem ook op tegen de lange dagen en de volle werkweken? Hoe blijf je fit en veerkrachtig als er veel van je gevraagd wordt? Veerkracht is immers nodig om met de eisen die in het werk aan je gesteld worden om te gaan.

  Om optimaal als werknemer te kunnen functioneren is het belangrijk dat de 3 psychologische basisbehoeften, te weten autonomie, competent en verbondenheid, vervuld worden. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers die zich autonoom, competent en verbonden voelen, meer bevlogen en tevreden zijn met hun werk, beter presteren en zich vitaler en minder uitgeput voelen. In de wetenschap dat 20% van de aiossen burn-out verschijnselen ervaart lijkt het de moeite waard om preventief te handelen!

  In deze workshop worden je een aantal methodieken aangereikt om meer grip te krijgen op de vervulling van deze basisbehoeften, zodat je met meer inzicht in wat jij nodig hebt om optimaal te kunnen functioneren, geïnspireerd aan je aios-schap kan beginnen.

  Tijden

  14.00 - 15.00 | 15.30 - 16.30

  Workshopleider

  Marianne Hanneman Marianne Hanneman

  Marianne Hanneman

  Drs. Marianne Hanneman is arbeids- en organisatiepsycholoog en gestatlttherapeut. Zij is haar loopbaan begonnen in de zorg, en heeft ruim 20 jaar in zowel perifere als academische ziekenhuizen gewerkt in zowel uitvoerende als leidinggevende functies. Ook heeft zij wetenschappelijk onderzoek verricht bij kinderchirurgie en medische psychologie. In 2000 heeft zij een ommezwaai gemaakt naar de arbeids- en organisatie psychologie, en sindsdien heeft zij haar eigen praktijk als coach, assessementpsycholoog en therapeut. Voor de KNMG geeft zij de training ‘Co-assistent en Carrière’ aan verschillende universiteiten, en zij is als coach verbonden aan het CCVA (Carrière centrum voor artsen).

  www.hanneman-consult.nl


 • Beschrijving

  Een workshop over diverse arbeidsrechtelijke zaken zoals CAO, werktijden, parttime werken en zwangerschap!

  Tijdens deze workshop geven we je meer informatie over de arbeidsrechtelijke zaken waar je mee te maken krijgt als a(n)ios. Biedt jouw opleider/ziekenhuis jou de mogelijkheid om parttime te werken en stel dat je zwanger wordt, is dit te combineren met de opleiding en wat zijn de consequenties voor de opleidingsduur?

  We gaan ook kort in op hoe de CAO nu in elkaar zit en waar je op moet letten bij het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst. Hoeveel uren mag je werken in de week en hoe verhoudt zich dat tot jouw opleidingsuren?

  Tijden

  13.00 - 14.00

  Workshopleider

  Ben Tomlow
  Ben Tomlow is aios longziekten in het Medisch Centrum Alkmaar en vertegenwoordigt aios-vereniging De Jonge Specialist. Sinds het begin van de opleiding is hij altijd bezig geweest om voor hemzelf en mede-a(n)ios de kwaliteit van de opleiding maar ook de rechten van de a(n)ios te (proberen te) waarborgen.
 • Beschrijving

  Het is een veelgehoorde uitspraak: ‘Dokters in the lead! ’. Een belangrijke uitspraak ook, want bij veel besluiten in de zorg is de betrokkenheid van artsen essentieel. Maar hoe doe je dat: de leiding nemen of leiderschap tonen? Wat moet je leren en weten om dat goed te kunnen?

  Het Platform Medisch Leiderschap wil álle artsen toerusten met de competentie leiderschap. Leiderschap moet in de opleiding en loopbaan van een arts net zo belangrijk worden als bijvoorbeeld de competenties Communicatie, Samenwerking en Kennis & Wetenschap. Dat is het streven van het platform. Daar gaan we voor, vol enthousiasme. Als je mee wilt doen, kom dan naar onze workshop.

  Tijden

  13.30 - 14.30 | 15.00 - 16.00

  Workshopleiders

  Richard Schol en Marlies de Rond

  Richard Schol is aios kindergeneeskunde in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en vertegenwoordigt aios-vereniging De Jonge Specialist binnen het Platform Medisch Leiderschap. Sinds het begin van de opleiding is zijn drive om binnen de medische vervolgopleidingen meer onderwijs in beleid en management te krijgen en uitdagingen te bieden aan aios met passie voor deze competenties.

  Marlies de Rond is vanuit de KNMG betrokken bij het Platform Medisch Leiderschap. Als beleidsadviseur Opleidingen en Loopbaan ondersteunt zij het bestuur van het Platform in beleidsmatig opzicht. Verder is zij lid van de werkgroep Raamwerk Medisch Leiderschap. Marlies is gezondheidswetenschapper.
 • Beschrijving

  Vind jij verzekeringsgeneeskunde ook zo saai? Of heb je geen flauw idee wat het inhoudt? En denk je na over wat je eigenlijk belangrijk vindt in je medische carrière? Welke waarden passen bij jou; status, goede werk/prive balans, persoonlijke ontwikkeling of onderzoek kunnen doen? Waar denk je aan en kies je voor?

  In deze workshop speel je het 'kernwaardenspel' en kom je er stap voor stap achter wat je belangrijk vindt. Het geeft je een richting. Ook ontdek je of verzekeringsgeneeskunde bij je past.

  Een arts in opleiding neemt je mee in haar medische praktijk en de vierjarige opleiding tot verzekeringsarts. Wist je dat er 1,4 miljoen mensen een uitkering hebben en dat artsen ruim een uur de tijd hebben voor hun cliënt en tijd hebben voor hun priveleven? Er zijn nog meer eye-openers die we graag met je willen delen. Kom en schrijf je in, je bent van harte welkom!

  Tijden

  12.00 - 13.00 | 14.00 - 15.00 | 15.30 - 16.30

  Workshopleiders

  De workshop wordt verzorgd door het UWV. • Beschrijving

  Wat kom je tegen en waar moet je rekening mee houden? Hoe profileer ik me op social media? Wat is de beste manier om me te presenteren. Do's and the don’ts ook in relatie tot beeldvorming over werken in binnen en buitenland en tijdens profileringsstage.

  Tijden

  13.00 - 14.00 | 14.30 - 15.30

  Workshopleiders

  Monique Eland

  Monique Eland MSc – managing consultant BKV, loopbaanadviseur, coach en trainer voor artsen

  Sinds 2003 ben ik werkzaam bij BKV. Ik begeleid artsen in het maken van stappen in hun carrière. Het bemiddelen van artsen naar zorginstellingen doe ik met veel passie. Op dit moment bemiddel ik met name naar verpleeghuisorganisaties en in de medische advisering.

  De kennis van de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de ervaring die ik bij BKV heb opgedaan, specifiek in trajecten met artsen, maakt dat ik en mijn collega’s op uiteenlopende gebieden een goede gesprekspartner zijn voor zowel coassistenten, basisartsen en specialisten als het gaat om carrièrevraagstukken zoals sollicitatietraining, het aangeven van grenzen, het leiden van overleggen, nadelen van perfectionisme, faalangst of een gewenste overstap naar een ander vakgebied.

  In 2014 heb ik mijn studie Arbeids-en Organisatiepsychologie afgerond en sinds enige jaren ben ik Noloc erkend loopbaanprofessional.


 • Beschrijving

  De ABCDE-methode bij acute situaties in de Ouderengeneeskunde; handen op de rug, of handen uit de mouwen…?

  In deze workshop discussiëren wij over verschillende acute situaties waarop de geanticipeerd moet worden door de specialist ouderengeneeskunde. De situaties doen zich voor bij dementerenden, geriatrische revalidanten en andere zorgbehoeftigen en komen zowel binnen- als buiten het verpleeghuis voor.

  Hoe pak je het aan? En: wat zijn de vraagstukken waar een specialist ouderengeneeskunde ook mee te maken krijgt?

  Tijden

  11.00 - 12.00 | 15.00 - 16.00

  Workshopleiders

  Hilde De Meijer-Weusthuis

  Hilde de Meijer-Weusthuis, Specialist ouderengeneeskunde, opleider, Kaderarts Psychogeriatrie, SCEN-arts  Anita Wandel

  Anita Wandel, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts Geriatrische Revalidatie, SOON-programmamedewerker STAR(t)class.

Flitscoaching (individuele sessies, met inschrijving)

 • Beschrijving

  Loop je in je promotie tegen problemen aan die met het proces te maken hebben?

  Kom dan direct in actie en schrijf je in voor een gratis sessie flitscoaching promoveren. In een sessie van exact 12 minuten krijg je gerichte feedback van een ervaren coach. Vol is vol, dus reageer snel!

  Tijden

  11.15 | 11.30 | 12.00 | 12.15 | 12.30 | 13.30 | 13.45 | 14.00 | 14.30 | 14.45 | 15.00 • Beschrijving

  Heb jij een duidelijke leervraag op het gebied van schrijven?

  Kom dan direct in actie en schrijf je in voor een gratis sessie flitscoaching. In een sessie van exact 12 minuten krijg je gerichte feedback van een ervaren coach. Vol is vol, dus reageer snel!

  Tijden

  11.00 | 11.15 | 11.30 | 12.00 | 12.15 | 12.30 | 13.30 | 13.45 | 14.00 | 14.30 | 14.45 | 15.00AanmeldenDeelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd